3:152. Allah size verdiği sözde durdu ve nitekim izniyle onları darmadağın ettiniz. Ama, sevdiğiniz size gösterdikten sonra duraksadınız, savaş hakkında birbirinizle çekiştiniz ve emirleri dinlemediniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti... Sonra, sınamak için sizi onlardan çevirdi ve her şeye rağmen sizi affetti. Allah'ın inananlara nimeti boldur

Görünce duraksadıkları sevdikleri şey ne idi?

  • 9:52TEVBE, 52

    De ki: "Biz sizin için, Allah'ın, ya kendi tarafından veya bizim elimizle sizi cezalandırmasını umarken siz bizim için ancak iki güzelden birini (gazilik veya şehitlik) umabilirsiniz. Umutla bekleyin, biz de umutla bekliyoruz.

  • 61:13SAFF, 13

    Bundan başka sevdiğiniz bir şey daha: Allah'tan bir destek ve yakın bir zafer... İnananları müjdele.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?