43 ZÜHRUF

 • 43:1

  HH. M.

 • 43:2

  Apaçık kitaba andolsun ki,

 • 43:3

  Anlamanız için onu kusursuz bir dile sahip bir Kuran yaptık.

 • 43:4

  O, ana kitapta (korunur), katımızda üstündür, bilgedir.

 • 43:5

  Haddi aşan bir toplumsunuz diye mesajı size iletmekten vaz mı geçelim?

 • 43:6

  Öncekilere nice peygamberler göndermişizdir.

 • 43:7

  Fakat, kendilerine giden her peygamberle alay ettiler.

 • 43:8

  Şunlardan daha güçlülerini yok ettik. Öncekilerin örneği geçmiştir.

 • 43:9

  Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, "Onları, Üstün ve her şeyi bilen yarattı," diyeceklerdir.

 • 43:10

  O ki, yeryüzünü oturmanıza elverişli kıldı ve doğru gitmeniz için sizin için orada yollar açtır.

 • 43:11

  O ki gökten bir ölçüye göre su indirdi de onunla ölü bir ülkeyi dirilttik. İşte böyle çıkarılırsınız.

 • 43:12

  O ki bütün çiftleri yarattı ve binesiniz diye sizin için gemiler ve çiftlik hayvanları yarattı..

 • 43:13

  Ki onların üstüne binesiniz ve onlara bindiğiniz zaman Rabbinizin size olan nimetini düşünerek şunları diyesiniz: "Bunu bizim emrimize veren çok yücedir. Onları kendi başımıza kontrol altına alamazdık."

 • 43:14

  "Ve biz, sonunda Rabbimize döneceğiz."

 • 43:15

  Kullarından bazılarını O'na bir pay olarak ayırdılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür.

 • 43:16

  Yaratıklarından kızları kendisine ayırdı da oğulları size mi seçti?

 • 43:17

  Onlardan birisi, Rahman'a yakıştırdığı (kız çocuğu) ile müjdelenince, morali bozularak yüzü simsiyah kesilir:

 • 43:18

  "Süsler içinde yetiştirilmesine rağmen kavgada beceriksiz olan mı!?"

 • 43:19

  Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar! Onların yaratılışlarına mı tanık oldular? Bu tanıklıkları kaydedilercek ve sorguya çekileceklerdir.

 • 43:20

  Hatta, "Rahman dileseydi biz onlara kulluk/hizmet etmezdik," dediler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar.

 • 43:21

  Onlara bundan önce bir kitap mı verdik de ona mı dayanıyorlar?

 • 43:22

  Hayır, "Biz atalarımızı bir yol üzerinde bulduk ve biz onların öğretilerini izliyoruz," dediler.

 • 43:23

  Tıpkı bunun gibi, senden önce, bir kente her ne zaman bir uyarıcı gönderdiysek elit tabaka, "Biz, atalarımızı bir yol üzerinde bulduk ve biz onların öğretilerini izliyoruz," derlerdi.

 • 43:24

  O da, "Size, atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğrusunu getirmiş isem de mi?" derdi. Onlar da, "Sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz," derlerdi.

 • 43:25

  Biz de onlardan öc aldık. Yalanlayanların sonu nasıl olduğuna bir bak.

 • 43:26

  İbrahim, babasına ve halkına demişti ki, "Sizin kulluk/hizmet ettiklerinizden uzağım."

 • 43:27

  "Beni Yaratan bana doğru yolu gösterecektir."

 • 43:28

  Belki doğru yola dönerler diye onun ardından gelecekler için bunu ebedi bir ders kıldı.

 • 43:29

  Doğrusu, kendilerine gerçek ve apaçık bir elçi varıncaya kadar şunlara ve atalarına imkan tanıdım.

 • 43:30

  Kendilerine gerçek geldiği zaman, "Bu bir büyüdür ve biz onu inkar ediyoruz," dediler.

