47:15. Erdemlilere söz verilen cennetin örneği şudur: İçinde arı sudan ırmaklar, tadı bozulmayan sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren sarhoş edici maddelerden oluşan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada her türlü ürün ve Rab'lerindenbir bağışlanma vardır. Bunların durumu, ateşte sürekli kalan ve bağırsaklarını yırtan kaynar bir sudan içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?

Azabı hak edenlerin genel nitelikleri:

 • 37:68SAFFAT, 68

  Sonra dönüşleri yine cehennemedir.

 • 37:69SAFFAT, 69

  Onlar, atalarını sapık kimseler olarak bulmuşlardı.

 • 37:70SAFFAT, 70

  Ve onların izlerini körükörüne izliyorlardı.

 • 56:92VAKIA, 92

  Ama o yalanlayan sapıklardan ise-

 • 56:93VAKIA, 93

  kaynar sudan bir ağırlanma-

 • 56:94VAKIA, 94

  ve cehennemde yanma...

 • 56:95VAKIA, 95

  Mutlak gerçek budur.

 • 57:19HADİD, 19

  Allah'a ve elçisine inananlar, dosdoğru olanlar ve şehidlerdir. Rab'leri katında onlar için ödülleri ve ışıkları vardır. İnkar edip ayet ve mucizelerimizi yalanlayanlar ise cehennem halkıdır.

 • 69:31HAKKA, 31

  Ve sonra cehennemde yakın.

 • 69:32HAKKA, 32

  Sonra, onu yetmiş arşın boyunda bir zincire vurun.

 • 69:33HAKKA, 33

  Çünkü o, Yüce Allah'a inanmıyordu.

 • 69:34HAKKA, 34

  Yoksullara yedirmeğe de çalışmıyordu.

 • 74:42MÜDDESSİR, 42

  "Sizi bu cezaya sokan nedir?"

 • 74:43MÜDDESSİR, 43

  Diyecekler ki, "Desteklemezdik/namaz kılmazdık"

 • 74:44MÜDDESSİR, 44

  "Yoksula da yedirmezdik."

 • 74:45MÜDDESSİR, 45

  "Biz, boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık."

 • 74:46MÜDDESSİR, 46

  "Yargı gününü yalanlardık."

 • 74:47MÜDDESSİR, 47

  "Nihayet (şimdi) kesin gerçeğe ulaştık."

 • 2:275BAKARA, 275

  Tefecilikle para yiyenler, şeytanın çarptığı kimse gibi ayağa kalkarlar. Bu, onların, "Tefecilik alışveriş gibidir," demelerinden ötürüdür. Halbuki Allah alışverişi helal, tefeciliği ise haram kıldı. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de vazgeçerse, geçmişte kazandıklarını tutabilir; işi de Allah'a kalmıştır. Devam edenler ise cehennem halkıdır ve orada sürekli kalırlar.

 • 5:10MAİDE, 10

  İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem halkıdır.

 • 58:16MÜCADELE, 16

  Yeminlerini kalkan edinerek Allah'ın yolundan saptırdılar. Onlar alçaltıcı bir azabı haketmişlerdir.

 • 58:17MÜCADELE, 17

  Ne paraları, ne de evlatları, onları Allah'tan kurtaramıyacaktır. Onlar cehennem halkıdırlar ve orada ebedi kalıcıdırlar.

 • 2:8BAKARA, 8

  Halktan öyle kimseler var ki aslında inanmadıkları halde "Allah'a ve ahiret gününe inandık," derler.

 • 2:9BAKARA, 9

  Allah'ı ve müminleri aldatmak isterler. Halbuki kendi kendilerini aldatıyorlar. Farkında bile değiller.

 • 2:10BAKARA, 10

  Kalplerinde hastalık var. Allah da hastalıklarını arttırır. Yalanları yüzünden acı bir azabı hak ederler.

 • 3:91AL-İ İMRAN, 91

  İnkar edip inkarcı olarak ölenler, dünya dolusu altını fidye olarak verseler dahi kendilerinden kabul edilmeyecektir. Onlar acıklı bir azabı hak ettiler ve hiçbir yardımcıları da olmayacak.

 • 6:70EN'AM , 70

  Dinlerini oyun eğlenceye alanları ve dünya hayatına aldananları bırak. Sen bununla (Kuran'la) hatırlat ki, bir kişi kazandığının felaketli sonucunu çekmesin. Onun Allah'tan başka bir Sahibi ve şefaatçisi yoktur. Her türlü fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. Bunlar, kazandıklarından dolayı felaketli sonuca uğrayanlardır; inkarları yüzünden kaynar sudan bir içkiyi ve acı verici bir azabı hak etmişlerdir.

 • 16:94NAHL, 94

  Yeminlerinizi aranızda kötüye kullanmayın ki sağlam basmış ayağınız kayar. Allah'ın yolundan saptığınız için perişanlığı tadar ve acı bir azabı hak edersiniz.

 • 42:16ŞURA, 16

  Allah hakkında, O'nun çağrısına yanıt verildikten sonra tartışanların delilleri Rab'leri katında geçersizdir. Gazabı haketmişlerdir ve onlara çetin bir azap vardır

 • 45:7CASİYE, 7

  Vay haline her uydurukçu günahkarın!

 • 45:8CASİYE, 8

  Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işittikten sonra, sanki onları hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayarak direniyor. Onu acı bir cezayla müjdele.

 • 45:9CASİYE, 9

  Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır.

 • 45:10CASİYE, 10

  Onları cehennem beklemektedir. Ne işledikleri şeyler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar onu kurtarabilir. Onlar, acı bir azabı haketmişlerdir.

 • 58:16MÜCADELE, 16

  Yeminlerini kalkan edinerek Allah'ın yolundan saptırdılar. Onlar alçaltıcı bir azabı haketmişlerdir.

 • 21:97ENBİYA, 97

  Hak sözün gerçekleşmesi yaklaşmış ve kafirlerin gözleri korkudan dona kalmıştır: "Vah bize, Biz bundan gaflet içinde idik. Biz gerçekten zalimler olduk."

 • 21:98ENBİYA, 98

  Siz ve Allah'ın yanında kulluk/hizmet ettikleriniz cehennemin yakıtısınız; sizler oraya girmeye layıksınız.

 • 21:99ENBİYA, 99

  Onlar tanrılar olsaydı oraya girmeyeceklerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalıcıdırlar.

 • 22:51HAC, 51

  Ayetlerimize karşı mücadele edenler ise cehennemin halkı olmayı hak etmişlerdir.

 • 20:74TA-HA, 74

  Kim Rabbine suçlu olarak gelirse cehennemi hak eder; orada ne ölür, ne de yaşar.

 • 22:57HAC, 57

  Ayetlerimizi yalanlayıp inkar edenler ise küçük düşürücü bir cezayı hak ederler.

 • 24:19NUR, 19

  İnananların arasından hayasızlığın yaygınlaşmasını arzulayanlar, dünya ve ahirette acı verici bir cezayı hak etmişlerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

 • 42:26ŞURA, 26

  İnanıp erdemli davrananların çağrısına cevap verir ve onlara lütfunu arttırır. İnkarcılar ise çetin bir cezayı hak etmiştir.

 • 67:6MÜLK, 6

  Rab'lerini inkar edenler cehennem cezasını hak etmişlerdir. Ne kötü bir duraktır.

 • 4:10NİSA, 10

  Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler karınlarını ateşle doldurmuş olurlar ve cehennemi boylayacaklar.

 • 4:55NİSA, 55

  Onlardan kimi ona inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Onlara ceza olarak cehennem yeter.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?