29 ANKEBUT

 • 29:1

  A. L. M.

 • 29:2

  İnsanlar, sadece "İnandık" demeleriyle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyor?

 • 29:3

  Kendilerinden öncekileri sınadık. Elbette Allah doğrucuları ile yalancıları birbirinden ayıracaktır.

 • 29:4

  Kötülükleri işleyenler, bizi atlatacaklarını mı sanıyorlar? Ne kötü bir yargıda bulunuyorlar.

 • 29:5

  Kim Allah ile karşılaşmayı umuyorsa, (şunu bilsin ki) Allah'la randevu mutlaka gerçekleşecektir. O, İşitendir, Bilendir.

 • 29:6

  Kim bizim için çaba gösterirse, kendisi için çaba göstermiş olur. Allah hiç kimseye muhtaç değildir.

 • 29:7

  İnanıp erdemli davrananların kötülüklerini elbette örteceğiz ve yapmış olduklarının daha iyisiyle onları ödüllendireceğiz.

 • 29:8

  Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını öğütlemişizdir. Ancak onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de uyma. Hepinizin dönüşü banadır ve yaptıklarınız şeyler hakkında size bilgi vereceğim.

 • 29:9

  İnanıp erdemli davrananları erdemliler arasına sokacağız.

 • 29:10

  İnsanlardan, "Allah'a inandık,"diyenlerden bazıları var ki, Allah yolunda sıkıntı çekince halkın zulüm ve işkencesini Allah'ın cezası gibi sayar. Ama Rabbinden sana bir zafer gelse, "Biz sizinle birlikte idik,"derler. Allah herkesin en gizli düşüncelerini bilmez mi?

 • 29:11

  Allah elbette inananlarla ikiyüzlüleri açığa çıkaracaktır.

 • 29:12

  İnkarcılar inananlara, "Yolumuza uyun; günahlarınızı biz yükleniriz,"dediler. Oysa onların günahlarından hiç bir şeyi yüklenecek değillerdir; yalancıdırlar.

 • 29:13

  Gerçekte, kendi yüklerine ek olarak (sorumlu oldukları) başka yükleri de yüklenecekler ve uydurdukları şeylerden diriliş günü sorulacaklardır.

 • 29:14

  Nuh'u, halkına göndermiştik ve onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı. Ancak zulmettikleri için onları tufan yakaladı.

 • 29:15

  Onu ve gemi halkını kurtarıp herkese ibret yaptık.

 • 29:16

  İbrahimi de... Halkına demişti ki, "Allah'a kulluk edin ve O'nu saygıyla dinleyin. Bilirseniz, bu sizin için daha iyidir."

 • 29:17

  "Yalan uydurup Allah'tan başka putlara kulluk/hizmet ediyorsunuz. Allah'ın dışında hizmet ettikleriniz size hiç bir rızık veremez. Öyleyse rızkınızı sadece Allah'ın yanında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin; dönüşünüz O'nadır."

 • 29:18

  Yalanlarsanız, sizden önceki toplumlar da yalanlamışlardı. Elçinin görevi ancak açıkça bildirmektir.

 • 29:19

  Allah'ın yaratılışı nasıl başlatıp, nasıl tekrarladığını görmediler mi? Bu, elbette Allah için kolaydır.

 • 29:20

  De ki, "Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün." Sonra, yine Allah (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • 29:21

  Dilediğini cezalandırır ve dilediğine acır; O'na çevrileceksiniz.

 • 29:22

  Siz ne yeryüzünde ne de gökte bunu engelleyemezsiniz. Sizin Allah'tan başka Sahibiniz ve Yardımcınız yoktur.

 • 29:23

  Allah'ın ayet ve mucizelerini ve O'nunla karşılaşmayı inkar edenler, Rahmetimden ümit kesenlerdir. Onlar acı bir cezayı haketmişlerdir.

