3:54. Tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en iyisidir.

Plan yapmada Allah daha hızlıdır:

 • 8:30ENFAL, 30

  İnkarcılar seni etkisiz hale getirmek, veya seni öldürmek ya da seni sürmek için planlar yapıyorlardı. Onlar plan kuruyorlarsa Allah da plan kuruyor. Allah plan kuranların en ustasıdır.

 • 8:42ENFAL, 42

  Hani siz vadinin beri yamacında, onlar da vadinin öte yamacında mevzilenmişti. Kervan da sizden daha aşağıda idi. Bu karşılaşmayı siz kararlaştırsaydınız karşılaşma konusunda anlaşmazlığa düşecektiniz. Oysa Allah, yapılması önceden planlanmış bir işi gerçekleştirmekte idi. Böylece, yok edilen, apaçık bir delille yok edilsin, yaşayan da apaçık bir delille yaşatılsın. Allah İşitendir, Bilendir.

 • 10:21YUNUS, 21

  Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, ayet ve mucizelerimize karşı hemen bir plan düzenlerler. De ki: "Plan yapmada Allah daha hızlıdır. Elçilerimiz, düzenlediğiniz tüm planları kaydetmektedir."

 • 13:42RAD, 42

  Onlardan öncekiler de düzenler kurdular; halbuki tüm düzenler Allah'a aittir. Her kişinin kazandığını bilir. Kafirler de zaferin kime ait olduğunu bileceklerdir.

 • 52:42TUR, 42

  Yoksa bir planı mı uygulamak istiyorlar? Halbuki kafirlerin kendileri bir plana mahkum edilmiştir.

 • 8:18ENFAL, 18

  İşte böyle, Allah, kafirlerin planını bozar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?