36 YA-SİN

 • 36:1

  Y. S.

 • 36:2

  Bilge Kuran'a and olsun.

 • 36:3

  Sen elbette elçilerden birisin.

 • 36:4

  Dosdoğru bir yol üzerinde.

 • 36:5

  Bu, Üstün ve Rahim olanın indirdiği bir vahiydir.

 • 36:6

  Ataları uyarılmadığından tümüyle habersiz kalmış bir toplumu uyarman için...

 • 36:7

  Çoklarının inanmıyacağına dair söz gerçekleşmiştir.

 • 36:8

  Boyunlarına, çenelerine kadar varan prangalar taktık da kafaları yukarıya dikilmiştir.

 • 36:9

  Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çekerek onları perdeledik; artık göremezler.

 • 36:10

  Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar.

 • 36:11

  Sen ancak, mesaja uyan ve yalnız başına iken Rahman'a karşı saygılı olan bir kimseyi uyarabilirsin. Onu bağışlanma ve bol bir ödülle müjdele.

 • 36:12

  Ölüleri biz, evet biz diriltiriz, onların yaptıklarını ve (ölümlerinden sonraki) sonuçlarını yazarız. Biz herşeyi apaçık bir kitapta saymışızdır.

 • 36:13

  Onlara, bir kent halkının kendilerine gelen elçilere gösterdiği tavrın örneğini ver.

 • 36:14

  Onlara iki elçi göndermiştik, ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü biriyle desteklemiştik. "Biz size gönderilen elçileriz," demişlerdi.

 • 36:15

  Dediler ki, "Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman ise hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalan söylüyorsunuz."

 • 36:16

  Dediler ki, "Rabbimiz bilir ki biz size gönderildik."

 • 36:17

  "Bizim görevimiz, açıkça duyurmaktan ibarettir."

 • 36:18

  Dediler ki, "Sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer son vermezseniz sizi taşlarız ve bizden size acı bir ceza dokunacaktır."

 • 36:19

  Dediler ki, "Uğursuzluğunuz sizden kaynaklanmaktadır. Size uyarıda bulunulduğu için mi? Siz gerçekten sınırı aşan bir topluluksunuz."

 • 36:20

  Kentin en uzak yakasından bir adam koşarak, "Ey halkım," dedi, "Elçilere uyun."

 • 36:21

  "Sizden bir ücret istemiyenlere uyun. Onlar doğru yoldadır."

 • 36:22

  "Beni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim? Siz de O'na döneceksiniz."

 • 36:23

  "O'nun dışında tanrılar mı edineyim? Eğer Rahman bana zarar vermek dilese, ne onların şefaati bana bir yarar sağlayabilir ne de beni kurtarabilirler."

 • 36:24

  "O zaman tümüyle sapıtmış olurum."

 • 36:25

  "Ben sizin Rabbinize inandım; lütfen beni dinleyin."

 • 36:26

  (Ölüm anında) Kendisine, "Cennete gir," denir. "Keşke benim halkım bir bilseydi..."

 • 36:27

  "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırladığını..."

 • 36:28

  Ondan sonra biz, halkının üzerine gökten bir ordu indirmedik; indirmeğe gerek duymadık.

 • 36:29

  Sadece bir patlama... Hemen donakaldılar.

 • 36:30

  Halkın durumu pek yazık. Kendilerine her ne zaman bir elçi gelse onunla alay ederlerdi.

 • 36:31

  Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi ve onların bir daha kendilerine dönmediklerini görmezler mi?

 • 36:32

  Hepsi toplanıp huzurumuza getirileceklerdir.

 • 36:33

  Ölü toprak onlar için bir ayettir: Onu diriltiriz ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler.

 • 36:34

  Orada hurma ağaçları ve üzümlerden oluşan bağ ve bahçeler yetiştirdik ve pınarlar fışkırttık.

 • 36:35

  Ki onun ürünlerinden ve elleriyle yetiştirdiklerinden yesinler. şükretmiyecekler mi?

 • 36:36

  Yerin bitirdiklerinden, kendi cinslerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden türlü çiftleri yaratan pek yücedir.

 • 36:37

  Gece de onlar için bir ayettir: Ondan gündüzü soyarız da onlar karanlıkta kalırlar.

 • 36:38

  Güneş belirlenmiş olan rotasında akıp gitmektedir. Bu Üstün ve Bilgin olanın kurduğu bir düzendir.

 • 36:39

  Aya da, kuru bir hurma dalına dönüşünceye kadar çeşitli evreler belirledik.

 • 36:40

  Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece, gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

 • 36:41

  Onlar için bir başka ayette, insan soyunu yüklü gemide taşımamızdır.

 • 36:42

  Aynı şekilde, sürmeleri için onun bir benzerini yarattık.

 • 36:43

  Dileseydik onları boğardık; ne bir çığlıklarına yetişen olurdu, ne de kurtulabilirlerdi.