 • 29:24

  Halkının karşılığı, "Onu öldürün, yahut yakın,"demelerinden başka bir şey olmadı. Ancak Allah onu ateşten kurtardı. İnanan bir toplum için bunda dersler vardır.

 • 29:25

  Dedi ki, "Sizin Allah'ın yanında putlara kulluk/hizmet etmeniz, sadece dünya hayatında aranızdaki dostluğu korumak amacıyladır. Fakat sonra, diriliş gününde birbirinizi inkar edersiniz, birbirinizi lanetlersiniz. Varacağınız yer ateştir ve orada yardımcı bulamazsınız."

 • 29:26

  Bunun üzerine ona Lut inandı ve, "Ben Rabbime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir,"dedi.

 • 29:27

  O'na (İbrahim'e) İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyuna peygamberlik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de erdemlilerle birlikte olacaktır.

 • 29:28

  Lutu da gönderdik. Halkına dedi ki: "Sizden önce hiç kimsenin işlemediği boyutta bir günahı işliyorsunuz."

 • 29:29

  "Siz erkeklerle cinsel ilişki kuruyor, yolları kesiyor ve toplantılarınızda her kötülüğü işliyorsunuz." Halkının biricik karşılığı, "Doğrulardan isen Allah'ın azabını getir bakalım,"demeleri oldu.

 • 29:30

  "Rabbim, şu bozguncu topluluğa karşı bana zafer ver,"dedi.

 • 29:31

  Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle vardıklarında, "Bu kentin (Sodom) halkını yok etmek üzereyiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular,"dediler.

 • 29:32

  Dedi ki, "Ama orada Lut var." Onlar da, "Orada kimlerin bulunduğunu iyi biliyoruz. Onu ve ailesini kurtaracağız, fakat karısı hariç; o geride kalacaklardandır,"dediler.

 • 29:33

  Elçilerimiz Lut'a vardıklarında elçilerimize yapılan muameleden dolayı fenalaştı, zor durumda kaldı. Kendisine dediler ki, "Korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Karın hariç; o geride kalanlardan olmuştur."

 • 29:34

  "Yoldan çıktıkları için, biz bu kentin üzerine gökten bir felaket indireceğiz."

 • 29:35

  Aklını kullanan bir toplum için apaçık bir ders olarak oradan bazı kalıntılar bıraktık.

 • 29:36

  Medyen'e de kardeşleri şuayb'ı... "Halkım, Allah'a kulluk edin, ahiret gününü arayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın,"demişti.

 • 29:37

  Onu yalanladılar, nihayet kendilerini bir deprem yakaladı ve evlerinde diz üstü çöküp kaldılar.

 • 29:38

  Aynı şekilde, Ad ve Semud'u da... Akibetleri, oturmuş oldukları yerlerden size belli olmaktadır. şeytan işlerini onlara süslü göstererek onları yoldan saptırdı. Halbuki görüp anlayacak yeteneğe sahiptiler.

 • 29:39

  Karun, Firavun ve Haman'ı da... Musa, onlara apaçık delillerle gitmişti; ancak onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Atlatıp kaçamadılar.

 • 29:40

  Hepsini günahlarıyla yakaladık. Onlardan kimine çılgın bir fırtına gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de boğduk. Onlara zulmeden Allah değildi; onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

 • 29:41

  Allah'ın dışında edindikleri velilerin örneği, bir ev edinen dişi örümceğin örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en çürüğü (en az güvenilir olanı) dişi örümceğin evidir, keşke bilselerdi.

 • 29:42

  Allah onların kendisinden başka kulluk/hizmet ettiklerinin aslında hiç bir şey olmadığını iyi bilir. O Üstündür, Bilgedir.

 • 29:43

  Bu örnekleri halk için veririz ve onları bilen kimselerden başkası düşünüp anlamaz.

 • 29:44

  Allah gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattı. Bunda inananlar için bir kanıt vardır.

