2:49. İşkencenin en kötüsünü size uygulayan, kadınlarınızı bırakıp oğullarınızı öldüren Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Bu, Rabbinizden büyük bir sınav idi.

İsrailoğullarının Firavun'dan kurtarılması süreci, İsrailoğulları açısından nasıl bir sınav idi?

  • 10:83YUNUS, 83

    Firavun ve erkanının işkence ve baskısından korktukları için Musa'ya, halkından ancak birkaç kişi inandı. Firavun, yeryüzünde haddi çok aşan bir tiran idi.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?