 • 43:31

  "Bu Kuran, şu iki kentten ünlü ve büyük bir adama indirilmeli değil miydi?" dediler.

 • 43:32

  Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık; birbirlerine iş gördürebilmeleri için onları birbirlerine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha iyidir.

 • 43:33

  Tüm insanlar (inkarcılıkta) bir tek toplum olacak olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evini gümüş tavanlar ve binip çıkacakları merdivenlerle donatırdık.

 • 43:34

  Evlerine kapılar ve konforlu mobilyalar.

 • 43:35

  Ve nice gösterişli maddeler. Tüm bunlar bu dünya hayatının geçici materyalidir. Ahiret ise Rabbinin katında erdemlilerindir.

 • 43:36

  Kim Rahman'ın mesajına aldırış etmezse, ona bir şeytanı sardırırız da onun arkadaşı olur.

 • 43:37

  Nitekim onları yoldan çıkarırlar. Buna rağmen onlar doğru yolda olduklarını sanırlar.

 • 43:38

  Nihayet bize geldiğinde, "Keşke benimle senin aranda iki doğu arası kadar uzaklık olsaydı; sen ne kötü bir arkadaş mışsın sen!" der.

 • 43:39

  Haksızlık etmiş olduğunuz için, o gün (pişmanlığınız) size bir yarar sağlamaz; siz cezayı paylaşacaksınız.

 • 43:40

  Sen mi sağıra işittireceksin, yahut körü ve apaçık bir sapıklıkta olanı yola getireceksin?

 • 43:41

  Seni alıp götürsek de biz onları cezalandıracağız.

 • 43:42

  Yahut, onlara söz verdiğimizi sana gösteririz; bizim onlara gücümüz yeter.

 • 43:43

  Sana vahyedilene sarıl; çünkü sen doğru yoldasın.

 • 43:44

  Bu, sana ve halkına bir mesajdır; ondan sorulacaksınız.

 • 43:45

  Senden önce gönderdiğimiz elçileri araştır: "Rahman'ın dışında kulluk/hizmet edilecek tanrılar kabul etmiş miyiz?"

 • 43:46

  Örneğin; Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve erkanına gönderdik ve "Ben evrenlerin Rabbinin elçisiyim," demişti.

 • 43:47

  Mucizelerimizi kendilerine götürdüğü zaman, o mucizelere gülmüşlerdi.

 • 43:48

  Onlara bir birinden büyük mucizeler gösterdik ve belki dönerler diye başlarına çeşitli felaketler getirdik.

 • 43:49

  "Ey büyücü, bizim için Rabbine dua et. Çünkü sen ona daha yakınsın; biz bundan sonra yola geleceğiz," dediler.

 • 43:50

  Fakat, onlardan felaketi kaldırdığımızda, sözlerinden hemen dönüverdiler.

 • 43:51

  Firavun halkına şöyle seslendi: "Ey halkım, Mısır'ın yönetimi ve şu altımda akıp giden ırmaklar bana ait değil mi? Görmüyor musunuz?"

 • 43:52

  "Yahut ben, şu aşağılık ve konuşmaktan aciz olan adamdan daha üstün değil miyim?"

 • 43:53

  "Neden ona altınlardan oluşan bir hazine verilmiyor, yahut neden yanında çalışacak melekler gelmiyor?"

 • 43:54

  Böylece halkını yanılttı ve onlar da ona uydular. Onlar bayağı insanlardı.

 • 43:55

  Bizimle savaşmakta ısrar edince onlardan öc aldık, hepsini boğduk.

 • 43:56

  Onları, sonradan gelecekler için bir ibret ve örnek yaptık.

 • 43:57

  Meryemoğlu bir örnek olarak gösterilince senin halkın hemen reddettiler.

 • 43:58

  "Bizim tanrılarımız mı daha iyidir yoksa o mu?" dediler. Sadece seninle tartışmak için bunu söylediler. Onlar gerçekte, kavgacı bir toplumdur.