 • 29:45

  Sana vahyetmiş olduğumuz kitaptan oku ve namazı gözet. Çünkü namaz, iğrenç ve kötü şeylerden vazgeçirir. Allah'ı (namaz yoluyla) anmak en önemlidir. Allah ne yaptığınızı bilir.

 • 29:46

  Kitap halkıyla, zalim olanları hariç en güzel bir biçimde tartışın ve "Bize indirilene inandık ve size de indirilene inandık. Bizim Tanrımız, sizin de Tanrınız birdir. Biz sadece O'na teslim olduk,"deyin.

 • 29:47

  İşte sana bu kitabı indirdik. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız ona inanacaklardır. şunlardan (ümmilerden) da bazıları inanacaktır. Kafirlerden başkası ayetlerimizi reddetmez.

 • 29:48

  Sen daha önceki kitaplardan hiç birini okumuyordun ve onları elinle de yazmıyordun. Bu durumda, yanlışı savunanların kuşkulanması için bir bahane oluşacaktı.

 • 29:49

  Gerçekte o, kendilerine bilgi verilmiş olanların göğsünde apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi reddetmez.

 • 29:50

  "Ona Rabbinden bir mucize inmeli değil miydi?" dediler. De ki, "Mucizeler Allah'ın katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım."

 • 29:51

  Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır.

 • 29:52

  De ki, "Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Yanlışa inanıp, Allah'a inanmıyanlar, asıl zarara uğrayanlardır."

 • 29:53

  Azabı getirmen için sana meydan okuyorlar! Belirlemiş olduğumuz bir zaman olmasaydı, o azap onlara gelecekti. Onlara ansızın, haberleri olmadan gelecektir.

 • 29:54

  Sana azabı getirmen için meydan okuyorlar. Halbuki cehennem kafirleri kuşatmış bile.

 • 29:55

  Gün gelecek azap üstlerinden ve ayaklarının altından onları sarıp örtecek ve (Tanrı onlara), "Yaptıklarınızı tadın,"diyecektir.

 • 29:56

  Ey inanan kullarım, toprağım geniştir, sadece bana kulluk edin.

 • 29:57

  Her nefis ölümü tadacak ve sonra bize döndürüleceksiniz.

 • 29:58

  İnanan ve erdemli davrananları içinden ırmaklar akan cennetin köşklerine yerleştireceğiz; orada ebedi kalırlar. Çalışanların karşılığı ne güzeldir.

 • 29:59

  Onlar ki direndiler ve Rab'lerine güvendiler.

 • 29:60

  Besinlerini taşıyamıyan nice yaratıklar vardır ki onları da sizi de Allah besler

 • 29:61

  Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ay'ı kim emrinize verdi?" diye sorsan, "Allah,"diye karşılık verecekler. Öyleyse neden sapıyorlar?

 • 29:62

  Allah kullarından dilediğine rızkı arttırır ve kısar. Allah her şeyi Bilendir.

 • 29:63

  Onlara, "Gökten suyu kim indirip ölümünden sonra toprağı canlandırıyor?" diye sorsan, "Allah,"diyecekler. De ki, "Övgü Allah'a aittir." Ancak çokları anlamaz.

 • 29:64

  Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise gerçek hayattır; bir bilselerdi.

 • 29:65

  Gemiye bindikleri zaman, dini sadece Allah'a ait kılarak O'nu çağırırlar. Ne zaman ki onları denizden kurtarırız ortak koşmaya tekrar başlarlar.

 • 29:66

  Bırak, kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler, zevklensinler. İleride bilecekler.

 • 29:67

  Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, kutsal bölgeyi güvenli kıldık. Batıla inanıp Allah'ın nimetini mi reddediyorlar?

 • 29:68

  Yalan uydurup Allah'a yakıştırandan ve kendisine gelen gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?

 • 29:69

  Uğrumuzda çaba gösterenleri yollarımıza ileteceğiz. Allah hiç kuşkusuz iyilik edenlerle beraberdir.

Paylaş
Tweet'le