44:23. "Kullarımla geceleyin yola çık. Siz izleniyorsunuz."

Firavun ve taraftarlarının helakı:

 • 2:49BAKARA, 49

  İşkencenin en kötüsünü size uygulayan, kadınlarınızı bırakıp oğullarınızı öldüren Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Bu, Rabbinizden büyük bir sınav idi.

 • 2:50BAKARA, 50

  Denizi yararak sizi kurtarmış, Firavun'un adamlarını da gözlerinizin önünde boğmuştuk.

 • 7:130ARAF, 130

  Firavun tarafını, öğüt alsınlar diye yıllarca kuraklık ve ürün kıtlığına mahkum ettik.

 • 7:130ARAF, 130

  Firavun tarafını, öğüt alsınlar diye yıllarca kuraklık ve ürün kıtlığına mahkum ettik.

 • 7:131ARAF, 131

  Kendilerine bir iyilik geldiği zaman, "Bunu biz hakkettik," derler, kendilerine bir kötülük dokunduğu zaman ise Musa ve beraberindekileri uğursuzlukla suçlarlardı. Doğrusu, onların uğursuzluğu Allah tarafından kararlaştırılır. Ancak çokları bilmezler.

 • 7:133ARAF, 133

  Üzerlerine tufan, çekirge, haşarat, kurbağa ve kan gibi ayrı ayrı işaretler gönderdik. Buna rağmen büyüklük taslamaya devam ettiler ve suçlu bir topluluk oldular.

 • 7:134ARAF, 134

  Her ne zaman başlarına bir musibet gelse, "Ey Musa, sana verdiği sözden dolayı Rabbine yalvar. Bizi bu felaketlerden kurtarırsan sana inanır ve İsrail oğullarını da seninle beraber yollarız," dediler.

 • 7:135ARAF, 135

  Onları söz konusu felaketlerden herhangi bir süre için kurtarınca da sözlerinden dönüyorlardı.

 • 7:136ARAF, 136

  Bunun üzerine onlardan öç aldık. Ayetlerimizi yalanlayıp aldırış etmedikleri için onları denizde boğduk.

 • 7:137ARAF, 137

  Ülkenin verimli kıldığımız doğularına ve batılarına, horlanan ve zayıf düşürülen insanları mirasçı kıldık. Sıkıntılara direndikleri için, Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz gerçekleşti. Firavun ve halkının oluşturduğu yapı ve kurumları da yerle bir ettik.

 • 8:54ENFAL, 54

  Örneğin, Firavun'un yandaşları ve onlardan öncekiler gibi. Rab'lerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahlarından ötürü onları yıkıma uğrattık. Firavun'un yandaşlarını suda boğduk. Hepsi de zalim idiler.

 • 10:88YUNUS, 88

  Musa dedi ki: "Rabbimiz, sen Firavun ve konseyine dünya hayatında lüks ve mal verdin. Rabbimiz, senin yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz, onların mallarını silip süpür ve acı azabı görünceye kadar inanmasınlar diye kalplerini katılaştır."

 • 10:89YUNUS, 89

  Dedi ki: "İkinizin duası kabul edilmiştir. Doğru olun ve bilmeyenlerin yolunu izlemeyin."

 • 10:90YUNUS, 90

  İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu ise küstahça ve düşmanca arkalarına düştü. Boğulmak üzereyken, "İsrail oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, ben müslümanım," dedi.

 • 10:91YUNUS, 91

  "Çok geç! Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun."

 • 10:92YUNUS, 92

  "Senden sonraki kuşaklara ibret olman için bugün senin cesedini koruyacağız. Ne var ki insanların çoğunluğu işaretlerimizden habersizdirler."

 • 20:70TA-HA, 70

  Büyücüler, "Harun'un ve Musa'nın Rabbine inandık," diyerek secdeye kapandılar.

 • 20:71TA-HA, 71

  "Size izin vermeden mi ona inandınız? O, size büyü öğreten ustanız olmalı. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesip sizi hurma ağaçlarına asacağım. Hangimizin cezası daha çetin ve sürekli imiş öğreneceksiniz," dedi.

 • 20:72TA-HA, 72

  Dediler ki: "Bize gelen apaçık kanıtları ve bizi Yaratan'ı bırakıp seni seçmeyiz. Nasıl yargı vereceksen ver. Yargın bu dünya hayatıyla sınırlıdır!"

 • 20:73TA-HA, 73

  "Biz Rabbimize inandık ki hatalarımızı ve bizi zorla yaptırdığın büyücülüğü bağışlasın. Allah daha iyidir ve daha Süreklidir."

 • 20:74TA-HA, 74

  Kim Rabbine suçlu olarak gelirse cehennemi hakkeder; orada ne ölür, ne de yaşar.

 • 20:75TA-HA, 75

  İnanmış ve erdemli bir hayat sürmüş olarak O'na gelenler ise, yüksek dereceleri hakkederler:

 • 20:76TA-HA, 76

  Adn bahçeleri ki altından ırmaklar akar. Orada ebedi kalıcıdırlar. Arınanların ödülü işte böyledir.

