2:18. Sağır, dilsiz ve kördürler; yönlerini değiştiremezler.

Sağır, dilsiz ve kördürler: kasıt ne?

 • 6:50EN'AM , 50

  De: "Allah'ın hazineleri benim yanımda demiyorum size. Gizlilikleri de bilmiyorum. Size, bir melek olduğumu da söylemiyorum. Sadece bana vahyedileni izliyorum." şunu da söyle: "Kör ile gören bir mi?"

 • 6:104EN'AM , 104

  Rabbinizden size aydınlatıcı bilgiler gelmiş bulunuyor. Kim görürse kendi yararına, kim körlük ederse kendi zararınadır. Ben üzerinize bekçi değilim.

 • 7:64ARAF, 64

  Onu yalanladılar. Bunun üzerine onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk. Onlar kör bir halktı.

 • 8:21ENFAL, 21

  İşitmedikleri halde, "İşittik," diyenler gibi olmayın.

 • 8:22ENFAL, 22

  Allah yanında, yaratıkların en kötüsü, akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.

 • 10:42YUNUS, 42

  Onlardan seni dinleyenler de var; akıllarını kullanmayan sağırlara sen mi işittireceksin?

 • 10:43YUNUS, 43

  Onlardan sana bakanlar da var; görüşü olmayan körleri sen mi doğruya ileteceksin?

 • 11:24HUD, 24

  Her iki grubun örneği, kör ve sağır olan biri ile gören ve işiten biri gibidir. Durumları bir midir? Öğüt almaz mısınız?

 • 13:19RAD, 19

  Sana indirilenin gerçek olduğunu bilen biri, görmeyen gibi midir? Ancak akıl sahipleri öğüt alır.

 • 17:72İSRA, 72

  Bu dünyada (Kitaba) kör olanlara gelince, onlar ahirette de kördür ve yol bakımından daha da sapıktır

 • 17:97İSRA, 97

  Allah kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur. Kimi de saptırırsa onlar için O'ndan başka bir koruyucu da bulamazsın. Diriliş günü de onları kör, dilsiz ve sağır olarak yaka paça toplarız. Cehennemdir yerleri. Soğudukça alevlerini arttırırız

 • 20:124TA-HA, 124

  "Kim mesajımdan yüz çevirirse sıkıntılarla dolu bir hayata mahkum olur. Diriliş günü de onu kör olarak meydana çıkarırız."

 • 20:125TA-HA, 125

  "Rabbim," der, "Toplantı alanına beni niye kör olarak sürdün, oysa ben görür idim?"

 • 20:126TA-HA, 126

  Der ki: "Çünkü sana ayetlerimiz ve mucizelerimiz geldiğinde sen onları unuttun. Bugün de sen unutuluyorsun."

 • 22:46HAC, 46

  Düşünen beyinlerle ve işiten kulaklarla yeryüzünü dolaşmadılar mı? Gerçek körlük, gözlerin körlüğü değil; göğüslerdeki gönüllerin körlüğüdür.

 • 25:73FURKAN, 73

  Kendilerine Rab'lerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.

 • 27:80NEML, 80

  Sen ölülere duyuramazsın, aynı şekilde arkalarını dönen sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.

 • 27:81NEML, 81

  Körü de sapıklığından çıkarıp yola iletemezsin. Sen ancak, ayetlerimize inananlara duyurabilirsin; onlar (anlattığın gerçeği) kabul ederler.

 • 30:52RUM, 52

  Sen ne ölülere işittirebilirsin, ne de arkalarını dönüp giden sağırlara çağrıyı duyurabilirsin.

 • 30:53RUM, 53

  Körü de sapıklığından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin ki onlar hemen teslim olurlar.

 • 35:19FATIR, 19

  Kör ile gören bir olmaz.

 • 35:22FATIR, 22

  Ne de diriler ile ölüler birdir. Allah, kim/kimi dilerse ona işittirir. Sen mezarlarda bulunanlara işittiremezsin.

 • 40:58MÜMİN, 58

  Kör ile gören bir olmaz. İnanıp erdemli davrananlarla kötülük işleyenler de bir olmaz. Ne kadar az düşünürsünüz.

 • 43:40ZÜHRUF, 40

  Sen mi sağıra işittireceksin, yahut körü ve apaçık bir sapıklıkta olanı yola getireceksin?

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?