 • 43:59

  O, kendisine iyilikte bulunduğumuz bir kuldan başka bir şey değildi. Onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık.

 • 43:60

  Dileseydik sizi, yeryüzünü koloni haline getiren meleklere çevirirdik.

 • 43:61

  O (İsa), Saat hakkında bir bilgi kaynağı ve işarettir. Öyleyse onun (zamanı) hakkında kuşku beslemeyin ve beni izleyin. Doğru yol budur.

 • 43:62

  Şeytan sizi yoldan çıkarmasın. O size açık bir düşmandır.

 • 43:63

  İsa apaçık mucizelerle gelince demişti ki, "Size bilgelik, ve ayrılığa düştüğünüz konulara açıklama getirdim. Allah'ı dinleyiniz ve bana uyunuz."

 • 43:64

  "Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir, sadece O'na kulluk etmelisiniz. Dosdoğru yol budur."

 • 43:65

  Partiler ve mezhepler aralarında tartıştılar. Acı azaptan dolayı vay zalimlerin haline.

 • 43:66

  Onlar, farkında değilken, Saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar?

 • 43:67

  Erdemlilerin dışında, o gün yakın dostlar birbirlerine düşman kesilecek.

 • 43:68

  Kullarım, bugün size korku yoktur ve üzülmeyeceksiniz.

 • 43:69

  Ayetlerime inananlar ve teslim olanlar,

 • 43:70

  Siz ve eşleriniz cennete girin; sevinç içinde ağırlanacaksınız.

 • 43:71

  Onlara altın tepsiler ve kadehlerle sunulur. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi kalacaksınız.

 • 43:72

  Yaptıklarınızın bir karşılığı olarak size miras olarak verilen cennet budur.

 • 43:73

  Orada sizin yemeniz için bol meyveler vardır

 • 43:74

  Suçlular, cehennem azabında ebedi kalıcıdırlar.

 • 43:75

  Onlardan hafifletilmez ve onlar orada ümitsizdirler.

 • 43:76

  Biz onlara haksızlık etmedik, onlar kendi kendilerine haksızlık ettiler.

 • 43:77

  "Ey Malik, artık Rabbin bizim işimizi bitirsin," diye seslenirler. O da, "Siz böyle kalacaksınız," der.

 • 43:78

  Size gerçeği getirdik; ancak çoğunuz gerçekten hoşlanmıyorsunuz.

 • 43:79

  Yoksa onlar bir plan mı kurdular? Biz de plan kurarız.

 • 43:80

  Yoksa, sırlarını ve komplolarını işitmediğimizi mi sanıyorlar. Dogrusu, yanlarındaki elçilerimiz kaydetmektedirler.

 • 43:81

  De ki; "Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk/hizmet edenlerin ilki ben olurdum."

 • 43:82

  Göklerin ve yerin Rabbi, Yönetimin Rabbi, onların nitelemelerinden çok yücedir.

 • 43:83

  Bırak onları, kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynasınlar.

 • 43:84

  Gökte de tanrı, yerde de tanrı O'dur. O Bilgedir, Bilendir.

 • 43:85

  Göklerin, yerin ve aralarındakilerin yönetimine sahip olan çok yücedir. Saat'in (dünyanın sonunun) bilgisi O'nun yanındadır ve siz O'na döndürüleceksiniz.

 • 43:86

  Onların O'nun dışında çağırdıkları şefaat edemezler. Ancak bilerek gerçeğe tanıklık edenler hariç

 • 43:87

  Onlara, kendilerini kimin yarattığını sorsan, "Allah" diyeceklerdir. Öyleyse neden çevriliyorlar?

 • 43:88

  "Rabbim bunlar inanmıyan bir topluluktur," denmişti.

 • 43:89

  Onlara aldırma ve "Selam" (barış ve esenlik), de; yakında bilecekler.

Paylaş
Tweet'le