4:64. Biz her elçiyi, Allah'ın izniyle sadece kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar, kişiliklerine zulmettikleri zaman sana gelip Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve elçi de onlar için bağışlanma dileseydi, elbette Allah'ı Affedici ve Rahim bulacaklardı.

Kim Allah ve elçisine karşı gelirse:

 • 4:14NİSA, 14

  Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve yasalarını çiğnerse, onu içinde sürekli kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap var.

 • 4:136NİSA, 136

  İnananlar! Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önceden indirdiği kitaba inanın. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse büsbütün sapıtmış olur.

 • 4:150NİSA, 150

  Allah'a ve elçisine karşı çıkanlar, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyenler, "Bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederiz," diyenler ve bu ikisi arasında bir yol edinmek isteyenler…

 • 4:151NİSA, 151

  İşte bunlar gerçek inkarcılardır. İnkarcılar için acıklı bir azap hazırlıyoruz.

 • 8:12ENFAL, 12

  Rabbin meleklere (ve dolayısıyla müminlere) vahyetti: "Sizinle beraberim, inananları destekleyin. İnkarcıların yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlara, vurun onların her parmağına."

 • 8:13ENFAL, 13

  Çünkü onlar Allah'a ve elçisine karşı aktif olarak savaştılar. Kim ki Allah ve elçisiyle savaşırsa elbette Allah'ın cezası çetindir.

 • 8:14ENFAL, 14

  İşte bunu tadın. Kafirler için bir de ateş azabı var.

 • 9:63TEVBE, 63

  Bilmediler mi ki, kim Allah ve elçisine karşı gelirse, içinde ebedi kalacağı cehenneme mahkum olur. Bu büyük bir aşağılanmadır.

 • 33:36AHZAB, 36

  Allah ve elçisi bir işte hüküm verdiği zaman, hiçbir inanan erkek ve kadın o işte seçim hakkına sahip değildir. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse açık bir biçimde sapmış olur.

 • 33:57AHZAB, 57

  Allah'a ve elçisine hakaret edenlere, Allah dünya ve ahirette lanet eder ve onlar için aşağılayıcı bir ceza hazırlamıştır.

 • 47:32MUHAMMED, 32

  İnkar edip Allah'ın yolundan sapanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra elçiye karşı gelenler Allah'a hiç bir zarar veremezler. Aksine, onların yaptıklarını geçersiz kılacaktır.

 • 47:33MUHAMMED, 33

  Ey inananlar, Allah'a uyunuz, elçiye uyunuz ve işlerinizi boşa çıkarmayınız.

 • 48:13FETİH, 13

  Kim Allah'a ve elçisine inanmazsa, biz inkarcılar için bir ateş hazırlamışızdır.

 • 58:5MÜCADELE, 5

  Allah'a ve elçisine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler nasıl alçaltıldıysa öylece alçaltılacaklardır. Biz, apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. İnkarcılar için utandırıcı bir azap vardır.

 • 72:23CİN, 23

  "Ancak Allah'tan bir duyuruyu ve mesajını iletirim." Artık kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse içinde ebedi kalacağı cehennem ateşini hakeder.

 • 4:42NİSA, 42

  İnkar edenler ve elçiye karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?