45 CASİYE

 • 45:1

  HH. M.

 • 45:2

  Bu kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan Allah katındandır.

 • 45:3

  İnananlar için göklerde ve yerde ayetler var.

 • 45:4

  Sizin yaratılışınızda ve yaydığı tüm canlılarda kuşkusuz bir inanca sahip bir toplum için ayetler var.

 • 45:5

  Gecenin ve gündüzün birbirini izlemesinde, Allah'ın gökten bir rızık indirerek onunla ölümünden sonra toprağı diriltmesinde, ve rüzgarları yönetmesinde anlayan bir toplum için ayetler var.

 • 45:6

  Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?

 • 45:7

  Vay haline her uydurukçu günahkarın!

 • 45:8

  Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işittikten sonra, sanki onları hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayarak direniyor. Onu acı bir cezayla müjdele.

 • 45:9

  Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır.

 • 45:10

  Onları cehennem beklemektedir. Ne işledikleri şeyler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar onu kurtarabilir. Onlar, acı bir azabı haketmişlerdir.

 • 45:11

  Bu bir rehberdir. Rab'lerinin ayetlerini inkar edenler için iğrenç ve acı bir azap vardır.

 • 45:12

  Lütfundan payınızı aramanız ve şükretmeniz için gemileri emriyle sürmenize uygun olarak denizi buyruğunuz altına veren Allah'tır

 • 45:13

  Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından buyruğunuza vermiştir. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibretler vardır.

 • 45:14

  İnananlara söyle ki, Allah'ın günlerini ummayanları bağışlasınlar. Zira O, yaptıkları işlere göre bir topluluğa karşılık verir.

 • 45:15

  Kim erdemli davranırsa kendisi içindir, kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Sonra, siz Rabbinize döndürüleceksiniz.

 • 45:16

  İsrailoğullarına kitabı, bilgeliği ve peygamberliği vermiştik. Onları iyi nimetlerle rızıklandırmış ve onları tüm halklara üstün kılmıştık.

 • 45:17

  Onlara apaçık emirler verdik. Kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki çekememezlikten ötürü ayrılığa düştüler. Diriliş Günü senin Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda onların arasında yargı verecektir.

 • 45:18

  Sonra sana da din konusunda bir yasa verdik; sen ona uymalısın, bilmeyenlerin keyfine uyma.

 • 45:19

  Onlar, Allah'tan hiçbir şeyi senden savamazlar. Zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da erdemlilerin dostudur.

 • 45:20

  Bunlar, halk için aydınlatıcı delillerdir, kesin inanca sahip bir topluma bir rehber ve rahmettir.

 • 45:21

  Kötülükleri işleyen kimseler, dirildiklerinde ve ölümlerinde, kendilerini, inanıp erdemli davrananlarla bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar!

 • 45:22

  Allah gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattı ki her can, kazandığının karşılığını haksızlığa uğramadan görsün.

 • 45:23

  Egosunu tanrı edinen kimseye dikkat ettin mi? Nitekim Allah onu bilerek saptırmış, işitme duyusunu ve beynini mühürlemiş ve görüşüne perde koymuştur. Allah'tan başka kim onu doğruya iletebilir? Öğüt almaz mısınız?

 • 45:24

  Onlar derler ki, "Biz sadece dünya hayatında yaşarız. Yaşarız, ölürüz ve bizi zamandan başkası yok etmez." Onların bu konuda bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zannediyorlar.

 • 45:25

  Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğunda, "Doğru sözlü iseniz atalarımızı geri getirin," demekten başka delilleri yoktur.

 • 45:26

  De ki "Sizi Allah diriltir ve öldürür. Sonra, gerçekleşmesinde kuşku bulunmayan Diriliş Gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmez."

 • 45:27

  Göklerin ve yerin yönetimi Allah'a aittir. Saat (dünyanın sonu) gerçekleştiği gün, işte o gün batılı savunanlar hüsrana uğrayacaktır.

 • 45:28

  Her toplumu diz çökmüs halde görürsün. Her toplum kendi kitabına çağrılır: "Bugün size, yaptıklarınızın karşılığı ödenecektir.

 • 45:29

  "Bu kitabimiz size karsi gerçegi konusmaktadir. Çünkü biz, yaptiklarinizi kaydediyorduk."

 • 45:30

  İnanan ve erdemli davrananlara gelince, Rab'leri onları rahmetine sokacaktır. Apaçık zafer işte budur.

 • 45:31

  İnkar edenlere gelince: "Ayetlerimiz size okunmuş ve siz de büyüklenip suçlu bir topluluk olmamış mıydınız?"

 • 45:32

  Kendilerine Allah'ın sözünün bir gerçek ve Saat'in kesinleşmesi kaçınılmaz bir olay olduğu söylendiğinde siz, "Saat'in ne olduğunu bilmeyiz! Biz sadece çeşitli sanılara sahibiz ve bu konuda kesin bir bilgi elde etmiş değiliz," derdiniz.

 • 45:33

  Yaptıkları kötülükler kendilerine görünecek ve alay etmekte oldukları şey onları kuşatıp avlayacaktır.

 • 45:34

  Ve onlara şöyle denir: "Bugünkü karşılaşmanızı unuttuğunuz için biz de bugün sizi unutuyoruz. Yeriniz ateştir ve sizin bir yardımcınız da olmayacaktır."

 • 45:35

  "Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız ve dünya hayatı sizi kandırdı." Sonuç olarak, onlar oradan çıkamazlar ve özürleri de dinlenmez.

 • 45:36

  Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve evrenlerin Rabbi olan Allah'a övgüler olsun.

 • 45:37

  Göklerde ve yerde tüm büyüklükler O'na aittir. O Üstündür, Bilgedir.

Paylaş
Tweet'le