3:136. Onlara, Rab'lerinden bağışlanma ve altından ırmaklar akan cennetlerle karşılık verilir; orada sürekli kalırlar. Çalışanların ödülü ne güzeldir.

İnananlar cennette ebedi kalırlar:

  • 11:108HUD, 108

    Mutluluğu hakkedenler ise, gökler ve yer kaldığı sürece cennette kalıcıdırlar. Rabbinin dilerse başka. Kesintisiz bir ödüldür bu.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?