44 DUHAN

 • 44:1

  HH. M.

 • 44:2

  Apaçık olan bu kitaba andolsun.

 • 44:3

  Biz uyarmak için onu kutlu bir gecede indirdik.

 • 44:4

  Onda tüm bilgelik işleri belirlenir.

 • 44:5

  Katımızdan bir buyruktur; biz elçiler göndeririz.

 • 44:6

  Rabbinden bir rahmet olarak. O İşitendir, Bilendir.

 • 44:7

  Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Kesin bir inanca sahipseniz...

 • 44:8

  O'ndan başka tanrı yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de, önceki atalarınızın da Rabbidir.

 • 44:9

  Doğrusu, onlar bir kuşku içinde oynamaktadırlar.

 • 44:10

  Göğün apaçık bir dumanı getireceği günü gözetle.

 • 44:11

  İnsanları çepeçevre saracaktır; bu acı bir azaptır.

 • 44:12

  "Rabbimiz, bizden bu azabı kaldır; biz inanıyoruz."

 • 44:13

  Mesaja aldırış etmediler. Halbuki kendilerine apaçık bir elçi gelmişti.

 • 44:14

  Sonra ondan yüz çevirdiler ve, "Öğrenim görmüş bir deli!" dediler.

 • 44:15

  Biz azabı birazcık kaldıracağız; ama siz yine döneceksiniz.

 • 44:16

  Asıl o büyük yakalama ile yakaladığımızda öc alırız.

 • 44:17

  Onlardan önce Firavun'un halkını sınamıştık; onlara şerefli bir elçi gitmişti:

 • 44:18

  "Ey Allah'ın kulları, bana kulak verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 44:19

  "Allah'a karşı ululanmayın. Ben size apaçık bir delille gelmiş bulunuyorum."

 • 44:20

  "Sizin beni taşlamanızdan, benim Rabbime ve sizin Rabbinize sığınıyorum."

 • 44:21

  "Bana inanmıyorsanız, bari beni yalnız bırakın."

 • 44:22

  Ve, "Bunlar suçlu bir topluluk,"diye Rabbine yalvardı.

 • 44:23

  "Kullarımla geceleyin yola çık. Siz izleniyorsunuz."

 • 44:24

  "Denizi yarılmış olarak terket. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur."

 • 44:25

  Onlar geride neler bırakmışlardı: Bahçeler, pınarlar,

 • 44:26

  Ekinler ve yüksek makamlar,

 • 44:27

  Ve içinde sefa sürdükleri nice nimetler...

 • 44:28

  Böylece hepsini başka bir topluluğa miras bıraktık.

 • 44:29

  Ne gök ve ne de yer onlara ağladı; ertelenmediler de.

 • 44:30

  İsrailoğullarını alçaltıcı zulümden kurtarmıştık;

 • 44:31

  Firavun'dan. O, azgın bir diktatör idi.

 • 44:32

  Tüm halkın arasından özellikle onları seçtik.

 • 44:33

  Ve onlara, açık bir sınav olarak mucizeler verdik.

 • 44:34

  Şunlar da diyorlar ki:

 • 44:35

  "Sadece bir kez ölürüz; dirilecek değiliz."

 • 44:36

  "Doğru sözlüler iseniz, atalarımızı geri getirin."

 • 44:37

  Onlar mı, yoksa Tubba' halkı ve onlardan öncekiler mi daha iyidir? Suçlu oldukları için onları yok etmiştik.

 • 44:38

  Biz, gökler, yer ve aralarındakileri oyun eğlence için yaratmadık.

 • 44:39

  Biz onları ancak belli bir amaca göre yarattık. Ne var ki onların çoğu bilmezler.

 • 44:40

  Hepsi Karar Günü topluca buluşacaklardır.

 • 44:41

  O gün dost, dostunu hiç bir şeyden koruyamaz ve yardım da görmezler.

 • 44:42

  Yalnız Allah'ın merhamet ettikleri hariç. O Üstündür, Rahimdir.

 • 44:43

  Elbette, zakkum ağacı

 • 44:44

  Günahkarın yiyeceğidir.

 • 44:45

  Derişik asit gibi ve midelerde kaynayacaktır

 • 44:46

  Sıcak suyun kaynaması gibi.

 • 44:47

  Onu yakalayın ve cehennemin ortasına sürükleyin.

 • 44:48

  Sonra başına kaynar su azabından dökün.

 • 44:49

  "Tad bakalım; sen çok üstün ve şerefliydin!"

 • 44:50

  "Bu, işte kuşkulanıp durduğunuz şeydir."

 • 44:51

  Erdemli olanlar ise güvenlikli bir makamdadırlar.

 • 44:52

  Bahçeler ve pınarlar içerisinde.

 • 44:53

  İpek ve atlastan giysiler içinde karşılıklı otururlar.

 • 44:54

  Bu böyledir; onlara güzel eşler vermişizdir.

 • 44:55

  Tam bir güvenlik içinde her meyveyi isterler.

 • 44:56

  Orada, ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Onları cehennem azabından korumuştur.

 • 44:57

  Rabbinin bir lütfu olarak. İşte büyük zafer budur.

 • 44:58

  Öğüt alsınlar diye senin dilinle onu kolaylaştırdık.

 • 44:59

  Öyleyse bekle; onlar da beklemektedirler.

Paylaş
Tweet'le