35:38. Allah göklerin ve yerin geleceğini ve gizemlerini bilendir. O, göğüslerin gizlediğini Bilendir.

Allah göklerin ve yerin geleceğini bilendir:

 • 2:33BAKARA, 33

  Dedi: "Adem! Onların isimlerini şunlara haber ver." İsimlerini onlara haber verince, "Size, yerin ve göklerin sırlarını biliyorum, açıkladığınızı da gizlediğinizi de biliyorum dememiş miydim," dedi.

 • 2:255BAKARA, 255

  Allah: O'ndan başka tanrı yoktur, Yaşayandır, Sonsuzdur. Kendisini ne dalgınlık ne de uyuklama tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan kim O'nun katında aracılık edebilir? Onların geçmişini ve geleceğini bilir. Dilediği miktar dışında O'nun bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Egemenliği gökleri ve yeri kapsamıştır. Onları korumak O'nu yormaz. O Yücedir, Büyüktür.

 • 5:109MAİDE, 109

  Allah elçileri topladığı gün: "Size ne cevap verildi," der. "Bir bilgimiz yok. Gizemleri sen bilirsin," derler.

 • 5:116MAİDE, 116

  Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa, sen mi halka, ' Allah tan başka beni ve annemi de tanrı edinin' dedin?" (İsa) şöyle cevap verecek: "Sen yücesin, hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Zaten böyle bir şey söylemiş olsaydım sen bilirdin. Sen benim düşüncemi bilirsin; ancak ben senin düşünceni bilmem. Sen tüm gizemleri biliyorsun."

 • 10:20YUNUS, 20

  "O'na Rabbinden bir mucize indirilmeli değil mi," diyorlar. De ki: "Gizemler Allah'ın yanındadır; öyleyse bekleyin, ben de sizinle birlikte beklemekteyim."

 • 16:77NAHL, 77

  Göklerin ve yerin gizemleri Allah'a aittir. Saat, (dünyanın sonu) bir göz kırpması kadar veya daha kısadır. Allah her şeye Gücü Yetendir

 • 18:26KEHF, 26

  "Onların orada ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir," de. Göklerin ve yerin tüm gizemleri O'nundur. O ne güzel Görendir! O ne güzel İşitendir! Onların O'ndan başka bir yardımcısı yoktur. O, hükmüne kimseyi ortak etmez.

 • 20:113TA-HA, 113

  Biz, böylece onu Arapça bir Kuran olarak indirdik. Erdemli davranırlar veya onlar için bir öğüt olur diye onda geleceğin haberlerini çeşitli biçimlerde açıkladık.

 • 23:92MÜMİNUN, 92

  Tüm sirlari ve tanik olunanlari Bilendir; onlarin ortak kostuklari seylerden yücedir.

 • 34:48SEBE, 48

  De ki, "Benim Rabbim gerçeği etkili kılar. O tüm gizemleri Bilendir."

 • 49:18HUCURAT, 18

  Allah göklerin ve yerin gizemlerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.

 • 59:22HAŞR, 22

  O Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Tüm gizemleri ve açıktakileri Bilendir. O Rahmandır, Rahimdir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?