32 SECDE

 • 32:1

  A. L. M.

 • 32:2

  Bu kitabın indirilişi, hiç kuşkusuz, evrenlerin Rabbi tarafındandır.

 • 32:3

  "Onu uydurdu" mu diyorlar? Halbuki bu, senden önce kendilerine bir uyarıcı ulaşmamış bir toplumu, belki yola gelirler diye uyarman için Rabbinden gelen bir gerçektir.

 • 32:4

  Allah gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kurandır. Sizin için O'ndan ayrı bir veli (sahip) ve şefaatçı (aracı) yoktur. Öğütten anlamaz mısınız?

 • 32:5

  Gökten yere kadar bütün işleri O kontrol eder. Sonra sizin saydığınızdan bin yıla eşit bir gün içinde kendisine yükselirler.

 • 32:6

  Gizliyi de açığı da bilen, Üstün ve Rahim işte böyledir.

 • 32:7

  O yarattığı her şeyi mükemmel hale soktu. İnsanın yaratılışına balçıktan başladı.

 • 32:8

  Sonra onun soyunu bayağı bir sudan devam ettirdi.

 • 32:9

  Sonra onu biçimlendirip ona ruhundan üfledi. Size işitme ve görme yeteneği ile beyinler verdi; siz pek seyrek şükrediyorsunuz.

 • 32:10

  Ve, "Biz toprağa karışıp kaybolduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?" dediler. Doğrusu, onlar Rab'leri ile kavuşmayı inkar edenlerdir.

 • 32:11

  De ki, "Üzerinize görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."

 • 32:12

  Suçluları, Rab'leri huzurunda başlarını öne eğmiş durumda iken bir görseydin: "Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi döndür de erdemli davranalım. şimdi biz kesin olarak inandık."

 • 32:13

  Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Ancak, cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dair sözüm gerçekleşmiştir.

 • 32:14

  Bugünkü karşılaşmanızı önemsememenizin sonucunu tadın, biz de sizi önemsemeyiz. Yaptıklarınızın bir sonucu olarak ebedi azabı tadın.

 • 32:15

  Ayet ve mucizelerimize gerçekten inananlar, onları işittikleri zaman secdeye varırlar ve büyüklük taslamadan Rab'lerini yüceltirler.

 • 32:16

  Yataklarından kalkıp korkarak ve umarak Rab'lerine yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlerden de verirler.

 • 32:17

  Yaptıklarının karşılığı olarak kendilerini ne kadar büyük bir neşe ve mutluluk beklediğini hiç kimse bilemez.

 • 32:18

  İnanan biri yoldan çıkmış biri gibi midir? Elbette eşit olamazlar.

 • 32:19

  İnanıp erdemli davrananlar için cennet konakları vardır. Yaptıklarının bir karşılığı olarak.

 • 32:20

  Yoldan çıkmış olanların konağı ise ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, tekrar oraya çevrilirler. Onlara, "Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın," denir.

 • 32:21

  Belki (ibret alıp) dönerler diye büyük azaptan önce biz onlara yakın (dünya) azabı tattırırız.

 • 32:22

  Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz suçlulardan elbette öc alacağız.

 • 32:23

  Musa'ya kitabı verdik; bu konuda hiçbir kuşkun olmasın. Onu İsrailoğulları için bir rehber yaptık.

 • 32:24

  Sabrettikleri ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman, emrimiz doğrultusunda yol gösteren önderler atamıştık içlerinden.

 • 32:25

  Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda onların arasında diriliş günü karar verecek olandır.

 • 32:26

  Kendilerinden önce nice nesilleri yok etmiş olmamız üzerinde hiç düşünmediler mi? Ki şimdi onların yurtlarında dolaşıyorlar. Bunda dersler ve işaretler vardır. İşitmezler mi?

 • 32:27

  Kıraç toprağa suyu sürerek onların ve çiftlik hayvanlarının yediği ekinleri çıkardığımızı kavramazlar mı? Görmezler mi?

 • 32:28

  "O zafer ne zaman gerçekleşecek, doğru sözlüyseniz?" diye meydan okuyorlar.

 • 32:29

  De ki, "Zafer günü, inkarcılara inanmaları bir yarar sağlamıyacaktır; kendilerine bir başka şans da tanınmayacaktır."

 • 32:30

  Öyleyse onlardan yüz çevir ve bekle; onlar da beklemektedirler.

Paylaş
Tweet'le