 • 20:77TA-HA, 77

  Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yürüyüşe çıkar ve onlar için denizde kuru bir yol aç. Yakalanmaktan korkma, endişe etme," diye vahyettik.

 • 20:78TA-HA, 78

  Firavun, ordusuyla birlikte ardlarına düştü. Ne var ki, deniz üstlerine kapanıp onları içine aldı.

 • 26:53ŞUARA, 53

  Firavun, kentlere kitle propagandacıları gönderdi:

 • 26:54ŞUARA, 54

  "Bunlar küçük bir çetedir."

 • 26:55ŞUARA, 55

  "Bize karşı öfkeyle ayaklanmaktadırlar."

 • 26:56ŞUARA, 56

  "Biz ise çoğunluk olarak alarmda olmalıyız."

 • 26:57ŞUARA, 57

  Sonunda, onları çıkardık: Bahçelerden, çeşmelerden,

 • 26:58ŞUARA, 58

  Hazinelerden, yüksek makamlardan...

 • 26:59ŞUARA, 59

  Daha sonra onları İsrail oğullarına miras yaptık.

 • 26:60ŞUARA, 60

  Onları doğuya doğru izlediler.

 • 26:61ŞUARA, 61

  Her iki topluluk birbirini görünce, Musa'nın arkadaşları, "İşte yakalanıyoruz," dediler.

 • 26:62ŞUARA, 62

  "Asla. Rabbim benimle birliktedir; bana bir çıkış yolu gösterecektir," dedi.

 • 26:63ŞUARA, 63

  Musa'ya, "Değneğini denize vur," diye vahyettik. Bunun üzerine yarıldı ve her bölüm koca bir tepe gibi oldu.

 • 26:64ŞUARA, 64

  Sonra, diğerlerini yaklaştırdık.

 • 26:65ŞUARA, 65

  Musa'yı ve kendisiyle beraber olan herkesi kurtardık.

 • 26:66ŞUARA, 66

  Sonra, diğerlerini boğduk.

 • 26:67ŞUARA, 67

  Elbette bunda bir ders vardır; ama çokları inanmazlar.

 • 28:38KASAS, 38

  Firavun, "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden daha iyi bir tanrı bilmiyorum. Haman, benim için balçığın üzerinde ateş yakarak tuğla hazırla ve Musa'nın tanrısına ulaşabilmem için bir kule yap. Ben onun yalancı olduğuna inanıyorum," dedi.

 • 28:39KASAS, 39

  O ve ordusu yeryüzünde haksız yere büyüklendi ve bize dönmeyeceklerini sandılar.

 • 28:40KASAS, 40

  Onları ve ordusunu yakalayıp denize attık. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna dikkat et.

 • 28:41KASAS, 41

  Onları, ateşe çağıran önderler kıldık; diriliş gününde de yardım görmezler.

 • 44:17DUHAN, 17

  Onlardan önce Firavun'un halkını sınamıştık; onlara şerefli bir elçi gitmişti:

 • 44:18DUHAN, 18

  "Ey Allah'ın kulları, bana kulak verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 44:19DUHAN, 19

  "Allah'a karşı ululanmayın. Ben size apaçık bir delille gelmiş bulunuyorum."

 • 44:20DUHAN, 20

  "Sizin beni taşlamanızdan, benim Rabbime ve sizin Rabbinize sığınıyorum."

 • 44:21DUHAN, 21

  "Bana inanmıyorsanız, bari beni yalnız bırakın."

 • 44:22DUHAN, 22

  Ve, "Bunlar suçlu bir topluluk,"diye Rabbine yalvardı.

 • 44:23DUHAN, 23

  "Kullarımla geceleyin yola çık. Siz izleniyorsunuz."

 • 44:24DUHAN, 24

  "Denizi yarılmış olarak terket. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur."

 • 44:25DUHAN, 25

  Onlar geride neler bırakmışlardı: Bahçeler, pınarlar,

 • 44:26DUHAN, 26

  Ekinler ve yüksek makamlar,

 • 44:27DUHAN, 27

  Ve içinde sefa sürdükleri nice nimetler...

 • 44:28DUHAN, 28

  Böylece hepsini başka bir topluluğa miras bıraktık.

 • 44:29DUHAN, 29

  Ne gök ve ne de yer onlara ağladı; ertelenmediler de.

 • 44:30DUHAN, 30

  İsrailoğullarını alçaltıcı zulümden kurtarmıştık;

 • 44:31DUHAN, 31

  Firavun'dan. O, azgın bir diktatör idi.

 • 51:38ZARİYAT, 38

  Musa'da da (bir ders vardır). Onu Firavun'a apaçık bir delil ile göndermiştik.

 • 51:39ZARİYAT, 39

  Erkanıyla birlikte yüz çevirdi ve "Ya bir büyücüdür, ya da bir deli," dedi.

 • 51:40ZARİYAT, 40

  Onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Bu sonucu haketmişti.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?