2:40. İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım; yalnız benden korkun!

İsrailoğullarına verilen nimet:

 • 5:20MAİDE, 20

  Musa, halkına şöyle demişti: "Ey halkım, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın: aranızdan peygamberler çıkardı, sizi özgür kimseler kıldı ve toplumların hiçbirine vermediğini size verdi."

 • 14:6İBRAHİM, 6

  Hani, Musa halkına, "Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size işkencenin en kötüsünü uygulayan, oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakan Firavun'un adamlarından sizi O kurtardı. Bu, Rabbinizden sizin için büyük bir test idi," demişti.

 • 45:16CASİYE, 16

  İsrailoğullarına kitabı, bilgeliği ve peygamberliği vermiştik. Onları iyi nimetlerle rızıklandırmış ve onları tüm halklara üstün kılmıştık.

 • 2:211BAKARA, 211

  İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayetler verdik! Kendisine Allah'ın nimeti geldikten sonra onu değiştirenler için Allah ağır bir ceza verir.

 • 2:64BAKARA, 64

  Fakat bundan sonra da yüz çevirdiniz. Allah'ın size bol nimeti ve merhameti olmasaydı kaybederdiniz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?