42 ŞURA

 • 42:1

  HH. M.

 • 42:2

  'A. S. Q.

 • 42:3

  Üstün ve Bilge olan Allah sana ve senden öncekilere böyle vahyeder.

 • 42:4

  Göklerde, yerde ne varsa O'nundur. O Yücedir, Büyüktür.

 • 42:5

  Gökler (O'na olan saygıdan ötürü) nerdeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler Rab'lerini överek yüceltirler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. Allah kesinlikle Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 42:6

  O'ndan başkasını veliler edinenleri Allah kollamaktadır. Sen onların avukatı değilsin

 • 42:7

  Başkent ve çevresini uyarman için ve gerçekleşecek olan Toplanma Gününe karşı uyarman için biz kusursuz bir dile sahip olan bir Kuran'ı böylece sana vahyediyoruz. Onlardan bir kısmı cennete, bir kısmı da cehenneme girecektir.

 • 42:8

  Allah dileseydi onları bir tek toplum kılardı. Ancak O, dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin bir sahibi ve yardımcısı yoktur.

 • 42:9

  O'nun dışında veliler (sahipler) mi edindiler? Biricik veli Allah'tır, ölüleri O diriltir ve O herşeye Kadirdir.

 • 42:10

  Bu mesajın her hangi bir bölümünde anlaşmazlığa düşerseniz hüküm Allah'a aittir. Rabbim Allah işte böyledir. Ben O'na güvendim ve O'na yönelirim.

 • 42:11

  O gökleri ve yeri yararak yaratandır. İçinizden sizin için eşler yarattı ve çiftlik hayvanlarını da çiftler halinde yarattı. Böylece sizi orada üretiyor. O'na benzer hiç bir şey yoktur. O, İşitendir, Görendir.

 • 42:12

  Göklerin ve yerin tüm kontrolu O'na aittir. Dilediğine rızkı bol verir veya kısar. O her şeyi Bilendir.

 • 42:13

  Daha önce Nuh'a buyurduğu dini size yasa olarak belirledik. Sana vahyettiğimiz gibi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da öğütledik: "Bu dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin." Fakat kendilerini çağırdığın şey, ortak koşanlara ağır gelmektedir. Allahdileyeni kendine seçer ve kendisine yöneleni doğruya ulaştırır.

 • 42:14

  Kendilerine bilgi ulaştıktan sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Belli bir zaman için Rabbinin verilmiş bir söz olmasaydı onların arasında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı olanlar da ondan kuşku ve şüphe içindedirler.

 • 42:15

  Sen buna çağır ve sana emredildiğin gibi dosdoğru uygula. Onların arzularına uyma ve de ki "Allah'ın bana indirdiği kitaba inandım. Sizin aranızda adaletle davranmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz ise sizedir. Bizimle sizin aranızda herhangi bir tartışma yoktur. Bizi Allah biraraya getirecektir. Sonunda dönüş O'nadır.

 • 42:16

  Allah hakkında, O'nun çağrısına yanıt verildikten sonra tartışanların delilleri Rab'leri katında geçersizdir. Gazabı haketmişlerdir ve onlara çetin bir azap vardır

 • 42:17

  O Allah ki kitabı gerçek ve adaletle indirmiştir. Ne bilirsin, belki Saat (dünyanın sonu) yakındır.

 • 42:18

  Ona inanmıyanlar onun hakkında meydan okuyorlar. Ona inananlar ise ondan kaygı duyarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. Saat konusunda kuşku duyanlar büyük bir sapıklık içindedirler.

 • 42:19

  Allah kullarına lütfedendir. Dilediğini ve/veya dileyeni rızıklandırır. O Güçlüdür, Üstündür.

 • 42:20

  Kim ahiret ödülünü isterse onun ödülünü arttırırız. Dünya ödülünü isteyene de onu veririz; ancak onun ahiretten bir payı olmaz.

 • 42:21

  Yoksa Allah'ın izni olmadığı halde onlar için dini kurallar ve yasalar ortaya koyan ortakları mı var? Daha önce belirlenmiş bir karar olmasaydı onların arasında yargı verilirdi. Zalimlere acı bir azap vardır.

 • 42:22

  Yaptıkları işler başlarına gelirken zalimleri kaygı içinde görürsün. İnanıp erdemli davrananlar cennetlerin bahçelerindedir. Rableri katında diledikleri her şeyi alırlar. İşte bu, büyük lütuftur.

 • 42:23

  Allah, inanıp erdemli davranan kullarını böyle müjdeler. De ki "Ben sizden, akrabalık sevgisi dışında herhangi bir ücret istemiyorum." Kim bir iyilik işlerse onun iyilğini arttırırız. Allah Bağışlayandır, takdir edendir.

