45:20. Bunlar, halk için aydınlatıcı delillerdir, kesin inanca sahip bir topluma bir rehber ve rahmettir.

Kur'an aydınlatıcı, rehber ve rahmettir.

 • 5:15MAİDE, 15

  Kitap halkı, kitabın gizlediğiniz birçok bölümünü açığa çıkaran ve bir çoğunu da yüzünüze vurmayan elçimiz geldi size. Allah'tan bir ışık ve apaçık bir kitap da geldi size.

 • 7:203ARAF, 203

  Kendilerine bir mucize getirmediğin zaman: "Mucize isteseydin ne olurdu," derler. De ki: "Ben, ancak Rabbimden bana vahyedilene uyuyorum." Bunlar, Rabbinizden aydınlatmalardır, inanan bir toplum için bir hidayet ve rahmettir.

 • 12:111YUSUF, 111

  Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin detaylı açıklaması ve inananlar için bir hidayet ve Rahmettir.

 • 14:1İBRAHİM, 1

  A.L.R. Bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, halkı Rab'lerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, O Güçlü ve Övgüye layık olanın yoluna. .

 • 16:64NAHL, 64

  Sana bu kitabı indirdik ki, anlaşmazlığa düştükleri konuları kendilerine bildiresin. Bu kitap, inanan bir topluluk için bir yol göstericidir, bir rahmettir.

 • 27:76NEML, 76

  Bu Kuran, İsrailoğullarının hâlâ tartışmakta olduğu bir çok konuyu anlatmaktadır.

 • 27:77NEML, 77

  Elbette o bir kılavuzdur ve inananlar için bir rahmettir.

 • 33:45AHZAB, 45

  Ey peygamber, biz seni bir tanık olarak gönderdik, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı,

 • 33:46AHZAB, 46

  Allah'a, O'nun izniyle çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak...

 • 39:22ZÜMER, 22

  Allah kimin göğsünü İslama açarsa o Rabbinden bir ışık üzerindedir. Allah'ın mesajına karşı kalpleri katılaşanların vay haline. Onlar açık bir sapıklıktadır.

 • 42:52ŞURA, 52

  Biz böylece sana katımızdan bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir iman nedir bilmezdin. Ancak onu, dilediğimiz kulları doğruya ulaştıran bir ışık kıldık. Sen elbette doğru yola kılavuzluk ediyorsun.

 • 50:8KAF, 8

  Her yönelen kul için bu bir aydınlatma ve mesajdır.

 • 57:9HADİD, 9

  Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetleri indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı şefkatlidir, Rahimdir.

 • 65:11TALAK, 11

  Bir elçi indirmiştir. İnanıp erdemli davrananları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okur. Kim Allah'a inanır ve erdemli davranırsa onu içinde ırmaklar akan cennetlere sokar; orada ebedi kalırlar. Allah ona güzel rızık vermiştir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?