38:53. Hesap Günü için size söz verilen budur.

Allah hesabı görendir:

 • 2:202BAKARA, 202

  Hepsinin kazandıklarından bir payı vardır. Allah hesabı çabuk görendir.

 • 3:19AL-İ İMRAN, 19

  Allah tarafından onaylanan biricik din, Teslim Olmak (islam) dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine bilgi geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için Allah hesabı çabuk görür.

 • 3:199AL-İ İMRAN, 199

  Kitaplıların öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah'a karşı derin saygıya sahiptirler. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onların ödülleri Rab'lerinin yanındadır. Allah hesabı çabuk görendir.

 • 4:6NİSA, 6

  Evlenme yaşına eriştiklerinde yetimleri sınayın. Onlarda olgunluk görürseniz kendilerine mallarını verin. Onlar büyüyecek diye savurganlık ve aceleyle mallarını yemeyin. Zengin, (malın korumasına gösterdiği çabanın ücretinden) vazgeçsin. Fakir ise uygun bir miktarda harcasın. Mallarını kendilerine tanıklar huzurunda geri verin. Hesap görücü olarak Allah yeter.

 • 4:86NİSA, 86

  Herhangi bir selam ile selamlandığınız zaman daha güzeliyle veya aynen iade ederek selamı alın. Kuşkusuz Allah her şeyi hesaba katar.

 • 5:4MAİDE, 4

  Kendilerine neyin helal olduğunu sana soruyorlar. De ki, "Size temiz yiyecekler helal edilmiştir. Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz köpek ve şahin gibi avcı hayvanların sizin için yakaladıklarını da yiyin ve üzerlerinde Allah'ın ismini anın." Allah'ı dinleyin. Allah hesabı çabuk görür.

 • 6:52EN'AM , 52

  Sabah akşam Rab'lerine yalvarıp sadece O'nun hoşnutluğunu arzulayanları kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değil. Onları kovarsan zalim olursun.

 • 6:62EN'AM , 62

  Sonra gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki yargı O'nundur ve O, en hızlı hesap görendir.

 • 6:69EN'AM , 69

  Erdemliler böylelerin hesabından sorumlu tutulmaz. Fakat, olur ki dinlerler diye hatırlatmak iyi olur.

 • 6:139EN'AM , 139

  "şu çiftlik hayvanlarının karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Ölü doğarlarsa o zaman paylaşabilirler," dediler. Bu nitelemelerinin hesabını onlara ödetecektir. O Bilgedir, Bilendir.

 • 13:21RAD, 21

  Onlar ki Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rab'lerini sayarlar ve kötü hesaptan korkarlar.

 • 13:40RAD, 40

  Onlara söz verilenlerin bir kısmını sana göstersek de, senin canını alsak da, sana düşen görev bildirmektir. Hesap ise bize düşer.

 • 14:41İBRAHİM, 41

  "Rabbimiz, hesabın görüleceği gün, beni, anamı babamı ve inananları bağışla."

 • 14:51İBRAHİM, 51

  Böylece Allah herkese yaptığının karşılığını verir. Allah hızlı hesap görendir.

 • 17:14İSRA, 14

  Kaydını oku. Bugün hesap görücü olarak sen kendine yetersin

 • 21:1ENBİYA, 1

  İnsanların hesapları yaklaştı; ancak onlar hâlâ bir aymazlık içinde yüz çevirmektedirler.

 • 21:47ENBİYA, 47

  Diriliş günü için adalet terazileri kurarız. Kimseye hiç bir haksızlık edilmez. Hardal tanesi kadar bir ağırlığı bile hesaba katacağız. Biz, hesapçı olarak yeteriz.

 • 23:117MÜMİNUN, 117

  Her kim Allah'la birlikte, hiç bir delile sahip olmayan baska bir tanriya da kulluk ederse, onun hesabi Rabbinin katindadir. Kuskusuz kafirler basaramazlar.

 • 24:33NUR, 33

  Evlenme imkanına sahip olmayanlar da, Allah kendilerini lütfuyla zenginleştirene kadar iffetli davransınlar. Evlenme yoluyla özgürlük belgesi almak isteyen esirleri -niyetleri dürüstse- özgürlüklerine kavuşturun. Ve Allah'ın size verdiği parasından onlara veriniz. İffetli olmak isteyen kızlarınızı, bu dünyanın geçici menfaatini arzulayarak fuhuşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa, o zaman Allah onların zorlandığını hesaba katar; O Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 24:39NUR, 39

  İnkarcılara gelince, işleri, çöldeki bir serap gibidir. Susayan onu su sanır. Yanına varınca onu bulamaz, ancak orada Allah'ı bulur; O da onun hesabını tam görür. Kuşkusuz Allah hesabı çabuk görendir.

 • 26:113ŞUARA, 113

  "Hesapları, yalnız Rabbime aittir; keşke anlasanız."

 • 28:61KASAS, 61

  Kavuşacağı güzel bir ödülü kendisine söz verdiğimiz bir kimse, kendisini dünya hayatının malıyla nimetlendirdiğimiz ve sonra diriliş günü hesaba çekilen kimse gibi midir?

 • 33:39AHZAB, 39

  Allah'ın elçiliğini duyuranlar sadece O'nu sayarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden çekinmezler. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

 • 35:45FATIR, 45

  Allah insanları yaptıkları yüzünden cezalandırsaydı yeryüzünde hiç bir yaratık bırakmazdı. Fakat, onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Ne zaman ki süreleri biter, işte o zaman Allah kullarının (hesabını) görür.

 • 37:127SAFFAT, 127

  Onu yalanladılar; onlar hesaba çekileceklerdir.

 • 38:16SAD, 16

  Ve, "Rabbimiz, Hesap Gününden önce acele olarak payımızı ver," diye meydan okudular.

 • 38:26SAD, 26

  Ey Davud, biz seni yeryüzünde yönetici kıldık. Halkın arasında adaletle yargı ver, hevesine ve duygularına kapılma, sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlara, Hesap Gününü unuttukları için çetin bir ceza vardır.

 • 38:53SAD, 53

  Hesap Günü için size söz verilen budur.

 • 40:27MÜMİN, 27

  Musa dedi, "Ben, hesap gününe inanmıyan her azgından Rabbime ve sizin Rabbinize sığındım," dedi.

 • 69:20HAKKA, 20

  "Hesabımla karşılaşacağıma inanıyordum."

 • 69:26HAKKA, 26

  "Hesabımın ne olduğunu öğrenmeyeydim."

 • 78:27NEBE, 27

  Onlar bir hesap ummuyorlardı.

 • 84:8İNŞİKAK, 8

  Kolay bir hesaba çekilecek,

 • 88:26GAŞİYE, 26

  Hesaplarını görmek de bize düşer.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?