40:6. Rabbinin, "Onlar cehennemin halkıdır," diye inkarcılar hakkında verdiği sözü böylece gerçekleşir.

Cehennem halkı hakkındaki rabbimizin sözü:

 • 7:11ARAF, 11

  Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra meleklere, "Adem'e secde edin," dedik. İblis hariç hepsi secde etti; o secde edenlerden olmadı.

 • 7:12ARAF, 12

  Dedi: "Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne alıkoydu?" (İblis:) "Ben ondan daha iyiyim; Sen beni ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın," dedi.

 • 7:13ARAF, 13

  "Oradan aşağı in," dedi, "Orada büyüklük taslayamazsın. Defol. Değerini yitirdin!"

 • 7:14ARAF, 14

  "Dirilecekleri güne kadar bana süre tanı," dedi.

 • 7:15ARAF, 15

  "Sana süre tanınmıştır," dedi.

 • 7:16ARAF, 16

  "Beni saptırmana karşılık onlar için senin dosdoğru yolun üzerine sinsice oturacağım."

 • 7:17ARAF, 17

  "Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım. Böylece çoklarını şükreder bulmayacaksın."

 • 7:18ARAF, 18

  Dedi ki: "Horlanmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Onlardan sana uyanlara gelince, hepinizle cehennemi dolduracağım."

 • 11:118HUD, 118

  Rabbin dileseydi halkı tek bir toplum yapardı. Fakat onlar sürekli olarak (gerçeği) tartışıp duracaklar.

 • 11:119HUD, 119

  Rabbinin acıdıkları hariç. Bunun içindir ki onları yarattı. Rabbinin sözü yerine gelmiştir: "Cehennemi cinler ve insanlarla, topluca dolduracağım."

 • 32:13SECDE, 13

  Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Ancak, cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dair sözüm gerçekleşmiştir.

 • 38:75SAD, 75

  "Ey İblis, ellerimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın? Yoksa baş mı kaldırdın?" dedi.

 • 38:76SAD, 76

  "Ben ondan daha üstünüm," dedi, "Beni ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın."

 • 38:77SAD, 77

  "Çık oradan," dedi, "Sen kovuldun."

 • 38:78SAD, 78

  "Yargı Gününe kadar lanetimi hakettin."

 • 38:79SAD, 79

  Dedi ki, "Rabbim, dirilecekleri güne dek beni ertele."

 • 38:80SAD, 80

  Dedi ki, "Sana süre verilmiştir;"

 • 38:81SAD, 81

  "Bilinen vaktin gününe kadar."

 • 38:82SAD, 82

  Dedi ki, "Büyüklüğüne andolsun, tümünü azdıracağım."

 • 38:83SAD, 83

  "Ancak onlardan kendilerini sadece sana adayan kulların hariç."

 • 38:84SAD, 84

  Dedi ki, "Bu gerçektir ve ben sadece gerçeği söylerim:"

 • 38:85SAD, 85

  "Cehennemi seninle ve onlardan seni izliyenlerle topluca dolduracağım."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?