40:33. "O gün arkanızı dönüp kaçacaksınız; ancak sizi Allah'tan koruyacak yoktur. Allah'ın saptırdığına yol gösteren bulunmaz."

Allah'ın saptırdığı kişiye yol gösterici bulunmaz: İlişkili

 • 4:88NİSA, 88

  Size ne oluyor da ikiyüzlüler hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? İşlediklerinden ötürü Allah onları baş aşağı çevirdi. Allah'ın saptırdığını siz mi doğru yola ulaştırmak istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimseye sen hiçbir yol bulamazsın.

 • 7:186ARAF, 186

  Allah'ın saptırdığı kimseler için yol gösterici bulunmaz. Onları azgınlıkları içinde bocalar durur halde bırakır.

 • 13:33RAD, 33

  Herkesin yaptığını kontrol eden O değil midir? Buna rağmen Allah'a ortaklar koştular. De ki: "Onları (dilediğiniz) isimlerle tanımlayın! Siz O'nun yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi O'na haber veriyorsunuz, yoksa boş sözler mi uyduruyorsunuz?" Aslında,inkarcıların hileleri kendilerine süslü gösterilir ve böylece yoldan saparlar. Allah kimi saptırırsa ona doğruyu gösterecek yoktur.

 • 16:37NAHL, 37

  Doğruyu bulmaları için ne kadar uğraşsan da, Allah saptırdığını doğruya ulaştırmaz. Onların bir yardımcısı da olmaz.

 • 17:97İSRA, 97

  Allah kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur. Kimi de saptırırsa onlar için O'ndan başka bir koruyucu da bulamazsın. Diriliş günü de onları kör, dilsiz ve sağır olarak yaka paça toplarız. Cehennemdir yerleri. Soğudukça alevlerini arttırırız

 • 18:17KEHF, 17

  Tan ağardığında, onlar mağara boşluğunda iken, mağaralarının üzerinden Güneşin sağa doğru hareket ettiğini, battığı zaman da onları yalayıp sola doğru kaydığını görürdün. Bu, Allah'ın işaretlerindendir. Allah kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur; kimi de saptırırsa onun için aydınlatıcı bir dost bulamazsın.

 • 30:29RUM, 29

  Aslında, zalimler bilgisizce kendi kafalarına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğruya iletebilir? Onlara hiç kimse yardım etmez.

 • 39:23ZÜMER, 23

  Allah en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi. Rab'lerini sayanların derileri ondan dolayı ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın mesajına karşı yumuşar. Bu, Allah'ın yol göstermesidir; dilediğini ve/veya dileyeni ona ulaştırır. Allah'ın saptırdığı bir kimseye rehber bulunmaz

 • 40:33MÜMİN, 33

  "O gün arkanızı dönüp kaçacaksınız; ancak sizi Allah'tan koruyacak yoktur. Allah'ın saptırdığına yol gösteren bulunmaz."

 • 42:44ŞURA, 44

  Allah kimi saptırmışsa, artık O'ndan sonra onun bir koruyucusu yoktur. Azabı gördüklerinde, zalimlerin, "Bizim için bir şans daha yok mu?" dediklerini görürsün.

 • 42:46ŞURA, 46

  Onların, Allah'tan başka kendilerine yardım edecek bir dostları yoktur. Allah'ın saptırdığı kimse için bir yol bulunmaz.

 • 45:23CASİYE, 23

  Egosunu tanrı edinen kimseye dikkat ettin mi? Nitekim Allah onu bilerek saptırmış, işitme duyusunu ve beynini mühürlemiş ve görüşüne perde koymuştur. Allah'tan başka kim onu doğruya iletebilir? Öğüt almaz mısınız?

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?