2:189. Sana ayın evrelerini soruyorlar. De ki o, insanlar ve hac ibadeti için bir zaman ölçüsüdür. İyilik, lafı dolandırmak değildir, iyilik sakınmaktır. Dürüst olun. Kurtuluşunuz için Allah'ı dinleyin.

Allah'ı dinlemek; elçiye, dolayısıyla mesaja itaat ile gerçekleşir:

 • 43:63ZÜHRUF, 63

  İsa apaçık mucizelerle gelince demişti ki, "Size bilgelik, ve ayrılığa düştüğünüz konulara açıklama getirdim. Allah'ı dinleyiniz ve bana uyunuz."

 • 26:105ŞUARA, 105

  Nuh'un halkı elçileri yalanladı.

 • 26:106ŞUARA, 106

  Kardeşleri Nuh onlara demişti ki, "Dinleyip erdemli davranmaz mısınız?"

 • 26:107ŞUARA, 107

  "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 26:108ŞUARA, 108

  "Allah'ı dinleyip bana uymalısınız."

 • 65:10TALAK, 10

  Allah onlar için çetin bir ceza hazırlamıştır. Öyleyse, ey akıl sahibi inananlar, Allah'ı dinleyiniz. Allah size bir mesaj...

 • 65:11TALAK, 11

  Bir elçi indirmiştir. İnanıp erdemli davrananları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okur. Kim Allah'a inanır ve erdemli davranırsa onu içinde ırmaklar akan cennetlere sokar; orada ebedi kalırlar. Allah ona güzel rızık vermiştir.

 • 65:1TALAK, 1

  Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman boşama sürelerini gözetin ve bu süreyi iyice hesaplayın. Rabbiniz olan Allah'ı dinleyin. Onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar (kötü davranarak onları buna zorlamayın). Ancak kanıtlanmış bir zinaişlemeleri bunun dışındadır. Allah'ın yasası budur. Kim Allah'ın yasasını çiğnerse kendisine zulmetmiş olur. Bilmezsin, belki Allah bundan sonra (olumlu) bir iş ortaya çıkarır.

 • 6:153EN'AM , 153

  İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun, başka yollara uymayın; çünkü onlar, sizi O'nun yolundan ayırırlar. Bunlar, dinlersiniz diye O'nun size verdiği öğütlerdir.

 • 9:119TEVBE, 119

  Ey inananlar, Allah'ı dinleyin ve doğrularla beraber olun.

 • 7:35ARAF, 35

  Adem oğulları, size içinizden elçiler gelip size ayetlerimi bildirdikleri zaman dinleyip kendilerini düzeltenlere ne bir korku vardır ne de onlar üzülürler.

 • 57:28HADİD, 28

  Ey inananlar, Allah'ı sayıp dinleyin ve elçisine inanın ki rahmetinden size iki pay versin, size, aydınlığında yürüyeceğiniz bir ışık bağışlasın ve sizi bağışlasın. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 3:50AL-İ İMRAN, 50

  " 'Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram edilen bazı şeyleri helal etmek için gönderildim. Size Rabbinizden bir kanıt getirdim. Allah'ı dinleyin ve beni izleyin.

 • 5:57MAİDE, 57

  İnananlar, sizden önceki kitap halkı ve inkarcılar arasında dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. İnanmış iseniz Allah'ı dinlemelisiniz.

 • 2:282BAKARA, 282

  İnananlar! Belirli bir süre için birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın. Sizden bir yazıcı onu adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borçlanan kişi de dikte ettirsin. Rabbi olan Allah'tan korksun, onda sahtekarlık yapmasın. Borçlanan kişi aklı ermez, veya çaresiz, ya da dikte etmekten aciz ise velisi adaletle yazdırmalı. Erkeklerinizden iki şahitte tanıklık etsin. İki erkek şahit bulamazsanız dilediğiniz şahitlerden bir erkek ve iki kadın seçiniz ki kadınlardan biri yanıldığında diğeri ona hatırlatsın. şahitler, çağrıldıkları vakit çekinmesin. Az olsun, çok olsun, ödeme tarihi ile birlikte onu yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah katında daha adaletli, tanıklık açısından daha sağlam ve kuşkulanmamanız için daha uygundur. Yalnız, ticaret peşin olursa onu yazmamanızda bir sakınca yok. Alışveriş yaptığınızda tanıklarınız bulunsun. Yazana da tanığa da zarar verilmesin. Aksi halde kendinize kötülük edersiniz. Allah'ı dinleyin. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi bilir.

 • 2:278BAKARA, 278

  Ey inananlar, gerçekten inanıyorsanız Allah'ı dinleyin ve her çeşit tefecilik kalıntısını terk edin.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?