40:34. Daha önce Yusuf da size apaçık delillerle gelmişti; fakat size getirdiği mesajı sürekli olarak kuşku ile karşılamıştınız. Nihayet o ölünce, "Allah ondan sonra elçi göndermeyecektir (O son elçidir)," demiştiniz. Allah, kuşkuda sınırı aşanı böylece saptırır."

Yusuf'un getirdiği mesaj ne idi?

  • 21:25ENBİYA, 25

    Senden önce bir elçi göndermedik ki kendisine, "Benden başka tanrı yoktur; sadece Bana kulluk ediniz," diye vahyetmiş olmayalım.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?