4:161. Men edildikleri halde tefecilik yapmalarından ve halkın parasını haksızlıkla yemelerinden ötürü... Onların inkarcılarına acıklı bir azap hazırladık.

İsrailoğullarının inkarcıları:

  • 2:88BAKARA, 88

    Hatta "Sabit fikirliyiz," dediler. Halbuki, inkarlarından dolayı Allah onları lanetlemişti! Bu yüzden onların pek azı inanır.

  • 4:46NİSA, 46

    Yahudilerin bir kısmı kelimelerin anlamını değiştirir ve "İşittik ancak kabul etmiyoruz," veya "Sözünüz sağır kulağa giriyor" veya dinle alay etmek için dillerini eğip bükerek, "Raina (çobanımız ol)," derler. Onlar, "İşittik ve itaat ettik," "Dinliyoruz" ve "Bizi gözet," deselerdi kendileri için daha iyi ve daha doğru olurdu. Ne var ki Allah inkarlarından ötürü onları lanetlemiştir. Çokları inanmaz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?