 • 42:24

  Onlar, "O Allah hakkında yalan mı uydurdu." mu diyorlar? Allah dilese senin kalbini mühürler. Allah yanlışı siler ve sözleriyle gerçeği yerleştirir. O en gizli düşünceleri bilir.

 • 42:25

  O, kullarından tevbeleri kabul eder, günahları affeder ve yaptıklarınızı bilir.

 • 42:26

  İnanıp erdemli davrananların çağrısına cevap verir ve onlara lütfunu arttırır. İnkarcılar ise çetin bir cezayı hakketmiştir.

 • 42:27

  Allah kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde azacaklardı. Nitekim dilediği ölçüde gönderir. O, kullarından Haberdardır, Görendir.

 • 42:28

  Umutlarını kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır. O, Övgüye Layık bir Dosttur.

 • 42:29

  Gökleri ve yeri yaratıp onlarda çeşitli yaratıklar yayması O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları toplayabilir.

 • 42:30

  Size dokunan bir kötülük, işlediklerinizin bir sonucudur. O, bir çoğunu da affeder.

 • 42:31

  Siz yeryüzünde kaçamazsınız. Sizin Allah 'tan başka bir sahibiniz ve yardımcınız yoktur.

 • 42:32

  Okyanusta dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.

 • 42:33

  Dilerse rüzgarı durdurur ve onlar suyun üzerinde hareketsiz kalırdı. Bunda, her sabreden ve şükreden kişi için ibretler vardır.

 • 42:34

  Yahut, yaptıkları yüzünden onları yok eder. Bunun yerine bir çoğunu da bağışlar.

 • 42:35

  Ayetlerimiz ve mucizelerimiz üzerinde tartışanlar kendilerinin kaçacak bir yeri olmadığını bilirler.

 • 42:36

  Size ne verildiyse dünya hayatının geçimliğidir. Ancak inananlar ve Rab'lerine güvenenler için Allah'ın yanında bulunanlar daha iyidir ve süreklidir.

 • 42:37

  Onlar ki büyük günahlardan çirkin işlerden kaçınırlar ve kızdıkları zaman bağışlarlar.

 • 42:38

  Onlar, Rab'lerinin çağrısına karşılık verirler, namazı gözetirler, işlerini aralarında danışma ile kararlaştırırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan yardım için verirler.

 • 42:39

  Haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunurlar.

 • 42:40

  Kötülüğün cezası, benzeri bir kötülüktür; ancak kim affeder ve erdemli davranırsa Allah tarafından ödüllendirilir. O, zalimleri sevmez.

 • 42:41

  Haksızlığa uğradıktan sonra hakları için direnenler kınanmazlar, cezalandırılmazlar.

 • 42:42

  Ancak, halka zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere saldıranlara karşı durulmalıdır. Onlara acı bir azap vardır.

 • 42:43

  Saberedip bağışlamak, sağlam bir karakteri gösterir.

 • 42:44

  Allah kimi saptırmışsa, artık O'ndan sonra onun bir koruyucusu yoktur. Azabı gördüklerinde, zalimlerin, "Bizim için bir şans daha yok mu?" dediklerini görürsün.

 • 42:45

  Aşağılanmış ve başları eğilmiş olarak ateşe sunulurlarken göz ucuyla çevrelerine bakındıklarını görürsün. İnananlar, "Gerçek kaybedenler, Diriliş Gününde kendilerini ve ailelerini kaybedenlerdir. Zalimler sürekli bir azaba mahkum olmuştur," derler.

 • 42:46

  Onların, Allah'tan başka kendilerine yardım edecek bir dostları yoktur. Allah'ın saptırdığı kimse için bir yol bulunmaz.

 • 42:47

  Allah katından, geri çevrilmesi olanaksız olan gün gelmezden önce Rabbinize cevap veriniz. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir koruyucu vardır.

 • 42:48

  Yüz çevririrlerse, biz seni onlara bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece bildirmektir. Biz insana tarafımızdan bir rahmet taddırdığımız zaman onunla sevinir; ama kendi yaptıklarının bir sonucu olarak başlarına bir kötülük gelse, o zaman insan nankörleşir.

 • 42:49

  Göklerin ve yerin yönetimi Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine dişiler, dilediğine de erkekler verir.

 • 42:50

  Yahut hem erkek hem dişi olarak çift verir. Dilediğini de kısır yapar. O Bilendir, her şeye gücü yetendir.

 • 42:51

  Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından iletişim kurar, yahut bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyeder. O, Yücedir, Bilgedir.

 • 42:52

  Biz böylece sana katımızdan bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir iman nedir bilmezdin. Ancak onu, dilediğimiz kulları doğruya ulaştıran bir ışık kıldık. Sen elbette doğru yola kılavuzluk ediyorsun.

 • 42:53

  Göklerde ve yerde bulunan herşeyin sahibi Allah'ın yoluna... Kesinlikle, tüm işler Allah'a döner.

Paylaş
Tweet'le