4:32. Allah'ın her birinize bağışladığı yeteneklere imrenmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay var. Allah'tan size lütfunu bağışlamasını isteyin. Allah her şeyi Bilir.

Erkeklere ve kadınlara kazandıklarından bir pay var:

  • 3:195AL-İ İMRAN, 195

    Rab'leri onlara cevap verdi: "Ben, sizden hiçbir çalışanın yaptığını ödülsüz bırakmam, ister erkek olsun, ister kadın olsun; hepiniz eşitsiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkence ve hakarete uğrayanlar, vuruşanlar, öldürülenler... Onların kötülüklerini örteceğim ve onları içlerinde ırmaklar akan bahçelere yerleştireceğim. Allah'tan bir karşılık olarak... En güzel karşılık Allah'ın yanındadır.

  • 4:124NİSA, 124

    Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir hayat sürerse cennete girer ve en ufak bir haksızlık görmez.

  • 16:97NAHL, 97

    Erkek olsun, kadın olsun, her kim inançlı olarak iyi bir iş yaparsa ona bu dünyada güzel bir hayat bağışlarız ve yaptıkları iyi işlere karşılık ödüllerini de tam veririz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?