2:136. "Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilene ve tüm peygamberlere Rab'leri tarafından verilenlere inandık. Onların hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz sadece O'na teslim olanlarız," deyiniz.

Kim Allah'ın elçileri arasında ayrım yaparsa:

  • 4:150NİSA, 150

    Allah'a ve elçisine karşı çıkanlar, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyenler, "Bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederiz," diyenler ve bu ikisi arasında bir yol edinmek isteyenler…

  • 4:151NİSA, 151

    İşte bunlar gerçek inkarcılardır. İnkarcılar için acıklı bir azap hazırlıyoruz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?