44:57. Rabbinin bir lütfu olarak. İşte büyük zafer budur.

Cennet inananlar için zafer:

 • 3:185AL-İ İMRAN, 185

  Herkes ölümü tadacaktır. Diriliş günü ödülleriniz size eksiksiz olarak verilir. Kim ateşten kurtarılıp cennete sokulursa, zafer kazanmış olur. Dünya hayatı ancak aldatıcı bir zevkten ibarettir.

 • 6:16EN'AM , 16

  O gün kimden azap çevrilirse (Tanrı) ona rahmet etmiştir. En büyük zafer budur.

 • 9:100TEVBE, 100

  Göç edenlerin (mühacir) ve yardımcıların (ensar) öncülerinden ve onları güzelce izleyenlerden Allah razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. Onlara, içlerinde ırmaklar akan ve ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük zafer budur.

 • 10:62YUNUS, 62

  Allah'ın dostları için ne bir korku vardır, ne de üzülürler.

 • 10:63YUNUS, 63

  Onlar ki, inandılar ve erdemli davrandılar.

 • 10:64YUNUS, 64

  Dünya hayatında da ahirette de mutluluk onlarındır. Allah'ın kelimeleri (verdiği söz) değişmez. İşte bu, en büyük zaferdir.

 • 33:70AHZAB, 70

  Ey inananlar, Allah'ı sayın ve doğru söz söyleyin.

 • 33:71AHZAB, 71

  Ki işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve elçisine uyarsa büyük bir zafer kazanmıştır.

 • 37:50SAFFAT, 50

  Birbirlerine dönüp soruşurlar.

 • 37:51SAFFAT, 51

  İçlerinden biri der ki, "Benim bir arkadaşım vardı."

 • 37:52SAFFAT, 52

  "şöyle konuşurdu, 'Sen de doğruluyor musun?' "

 • 37:53SAFFAT, 53

  " 'Biz toprak ve kemik olduktan sonra mı, biz mi dirileceğiz?' "

 • 37:54SAFFAT, 54

  (Yanındakilere,) "Bakar mısınız?" der.

 • 37:55SAFFAT, 55

  Baktığında, onu cehennemin ortasında bulur.

 • 37:56SAFFAT, 56

  "Allah'a andolsun, az kalsın sen beni de mahfedecektin," der.

 • 37:57SAFFAT, 57

  "Rabbimin nimeti olmasaydı, ben de şimde seninle birlikte olurdum."

 • 37:58SAFFAT, 58

  "(Sana göre), biz öldüğümüzde,"

 • 37:59SAFFAT, 59

  "İlk ölüm hariç, cezalandırılmayacaktık hani?"

 • 37:60SAFFAT, 60

  İşte büyük zafer budur.

 • 40:7MÜMİN, 7

  Yönetim merkezine hizmet edenler ve etrafındakiler Rab'lerini överek yüceltirler ve O'na inanırlar. İnananlar için bağışlanma dilerler: "Rabbimiz, rahmetin ve bilgin her şeyi içine almıştır. Tevbe edenler ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları ateşin azabından koru."

 • 40:8MÜMİN, 8

  "Rabbimiz onları, erdemli atalarını, eşlerini ve çocuklarını söz verdiğin Adn cennetlerine sok. Kuşkusuz sen Üstünsün, Bilgesin."

 • 40:9MÜMİN, 9

  "Onları kötülüklerden koru. O gün kimi kötülüklerden korursan onlara rahmet etmişsindir. Büyük zafer budur."

 • 44:51DUHAN, 51

  Erdemli olanlar ise güvenlikli bir makamdadırlar.

 • 44:52DUHAN, 52

  Bahçeler ve pınarlar içerisinde.

 • 44:53DUHAN, 53

  İpek ve atlastan giysiler içinde karşılıklı otururlar.

 • 44:54DUHAN, 54

  Bu böyledir; onlara güzel eşler vermişizdir.

 • 44:55DUHAN, 55

  Tam bir güvenlik içinde her meyveyi isterler.

 • 44:56DUHAN, 56

  Orada, ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Onları cehennem azabından korumuştur.

 • 44:57DUHAN, 57

  Rabbinin bir lütfu olarak. İşte büyük zafer budur.

 • 45:30CASİYE, 30

  İnanan ve erdemli davrananlara gelince, Rab'leri onları rahmetine sokacaktır. Apaçık zafer işte budur.

 • 47:35MUHAMMED, 35

  Barışa giden yolda gevşemeyin. Zafer sizindir. Allah sizinle beraberdir ve işlediklerinizi ziyan etmeyecektir.

 • 54:43KAMER, 43

  Sizin inkarcılarınız onlarınkinden daha mı iyi? Yoksa kitaplarda kendiniz için bir af ilanına mı rastladınız?

 • 54:44KAMER, 44

  Yoksa, "Biz, zafere ulaşacak bir cemaatiz" mi diyorlar?

 • 54:45KAMER, 45

  O cemaat bozguna uğratılacak; dönüp kaçacaklar.

 • 57:12HADİD, 12

  İnanan erkeklerin ve kadınların ışıklarının önlerinden ve sağ yanlarından yayıldığını gördüğün gün, "Müjde, bugün, sürekli olarak kalacağınız altlarından ırmaklar akan cennetler var. Bu, en büyük zaferdir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?