47:15. Erdemlilere söz verilen cennetin örneği şudur: İçinde arı sudan ırmaklar, tadı bozulmayan sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren sarhoş edici maddelerden oluşan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada her türlü ürün ve Rab'lerindenbir bağışlanma vardır. Bunların durumu, ateşte sürekli kalan ve bağırsaklarını yırtan kaynar bir sudan içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?

Cennetin mecazi tanımı:

 • 3:15AL-İ İMRAN, 15

  De ki: "Bundan daha iyisini size haber vereyim mi? Erdemliler için Rab'lerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuz kalacakları cennetler (bahçeler), tertemiz eşler ve Allah'ın onayını kazanmaktan dolayı mutluluk vardır." Allah kulları görür.

 • 3:133AL-İ İMRAN, 133

  Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, eni göklerle yeri kapsayan ve erdemliler için hazırlanmış olan cennete doğru koşun.

 • 4:57NİSA, 57

  İnanıp erdemli davrananları ise içinden ırmaklar akan cennetlere (bahçelere) yerleştireceğiz; orada sürekli kalırlar. Onlar için orada tertemiz eşler var. Onları serin gölgelere sokacağız.

 • 8:4ENFAL, 4

  Böyleleri gerçek inananlardır. Onlar için Rab'leri yanında dereceler bağışlanma ve tükenmez rızık vardır.

 • 9:21TEVBE, 21

  Rableri onlara, kendisinden bir rahmet, bir onama ve içinde ebedi nimetlerin bulunduğu cennetleri müjdeler.

 • 9:21TEVBE, 21

  Rableri onlara, kendisinden bir rahmet, bir onama ve içinde ebedi nimetlerin bulunduğu cennetleri müjdeler.

 • 9:72TEVBE, 72

  Allah, inanan erkeklere ve inanan kadınlara içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel evler söz vermiştir. Allah'ın hoşnut olması ise hepsinden daha büyük bir şeydir. İşte en büyük kurtuluş budur.

 • 11:107HUD, 107

  Gökler ve yer durduğu sürece orada kalıcıdırlar; ancak Rabbin dilerse başka. Rabbin, dilediğini Yapandır

 • 13:23RAD, 23

  Adn cennetlerine girerler. Atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanlar da onunla beraberdir. Melekler de her kapıdan yanlarına varırlar.

 • 13:35RAD, 35

  Erdemlilere söz verilen cennetin örneği şudur: Altından ırmaklar akar, yemişi de süreklidir gölgesi de. Bu, erdemlilerin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir.

 • 14:23İBRAHİM, 23

  İnanan ve erdemli davrananlar, içinden ırmaklar akan cennetlere sokulmuşlardır. Rab'lerinin izniyle orada sürekli kalırlar. Oradaki dirlik temennileri, "Selam," dır.

 • 16:31NAHL, 31

  İçlerinden ırmaklar akan Adn cennet (bahçe) lerine girerler. Orada her diledikleri şeyi bulurlar. Allah erdemlileri işte böyle ödüllendirir.

 • 18:31KEHF, 31

  Onlar için, içlerinden ırmaklar akan Adn bahçeleri (cennetleri) vardır. Orada altından bileziklerle süslenirler, ipek ve kadifeden dokunmuş yeşil elbiseler giyerler. Orada koltuklar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir ödül ve ne güzel bir durak…

 • 18:107KEHF, 107

  İnanıp erdemli davrananlara gelince, onlar durak olarak neşe ve mutluluk dolu cennetleri haketmişlerdir.

 • 19:61MERYEM, 61

  Rahman'ın kulları için söz verdiği, duyular ötesi Adn cennetlerine... O'nun sözü, kuşkusuz yerine gelecektir.

 • 19:62MERYEM, 62

  Orada boş söz işitmezler; sadece barış... Rızıklarını da sabah akşam alırlar.

 • 19:62MERYEM, 62

  Orada boş söz işitmezler; sadece barış... Rızıklarını da sabah akşam alırlar.

 • 22:23HAC, 23

  Allah inanıp erdemli bir hayat sürenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere (bahçelere) sokar. Orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Orada giysileri de ipektir.

 • 25:10FURKAN, 10

  Dilerse sana, bunlardan daha iyi olan, içlerinden ırmaklar akan cennetler (bahçeler) ve köşkler verebilen O çok yücedir.

 • 25:24FURKAN, 24

  O gün cennet halkının kalacağı yer çok daha iyi olup daha güzel haberler işiteceklerdir.

 • 25:75FURKAN, 75

  Bunlar, sabrettiklerinden ötürü cennet odalarıyla ödüllendirilirler; orada mutlu bir yaşam ve barışa kavuşturulurlar.

 • 29:58ANKEBUT, 58

  İnanan ve erdemli davrananları içinden ırmaklar akan cennetin köşklerine yerleştireceğiz; orada ebedi kalırlar. Çalışanların karşılığı ne güzeldir.

 • 32:19SECDE, 19

  İnanıp erdemli davrananlar için cennet konakları vardır. Yaptıklarının bir karşılığı olarak.

