47:15. Erdemlilere söz verilen cennetin örneği şudur: İçinde arı sudan ırmaklar, tadı bozulmayan sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren sarhoş edici maddelerden oluşan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada her türlü ürün ve Rab'lerindenbir bağışlanma vardır. Bunların durumu, ateşte sürekli kalan ve bağırsaklarını yırtan kaynar bir sudan içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?

Sarhoş edici maddeler neler?

  • 16:67NAHL, 67

    Ve hurma ağaçlarının meyvelerinden, üzümlerden hem sarhoş edici içkiler ve hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Akleden bir toplum için bunda bir işaret vardır.

  • 55:62RAHMAN, 62

    O ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

  • 55:68RAHMAN, 68

    Her ikisinde de meyvalar, hurmalar ve narlar vardır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?