40:54. Anlayış sahiplerine bir yol gösterici ve bir uyarı olarak.

Musa'ya verilen kitap ne?

 • 3:3AL-İ İMRAN, 3

  Sana bu kitabı, kendisinden öncekileri onaylayıcı olarak gerçekle indirdi. Tevrat'ı ve İncil'i de indirdi,

 • 3:4AL-İ İMRAN, 4

  Bundan önce insanlara yol gösterici olarak... Yasalar kitabını indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere çetin bir azap vardır. Allah Üstündür, Öç Alandır.

 • 21:48ENBİYA, 48

  Musa'ya ve Harun'a Yasalar Kitabını, erdemliler için bir ışığı, bir mesajı verdik.

 • 25:1FURKAN, 1

  Tüm dünyaya bir uyarı olarak, Yasalar Kitabını kuluna indiren çok Yücedir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?