34:5. Ayetlerimiz ve mucizelerimize karşı meydan okuyup duranlar için acıklı ve korkunç bir ceza vardır.

Ayet ve mucizelere nasıl meydan okudular:

 • 8:31ENFAL, 31

  Ayetlerimizi dinledikleri zaman, "İşittik," diyorlardı, "İstesek biz de bunun bir benzerini getiririz. Bu, geçmişlerin efsanelerinden başka bir şey değil."

 • 6:93EN'AM , 93

  Allah adına yalan uydurandan ve kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde, "Bana vahyediliyor," diyenden ve " Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim," diyenden daha zalim kim olabilir! Can çekişmesi anında zalimleri bir görsen! Melekler, ellerini uzatmıştır: "Canınızı verin! Allah hakkında gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerini (vahyini ve mucizelerini) kibir ve gururla karşılamanızdan dolayı bugün utanç verici azapla cezalandırılacaksınız. "

 • 83:13MUTAFFİFİN, 13

  Kendisine ayetlerimiz iletildiğinde, "Efsane" derdi.

 • 6:25EN'AM , 25

  Onların bir kısmı seni dinler. Fakat, kalpleri üzerine anlamalarına engel olacak örtüler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Her bir mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Bundan ötürü sana geldiklerinde seninle tartışır ve inkarcılar, "Bu ancak bir efsanedir," der.

 • 8:31ENFAL, 31

  Ayetlerimizi dinledikleri zaman, "İşittik," diyorlardı, "İstesek biz de bunun bir benzerini getiririz. Bu, geçmişlerin efsanelerinden başka bir şey değil."

 • 10:2YUNUS, 2

  Kendilerinden bir adama: "İnsanları uyar ve inananlara Rab'leri katında önemli bir yere sahip olduklarını müjdele," diye vahyetmemiz halka garip mi geliyor? İnkarcılar, "Bu, apaçık bir büyücüdür," dediler.

 • 23:70MÜMİNUN, 70

  Yoksa, onun deli olduguna mi karar verdiler? Halbuki onlara gerçegi getirmisti. Ne var ki onlarin çogu gerçekten hoslanmaz.

 • 23:82MÜMİNUN, 82

  Ve söyle dediler: "Biz öldügümüz, toprak ve kemik oldugumuz zaman mi dirilecegiz?"

 • 23:83MÜMİNUN, 83

  "Bize ve atalarimiza daha önce ayni sey söz verilmisti. Bu, geçmislerin efsanesinden baska bir sey degildir."

 • 26:30ŞUARA, 30

  Dedi ki, "Size apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?"

 • 26:31ŞUARA, 31

  Dedi ki, "Doğru sözlüysen getir bakalım onu."

 • 26:32ŞUARA, 32

  Değneğini atınca apaçık bir yılan oluverdi.

 • 26:33ŞUARA, 33

  Elini çıkarınca bakanlara bembeyaz görünüverdi.

 • 26:34ŞUARA, 34

  Çevresindeki ileri gelenlere dedi ki, "Bu, gerçekten çok usta bir büyücü imiş."

 • 26:35ŞUARA, 35

  "Büyüsüyle sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne önerirsiniz?"

 • 28:48KASAS, 48

  Tarafımızdan kendilerine gerçek ulaştığında, "Keşke Musa'ya verilen (mucizeler) in bir benzeri bize de getirilseydi!" dediler. (Aynı kafa yapısına sahip olanlar) daha önce de Musa'ya verilenleri inkar etmemişler miydi? "Birbirini destekleyen iki büyü(kitabı) dır. Biz ikisini de reddediyoruz," dediler.

 • 44:13DUHAN, 13

  Mesaja aldırış etmediler. Halbuki kendilerine apaçık bir elçi gelmişti.

 • 44:14DUHAN, 14

  Sonra ondan yüz çevirdiler ve, "Öğrenim görmüş bir deli!" dediler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?