28:77. "Allah'ın sana verdiği nimetlerle, dünyadaki payını unutmadan ahiret yurdunu ara. Allah sana nasıl iyilikte bulunmuşsa sen de iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayı arama. Allah bozguncuları sevmez."

Allah kimleri sevmez?

 • 2:190BAKARA, 190

  Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Saldırgan olmayın. Allah saldırganları sevmez.

 • 2:205BAKARA, 205

  Dönüp gidince, yeryüzünde bozgunculuk yapmak, malı ve nesli yok etmek için çabalar. Allah bozgunculuğu sevmez.

 • 2:276BAKARA, 276

  Allah tefeciliği mahkum eder, karşılıksız yardımı destekler. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez.

 • 3:32AL-İ İMRAN, 32

  "Allah'a ve elçiye itaat edin," de. Yüz çevirirlerse, elbette Allah inkarcıları sevmez.

 • 3:57AL-İ İMRAN, 57

  İnanıp erdemli bir hayat sürenlere gelince, ödüllerini tam olarak ödeyecek. Allah zalimleri sevmez.

 • 4:36NİSA, 36

  Allah'a kulluk/hizmet edin O'na hiçbir şeyi ve kimseyi ortak koşmayın. Ana-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi olduklarına iyi davranın. Allah kendini beğenmiş kibirli kişileri sevmez.

 • 4:107NİSA, 107

  Kendi özlerine hainlik edenleri savunma; Allah ihanet edenleri ve günah işleyenleri sevmez.

 • 4:148NİSA, 148

  Allah kötü dil kullanılmasını sevmez. Zulme uğrayanlar başka. Allah İşitendir, Bilendir.

 • 5:87MAİDE, 87

  İnananlar, Allah'ın size helal yaptığı iyi şeyleri haram etmeyin. Sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.

 • 6:141EN'AM , 141

  Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytinleri ve narları benzer veya farklı yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve hakkını da hasat gününde verin. Savurganlık yapmayın; O, savurganları sevmez.

 • 8:58ENFAL, 58

  Bir topluluğun ihaneti seni endişelendiriyorsa, sen de aynı şekilde (diplomatik ilişkiyi kesip) at. Kuşkusuz Allah hainleri sevmez.

 • 16:23NAHL, 23

  Kuşkusuz Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları sevmez.

 • 28:76KASAS, 76

  Karun, Musa'nın halkından olmasına rağmen ihanet edip onlara zulmetti. Kendisine öyle hazineler vermiştik ki anahtarları güçlü bir topluluğa bile ağır geliyordu. Halkı ona şöyle demişti: "şımarma, Allah şımaranları sevmez."

 • 40:28MÜMİN, 28

  Firavun'un tarafından inancını gizleyen inanan bir adam dedi ki, "Siz 'benim Rabbim Allah'tır' diyen bir adamı mı öldüreceksiniz? Halbuki size Rabbinizden apaçık deliller getirmiş bulunuyor. Yalancı ise, bu onun problemidir; yok doğru sözlü ise onun size anlattıkları gerçekleşir. Kuşkusuz Allah sınırı aşan yalancıları sevmez."

 • 42:40ŞURA, 40

  Kötülüğün cezası, benzeri bir kötülüktür; ancak kim affeder ve erdemli davranırsa Allah tarafından ödüllendirilir. O, zalimleri sevmez.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?