 • 36:44

  Bunun yerine, bizden bir merhamet görürler ve belli bir süreye kadar yaşatılırlar.

 • 36:45

  Kendilerine, "Geçmişinizden ibret alıp ve geleceğiniz için sakının ki merhamet edilesiniz," denilmişti.

 • 36:46

  Rab'lerinin ayetlerinden bir ayet kendilerine geldiğinde, ondan yüz çevirmeyi adet edinmişlerdi.

 • 36:47

  Kendilerine, "Allah'ın size verdiği rızıklardan verin," denildiğinde, inkar edenler inananlara, "Allah'ın, dilediği taktirde besleyebileceği kimseleri mi besleyelim? Siz gerçekten iyice sapıtmışsınız," derler.

 • 36:48

  Aynı zamanda, "Doğru sözlü iseniz o söz ne zaman gerçekleşecek?" diye meydan okurlar.

 • 36:49

  Çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek patlamayı beklemektedirler.

 • 36:50

  Ne bir vasiyet bırakmaya vakit bulurlar ne de ailelerine dönebilirler.

 • 36:51

  Boruya üflenince, onlar mezarlarından kalkıp Rab'lerine koşacaklar.

 • 36:52

  "Vay halimize" derler, "Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Bu, Rahman'ın söz verdiği şeydi. Demek elçiler doğru söylemişti."

 • 36:53

  Sadece bir patlama... Hemen huzurumuza toplanıp getirilirler.

 • 36:54

  Bu gün hiç kimseye en ufak bir haksızlık edilmez ve yaptığınızın karşılığından başkasını da görmezsiniz.

 • 36:55

  Cennet halkı o gün zevk ve eğlence ile meşguldürler.

 • 36:56

  Eşleriyle birlikte gölgeliklerde, koltuklara yaslanmışlardır.

 • 36:57

  Onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır.

 • 36:58

  Rahim olan Rab'den söz olarak "selam" vardır.

 • 36:59

  Ey suçlular, siz bugün ayrılın.

 • 36:60

  Ey Adem'in çocukları, şeytana kulluk/hizmet etmeyeceğinize dair sizden söz almamış mıydım? O sizin açık düşmanınızdır.

 • 36:61

  Bana kulluk edin. Bu en doğru yoldur.

 • 36:62

  Buna rağmen o, sizden bir çok nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmaz mıydınız?

 • 36:63

  İşte, size söz verilen cehennem budur!

 • 36:64

  İnkarınızın bir sonucu olarak orada yanınız.

 • 36:65

  O gün ağızlarına mühür vururuz da, bizimle elleri konuşur ve yapmış olduklarına da ayakları tanıklık eder.

 • 36:66

  Dilesek gözlerini büsbütün silerdik. Yolu bulmaya çalıştıklarında göremezlerdi.

 • 36:67

  Dilesek onları oldukları yerde dondurur ne ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi.

 • 36:68

  Kime çok ömür verirsek, yaratılışını tersine çeviririz. Anlamaz mısınız?

 • 36:69

  Ona şiir öğretmiş değiliz, zaten ona uygun düşmez. Bu, ancak bir mesaj ve apaçık bir Kuran'dır.

 • 36:70

  Dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır.

 • 36:71

  Görmezler mi, kendi ellerimizle onlar için çiftlik hayvanlarını yarattık da onlara sahip olmaktadırlar?

 • 36:72

  Onları kendilerine boyun eğdirdik; bir kısmına binmekte bir kısmından da yemektedirler

 • 36:73

  Ve onlar için onlarda başka yararlar ve içecekler vardır. şükretmiyecekler mi?

 • 36:74

  Allah'tan başka tanrılar edindiler. Belki kendilerine yardım ederler diye.

 • 36:75

  Oysa onlara yardım edemezler; hatta tam tersine kendileri onları korumak için nöbet bekleyen askerlerdir.

 • 36:76

  Sözleri seni üzmesin. Gizledikleri ve açıkladıkları her şeyi çok iyi biliriz.

 • 36:77

  İnsan, kendisini bir damlacıktan yarattığımızı görmez mi ki bize karşı apaçık bir düşman kesilir?

 • 36:78

  Ve yaradılışını unutarak bize örnekli bir soru yöneltti: "Çürüdükten sonra kemikleri kim diriltecek?"

 • 36:79

  De ki, "Kim onları ilk kez yarattıysa onları yine O diriltecek. O her türlü yaratmayı bilendir."

 • 36:80

  O ki, size yeşil (klorofilli) ağaçtan ateş çıkarandır. Nitekim onu yakıyorsunuz.

 • 36:81

  Gökleri ve yeri yaratan onların benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Gerçekten O, Yaratandır, Bilendir.

 • 36:82

  Bir şeyi dilediği zaman, ona sadece "Ol!" der ve o da hemen oluverir.

 • 36:83

  Her şeyin yönetimini elinde bulunduran çok yücedir ve siz de O'na döndürüleceksiniz.

Paylaş
Tweet'le