40:74. "Allah'ın yanında?" Onlar da derler ki, "Bizi terkettiler. Meğer biz daha önce hiç bir şeye yalvarmıyormuşuz." Allah inkarcıları işte böyle saptırır.

Meğer biz daha önce hiç bir şeye yalvarmıyormuşuz:

  • 10:28YUNUS, 28

    Onları bir araya topladığımız gün, ortak koşanlara; "Siz ve ortaklarınız haydi yerinize!," diyerek birbirlerinden ayırırız. Ortakları ise: "Siz bize kulluk etmiyordunuz," derler.

  • 10:29YUNUS, 29

    "Bizimle sizin aranızda Allah tanıktır ki, biz sizin kulluk etmenizden habersizdik."

  • 13:14RAD, 14

    Gerçek dua O'na yöneltilendir. O'nun dışında çağırdıkları ise onlara hiç bir şekilde karşılık veremezler. Tıpkı suya avuçlarını uzatan; ancak ağzına hiç bir şey ulaşmıyan kimse gibi... İnkarcıların duası boşunadır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?