 • 35:33FATIR, 33

  Sonsuzluğa dek süren cennetlere gireceklerdir. Orada altın bilezikler ve inciler takacaklardır, oradaki elbiseleri ise ipektendir.

 • 36:55YA-SİN, 55

  Cennet halkı o gün zevk ve eğlence ile meşguldürler.

 • 36:56YA-SİN, 56

  Eşleriyle birlikte gölgeliklerde, koltuklara yaslanmışlardır.

 • 36:57YA-SİN, 57

  Onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır.

 • 37:42SAFFAT, 42

  Meyvelerle ağırlanacaklardır.

 • 37:43SAFFAT, 43

  Nimet cennetlerinde.

 • 37:44SAFFAT, 44

  Karşılıklı koltuklar üzerinde.

 • 37:45SAFFAT, 45

  Onlara pınarlardan doldurulmuş kadehler sunulur.

 • 37:46SAFFAT, 46

  Durudur, içenlere zevk ve lezzet verir.

 • 37:47SAFFAT, 47

  Onda ne başağrısı ne de sarhoşluk vardır.

 • 37:48SAFFAT, 48

  Yanlarında da, gözlerinin içine bakan güzel eşler...

 • 38:50SAD, 50

  Ve kapıları kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır.

 • 38:51SAD, 51

  Orada konfor içinde bol meyve ve içecek isterler.

 • 38:52SAD, 52

  Yanlarında gözlerinin içine bakan yaşıtları vardır.

 • 39:73ZÜMER, 73

  Rablerini sayıp dinleyenler ise yığınlar halinde cennete götürülürler. Oraya vardıklarında onun kapıları açılır ve bekçileri onlara, "Size barış olsun; kazandınız. Haydi temelli kalmak üzere oraya giriniz," derler

 • 39:74ZÜMER, 74

  "Bize verdiği sözü gerçekleştiren, yeri bize miras bırakan ve cennette dilediğimiz yerde oturmamızı sağlayan Allah'a övgüler olsun," derler. Çalışanların ücreti ne de güzelmiş!

 • 41:30FUSSİLET, 30

  "Rabbimiz Allah'tır," dedikten sonra doğru yolu izleyenlerin üzerine melekler iner:"Korkmayın, üzülmeyin ve davetli olduğunuz cennetle sevinin."

 • 41:31FUSSİLET, 31

  "Dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınız biziz. Orada canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır."

 • 43:70ZÜHRUF, 70

  Siz ve eşleriniz cennete girin; sevinç içinde ağırlanacaksınız.

 • 43:71ZÜHRUF, 71

  Onlara altın tepsiler ve kadehlerle sunulur. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi kalacaksınız.

 • 43:73ZÜHRUF, 73

  Orada sizin yemeniz için bol meyveler vardır

 • 47:15MUHAMMED, 15

  Erdemlilere söz verilen cennetin örneği şudur: İçinde arı sudan ırmaklar, tadı bozulmayan sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren sarhoş edici maddelerden oluşan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada her türlü ürün ve Rab'lerindenbir bağışlanma vardır. Bunların durumu, ateşte sürekli kalan ve bağırsaklarını yırtan kaynar bir sudan içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?

 • 51:15ZARİYAT, 15

  Erdemliler cennetlerdedir, pınar başlarındadır.

 • 54:54KAMER, 54

  Erdemliler, cennetler (bahçeler) ve ırmaklar içindedir.

 • 54:55KAMER, 55

  Güçlü Kralın yanında onurlu makamlardadırlar.

 • 55:46RAHMAN, 46

  Rabbinin görkeminden korkan (cin ve insan) lar için iki cennet vardır.

 • 55:48RAHMAN, 48

  Türlü besinlerle doludur her ikisi.

 • 55:50RAHMAN, 50

  İçlerinde akan pınarlar vardır.

 • 55:52RAHMAN, 52

  İkisinde de her meyveden iki çeşit vardır.

 • 55:54RAHMAN, 54

  Astarları atlastan yataklara yaslanırlar, her iki cennetin meyveleri pek yakındır.

 • 55:56RAHMAN, 56

  Oralarda, daha önce ne bir insan ne de bir cin tarafından dokunulmamış, bakışlarını dikmiş eşler vardır.

 • 55:58RAHMAN, 58

  Onlar yakut ve mercan gibidirler.

 • 55:60RAHMAN, 60

  İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

 • 55:62RAHMAN, 62

  O ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

 • 55:64RAHMAN, 64

  Yemyeşildirler.

 • 55:66RAHMAN, 66

  İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

 • 55:68RAHMAN, 68

  Her ikisinde de meyvalar, hurmalar ve narlar vardır.

 • 55:70RAHMAN, 70

  Her ikisinde de iyilikler, güzellikler vardır.

 • 55:72RAHMAN, 72

  Çadırlara kapanmış güzeller

 • 55:74RAHMAN, 74

  Daha önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştı.

 • 55:76RAHMAN, 76

  Yeşil yastıklara ve işlemeli halılara yaslanırlar.

 • 56:15VAKIA, 15

  Lüks mobilyalar üzerinde,

 • 56:16VAKIA, 16

  Karşılıklı yaslanmışlardır.

