50 KAF

 • 50:1

  Q, şanlı Kuran'a andolsun

 • 50:2

  İçlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesini tuhaf karşıladılar! Kafirler, "Bu tuhaf bir şey" dediler,

 • 50:3

  "Ölüp toprak olduktan sonra mı? Bu imkansız bir dönüştür."

 • 50:4

  Yeryüzünün onlardan kimi alıp götürdüğünü bilmişizdir. Yanımızda koruyan bir kayıt vardır.

 • 50:5

  Oysa onlar gerçek kendilerine geldiği zaman onu yalanladılar; kararsızlık içindedirler.

 • 50:6

  Üstlerindeki göğe bakmadılar mı, onu hiçbir çatlağı olmadan nasıl yaptık ve onu nasıl süsledik?

 • 50:7

  Yeri ise yaydık, içine dağlar yerleştirdik ve içinde her çeşit güzel bitkiler yetiştirdik.

 • 50:8

  Her yönelen kul için bu bir aydınlatma ve mesajdır.

 • 50:9

  Ve gökten kutlu bir su indirerek onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik.

 • 50:10

  Küme küme tomurcuklara sahip yüksek hurma ağaçları yetiştirdik.

 • 50:11

  Kullara bir besin olarak. Onunla bölgeyi dirilttik. Çıkış (diriliş) de böyledir.

 • 50:12

  Onlardan önce Nuh'un halkı, Res'liler ve Semud da yalanlamıştı.

 • 50:13

  Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri...

 • 50:14

  Eyke'liler ve Tubba' halkı da... Hepsi elçileri yalanladılar. Bunun üzerine tehdidim gerçekleşti.

 • 50:15

  İlk yaratılıştan yorulduk mu ki? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan kuşku içindedirler.

 • 50:16

  İnsanı biz yarattık ve onun kendi kendine neyi fısıldadığını iyi biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.

 • 50:17

  Sağında ve solunda iki alıcı melek oturmuş kaydetmektedirler.

 • 50:18

  Yanında gözetleyen tanıklar olmaksızın ağzından bir söz çıkmaz.

 • 50:19

  Sonunda ölüm sarhoşluğu gerçekten gelmiştir; işte senin kendisinden kaçıp durduğun şey budur.

 • 50:20

  Boruya üflenmiştir. Bu, söz verilen gündür.

 • 50:21

  Her can yanında bir sürücü ve bir tanık ile gelir.

 • 50:22

  Sen tümüyle bundan gafildin. şimdi biz örtünü kaldırdık; bugün gözün çelik gibi keskindir.

 • 50:23

  Yanındaki arkadaşı, "İşte yanımdaki hazır" der.

 • 50:24

  Haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı kafiri,

 • 50:25

  İyiliği engelleyen, azgın, kuşkucuyu...

 • 50:26

  O ki Allah ile birlikte başka tanrı edindi. Onu o çetin cezanın içine atın.

 • 50:27

  Arkadaşı, "Rabbim, ben onu azdırmadım; fakat o kendisi derin bir sapıklık içindeydi," der.

 • 50:28

  O da der ki, "Huzurumda cekişmeyin. Size daha önceden uyarı göndermiştim."

 • 50:29

  "Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara asla haksızlık etmem."

 • 50:30

  O gün cehenneme, "Doldun mu?" deriz. O, "Daha yok mu?" der

 • 50:31

  Erdemlilere ise cennet yaklaştırılır, uzak değildir.

 • 50:32

  Bu, size söz verilendir. Her yönelen ve her koruyana,

 • 50:33

  Onlar yalnız başınayken bile Rahman'ı sayarlar ve içtenlikle gelirler.

 • 50:34

  Oraya esenlikle girin; bu, sonsuz yaşama günüdür.

 • 50:35

  Diledikleri her şeyi elde ederler ve hatta katımızda fazlası da vardır.

 • 50:36

  Onlardan önce, onlardan daha güçlü nice nesilleri yok etmiştik. Ülke ülke dolaşmışlardı; kurtuluşu var mı?

 • 50:37

  Bunda, zeka sahibi olan yahut tanık olarak kulak veren herkes için bir mesaj vardır.

 • 50:38

  Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık. Hiç bir yorgunluk da duymadık

 • 50:39

  Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini överek yücelt.

 • 50:40

  Geceleyin O'nu yücelt ve secdelerin ardından da...

 • 50:41

  Çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver.

 • 50:42

  O gün o çığlığı kesinlikle duyarlar; bu, çıkış günüdür.

 • 50:43

  Biz diriltiriz, öldürürüz ve dönüş de bizedir.

 • 50:44

  O gün yer onlardan dolayı yarılıverir. Bu, bizim için kolay bir toparlamadır

 • 50:45

  Biz onların ne konuştuğunu iyi biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Uyarılarımdan korkanlara sen bu Kuran ile öğüt ver.

Paylaş
Tweet'le