38 SAD

 • 38:1

  SS; mesajı içeren bu Kuran'a andolsun.

 • 38:2

  Doğrusu, inkar edenler kibir ve ayrılık içindedir.

 • 38:3

  Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Feryat ettiler, ancak artık kurtuluş zamanı değildi.

 • 38:4

  Onlara, kendilerinden bir uyarıcının gelmesini yadırgadılar. İnkarcılar, "Bu pek yalancı bir büyücüdür," dediler,

 • 38:5

  "Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Bu, gerçekten çok tuhaf!"

 • 38:6

  Onların liderleri öne fırladılar, "Yürüyün, tanrılarınıza bağlı kalın. Sizden istenen sadece budur."

 • 38:7

  "Son dinde böylesini işitmedik. Bu bir uydurmadır."

 • 38:8

  "Mesaj, neden aramızdan ona indirildi?" Aslında, onlar mesajımdan kuşku içindedirler. Hayır, onlar azabı henüz tatmadılar.

 • 38:9

  Yoksa Üstün olan ve Bahşeden Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

 • 38:10

  Yoksa göklerin, yerin ve aralarındakilerin yönetimi onlara mı aittir? Bırak, kendi kendilerini yüceltsinler.

 • 38:11

  Aksine onlar parti parti yenilgiye uğramış bir ordudur.

 • 38:12

  Onlardan önce Nuh halkı, Ad ve piramitler sahibi Firavun da yalanlamıştı.

 • 38:13

  Semud, Lut halkı ve Eykeliler de... Onlar partilerdi.

 • 38:14

  Hepsi de elçileri yalanladılar ve cezamı hak ettiler.

 • 38:15

  Bunlar, onması olmayan bir tek patlama bekliyorlar.

 • 38:16

  Ve, "Rabbimiz, Hesap Gününden önce acele olarak payımızı ver," diye meydan okudular.

 • 38:17

  Onların sözlerine karşı sabırlı ol, becerikli bir kulumuz olan Davud'u anımsa; o (Tanrı'ya) sürekli itaat ederdi.

 • 38:18

  Dağları onun emrine vermiştik; onunla birlikte akşamleyin ve tan doğumu (Tanrı'yı) yüceltirlerdi.

 • 38:19

  Kuşlar da toplanmıştı; hepsi onun buyruğunu izlerdi.

 • 38:20

  Yönetimini güçlendirdik; ona bilgelik ve çok iyi bir yargılama gücü verdik.

 • 38:21

  Davacıların haberi sana ulaştı mı? Hani mabedine tırmanmışlardı.

 • 38:22

  Davud'un yanına girdiklerinde onlardan irkilmişti. "Korkma" demişlerdi, "Bir birinin hakkını çiğneyen iki davacı... Aramızda gerçeğe göre hüküm ver, haksızlık etme. Bize yolun ortasını göster."

 • 38:23

  "Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu, benim ise bir tek koyunum var. Böyle iken, "Onu da bana ver," dedi ve tartışmada bana üstün geldi.

 • 38:24

  Dedi ki, "Senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Doğrusu, ortakçıların çoğu bir birinin hakkına el uzatır. İnanıp erdemli davrananlar bunun dışındadır, onlar ise sayıca ne kadar azdır!" Davud, kendisini sınadığımızı sanarak bağışlanma diledi, eğildi ve tevbe etti.

 • 38:25

  Böylece onu bağışladık. Yanımızda onun yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

 • 38:26

  Ey Davud, biz seni yeryüzünde yönetici kıldık. Halkın arasında adaletle yargı ver, hevesine ve duygularına kapılma, sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlara, Hesap Gününü unuttukları için çetin bir ceza vardır.

 • 38:27

  Göğü, yeri ve aralarındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin sanısıdır. Kendilerini ateşe soktukları için inkar edenlere yazıklar olsun.

 • 38:28

  İnanıp iyi davrananları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Erdemlilere, yoldan çıkanlar gibi mi davranacağız?

 • 38:29

  Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini incelesinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.

 • 38:30

  Davud'a, Süleyman'ı verdik. İyi bir kuldu, (Tanrı'ya) sürekli yönelen biriydi.

 • 38:31

  Bir akşam, ona güzel koşu atları sunulmuştu.

 • 38:32

  Dedi ki, "Mal ve mülk sevgisi beni Rabbimi anmaktan alıkoydu. Ta ki, o (güneş) bir örtünün ardından kayboldu."

 • 38:33

  "Onları bana geri getirin," dedi, (veda etmek için) bacaklarını ve boyunlarını okşadı.

 • 38:34

  Süleyman'ı böylece sınadık; onun hükümranlığına maddi zenginlik kattık; ancak o tümüyle (Tanrı'ya) yöneldi.

 • 38:35

  Dedi ki, "Rabbim beni bağışla. Bana, benden sonra kimsenin ulaşamıyacağı bir yönetim ver. Sen Bahşedensin."

 • 38:36

  Bunun üzerine komutuyla hareket eden rüzgarı onun emrine verdik. Dilediği yere yağmur yağdırırdı.

