37:115. İkisini ve halklarını o büyük felaketten kurtardık.

Musa ne Harun'un halkı kimlerdi?

 • 7:104ARAF, 104

  Musa: "Firavun, ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim."

 • 7:105ARAF, 105

  "Allah hakkında gerçeğin dışında bir şey söylememek benim görevimdir. Rabbinizden size bir kanıt ile geldim; İsrail oğullarını benimle birlikte salıver."

 • 17:2İSRA, 2

  Aynı şekilde, Musa'ya kitabı vermiştik. İsrail oğullarını şu gerçeğe iletmek için: "Benden başka bir sahip edinmeyin."

 • 32:23SECDE, 23

  Musa'ya kitabı verdik; bu konuda hiçbir kuşkun olmasın. Onu İsrail oğulları için bir rehber yaptık.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?