 • 56:17VAKIA, 17

  Onlara ölümsüz gençler servis yaparlar.

 • 56:18VAKIA, 18

  Kaynaktan doldurulmuş bardaklar, sürahiler ve kadehlerle.

 • 56:19VAKIA, 19

  Ne ara verirler ne de yorulurlar.

 • 56:20VAKIA, 20

  Ve beğendikleri meyveler...

 • 56:21VAKIA, 21

  Canlarının çektiği kuş etleri...

 • 56:22VAKIA, 22

  Güzel eşler...

 • 56:23VAKIA, 23

  Korunmuş inciler gibi...

 • 56:24VAKIA, 24

  Yapmış olduklarına bir karşılık olarak verilir.

 • 56:25VAKIA, 25

  Orada ne bir saçmalık, ne de günaha sokan bir söz işitmezler.

 • 56:26VAKIA, 26

  Sadece, "Selam, selam," derler.

 • 56:28VAKIA, 28

  Dikensiz meyve ağaçları,

 • 56:29VAKIA, 29

  Salkımları sarkmış muz ağaçları,

 • 56:30VAKIA, 30

  Uzamış gölgeler,

 • 56:31VAKIA, 31

  Fışkıran sular,

 • 56:32VAKIA, 32

  Ve bol meyveler içindedirler.

 • 56:33VAKIA, 33

  Bunlar ne tükenirler, ne de yasak edilirler!

 • 56:34VAKIA, 34

  Ve onlar yükseltilmiş mobilyalar üzerindedirler.

 • 56:35VAKIA, 35

  Biz kadınları yeniden biçimlendirdik.

 • 56:36VAKIA, 36

  Onları, gençleştirdik.

 • 56:37VAKIA, 37

  Mükemmel biçimde eşlenmişlerdir.

 • 56:89VAKIA, 89

  o zaman neşe, çiçekler ve nimet cennetleri...

 • 69:21HAKKA, 21

  O mutlu bir yaşantı içindedir,

 • 69:22HAKKA, 22

  Yüksek bir cennette (bahçede),

 • 69:23HAKKA, 23

  Meyveleri ulaşılabilecek mesafededir.

 • 69:24HAKKA, 24

  Geçmiş günlerinizde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyiniz, içiniz.

 • 76:5İNSAN, 5

  İyiler ise, kafur (CHO) karıştırılmış bir kadehten içerler.

 • 76:6İNSAN, 6

  Allah'ın kullarının taşıra taşıra içtikleri bir kaynak...

 • 76:11İNSAN, 11

  Nitekim, Allah onları o günün kötülüğünden korur ve onlara neşe ve sevinç verir.

 • 76:12İNSAN, 12

  Direndikleri için onları bahçe ve ipekle ödüllendirir.

 • 76:13İNSAN, 13

  Orada koltuklara yaslanırlar; orada ne (yakıcı) güneş ne de dondurucu soğuk görürler.

 • 76:14İNSAN, 14

  Ağaçların gölgesi üzerlerine sarkmış ve meyveler yaklaştırılarak koparılmaları kolaylaştırılmıştır.

 • 76:15İNSAN, 15

  Onlara gümüş tepsiler ve şeffaf bardaklarda sunulur.

 • 76:16İNSAN, 16

  Gümüşten yapılmış şeffaf bardaklar... Onları tam olarak haketmişlerdir.

 • 76:17İNSAN, 17

  Orada zencefil (ginger) karıştırılmış bir kadehten içirilirler.

 • 76:18İNSAN, 18

  Bir kaynak ki, ona "Selsebil" denir.

 • 76:19İNSAN, 19

  Onlara ölümsüz gençler servis yapacaktır. Onları görsen, kendilerini saçılmış inci sanırsın.

 • 76:20İNSAN, 20

  Nereye baksan nimetler ve büyük bir yönetim görürsün.

 • 76:21İNSAN, 21

  Üstlerinde yeşil kadifeden elbiseler ve ipekler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rab'leri onlara temiz bir içecek içirir.

 • 76:22İNSAN, 22

  Bu, ödülünüzdür ve gayretinize teşekkür edilmiştir.

 • 88:10GAŞİYE, 10

  Yüksek bir cennettedir.

 • 88:11GAŞİYE, 11

  Orada bir saçmalık işitmezler.

 • 88:12GAŞİYE, 12

  Orada akan bir kaynak var.

 • 88:13GAŞİYE, 13

  Orada yüksek mobilyalar var.

 • 88:14GAŞİYE, 14

  Kadehler konulmuş,

 • 88:15GAŞİYE, 15

  Yastıklar dizilmiş,

 • 88:16GAŞİYE, 16

  Ve halılar serilmiştir.

 • 89:28FECR, 28

  Hoşnut olarak ve hoşnut olunarak Rabbine dön.

 • 89:29FECR, 29

  Kullarımın arasına hoşgeldin.

 • 89:30FECR, 30

  Cennetime hoşgeldin.

 • 98:8BEYYİNE, 8

  Rableri katındaki ödülleri, içinden ırmaklar akan cennetlerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. Rabbine saygı gösterenin ödülü işte böyledir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?