 • 38:37

  Şeytanları da, yapı ustaları ve dalgıçlar olarak...

 • 38:38

  Ve zincirlerle birbirine bağlı bekleyen yedekleri de...

 • 38:39

  "Bu bizim bağışımızdır. İster ver, ister tut, tükenmez."

 • 38:40

  Onun bizim yanımızda yakınlığı ve güzel yeri vardı.

 • 38:41

  Kulumuz Eyyub'u an: "Rabbim, şeytan bana bitkinlik ve acı dokundurdu," diye Rabbine seslenmişti.

 • 38:42

  "Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir kaynak."

 • 38:43

  Çoluk çocuğunu bir katıyla birlikte ona geri verdik. Bu, akıl sahiplerine bizden bir rahmet ve mesajdır.

 • 38:44

  "şimdi eline bir değnek alıp yola çık. Yeminini bozma." Onu sabırlı bulduk. Ne iyi bir kul! Sürekli yönelirdi.

 • 38:45

  Kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u anımsa. Becerikli idiler, ileri görüşlü idiler.

 • 38:46

  Salt ahireti düşündükleri için onları salt/dupduru kıldık.

 • 38:47

  Onlar bizim yanımızda iyilerden seçilmiş kimselerdi.

 • 38:48

  İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de anımsa; hepsi iyilerdendi.

 • 38:49

  Bu bir mesajdır: Erdemliler için güzel bir gelecek,

 • 38:50

  Ve kapıları kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır.

 • 38:51

  Orada konfor içinde bol meyve ve içecek isterler.

 • 38:52

  Yanlarında gözlerinin içine bakan yaşıtları vardır.

 • 38:53

  Hesap Günü için size söz verilen budur.

 • 38:54

  Bizim bu rızkımız tükenmez.

 • 38:55

  Bu böyledir; azgınlar ise kötü bir yeri hakederler.

 • 38:56

  Cehennemde yanarlar; ne kötü bir duraktır.

 • 38:57

  İşte onu tatsınlar: Kaynar su ve irin.

 • 38:58

  Bunlara benzer daha başkaları da vardır.

 • 38:59

  "Bunlar sizinle birlikte paldır küldür sürüklenen bir gruptur." (denilince, cehennemdeki liderler:) "Onlar hoş gelmediler. Onlar ateşte yanacaklar."

 • 38:60

  Onlar da derler ki, "Aslında siz hoş gelmediniz. Bizi bu duruma siz soktunuz; ne kötü bir son!"

 • 38:61

  "Rabbimiz, kim bizi bu duruma soktuysa onun cezasını ateşte ikiye katlayarak arttır," diye eklerler.

 • 38:62

  "Nasıl oluyor da kötü olarak saydığımız insanları göremiyoruz?"

 • 38:63

  "Onlarla alay edip durduk. Yoksa onları gözlerimizden mi kaçırdık?"

 • 38:64

  Cehennem halkının birbiriyle çekişmesi bir gerçektir.

 • 38:65

  De ki, "Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve Egemen olan Allah'tan başka bir tanrı yoktur."

 • 38:66

  Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbi; Üstündür, Bağışlayandır.

 • 38:67

  De ki, "Bu, büyük bir haberdir."

 • 38:68

  "Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz."

 • 38:69

  "Onlar tartışırlarken Yüce Toplum'da neler olup bittiği hakkında bir bilgim yoktu."

 • 38:70

  "Apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor."

 • 38:71

  Rabbin meleklere demişti ki, "Balçıktan bir insan yaratacağım."

 • 38:72

  "Onu düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman ona secdeye kapanın."

 • 38:73

  Tüm melekler ona secdeye kapandı;

 • 38:74

  Ancak İblis hariç. Büyüklük tasladı ve nankör oldu.

 • 38:75

  "Ey İblis, ellerimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın? Yoksa baş mı kaldırdın?" dedi.

 • 38:76

  "Ben ondan daha üstünüm," dedi, "Beni ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın."

 • 38:77

  "Çık oradan," dedi, "Sen kovuldun."

 • 38:78

  "Yargı Gününe kadar lanetimi hakettin."

 • 38:79

  Dedi ki, "Rabbim, dirilecekleri güne dek beni ertele."

 • 38:80

  Dedi ki, "Sana süre verilmiştir;"

 • 38:81

  "Bilinen vaktin gününe kadar."

 • 38:82

  Dedi ki, "Büyüklüğüne andolsun, tümünü azdıracağım."

 • 38:83

  "Ancak onlardan kendilerini sadece sana adayan kulların hariç."

 • 38:84

  Dedi ki, "Bu gerçektir ve ben sadece gerçeği söylerim:"

 • 38:85

  "Cehennemi seninle ve onlardan seni izliyenlerle topluca dolduracağım."

 • 38:86

  De ki, "Buna karşılık olarak sizden bir ücret istemiyorum. Ben bir sahtekar değilim."

 • 38:87

  "Bu, tüm dünyaya bir mesajdır."

 • 38:88

  "Ve onun haberlerini bir süre sonra öğreneceksiniz."

Paylaş
Tweet'le