26:224. Şairler(e gelince), onlara da sapıklar uyarlar.

Şairlere gelince, onlara da sapıklar uyarlar: Kasıt ne?

 • 21:2ENBİYA, 2

  Her ne zaman Rab'lerinden kendilerine yeni bir mesaj (zikr) gelse, onu ciddiye almadan dinlerler.

 • 21:3ENBİYA, 3

  Kalpleri pervasızdır. Zalimler gizlice birbirleriyle görüştüler: "Bu adam sizin gibi bir insan değil mi? Göz göre göre büyüye mi kapılacaksınız?"

 • 21:4ENBİYA, 4

  Dedi ki, "Rabbim yerde ve gökte her sözü bilir. O İşitendir, Bilendir. "

 • 21:5ENBİYA, 5

  Hatta, "Boş hayallerdir," "Onu o uydurmuş," ve "O bir şairdir, daha önceki elçiler gibi o da bize mucizeler getirsin," dediler.

 • 36:69YA-SİN, 69

  Ona şiir öğretmiş değiliz, zaten ona uygun düşmez. Bu, ancak bir mesaj ve apaçık bir Kuran'dır.

 • 37:35SAFFAT, 35

  Kendilerine "La ilahe illa Allah" denildiğinde büyükleniyorlardı.

 • 37:36SAFFAT, 36

  "Tanrılarımızı deli bir şair için mi terkedeceğiz?" diyorlardı.

 • 37:37SAFFAT, 37

  Doğrusu, o, gerçeği getirmiş ve elçileri doğrulamıştır.

 • 52:29TUR, 29

  Sen öğüt ver. Rabbinin sana olan iyiliği sayesinde sen ne bir kahinsin, ne de deli.

 • 52:30TUR, 30

  Yoksa, "O bir şairdir, onun ölmesini bekliyoruz." mu diyorlar?

 • 52:31TUR, 31

  De ki, "Bekleyedurun; ben de sizinle birlikte beklemekteyim."

 • 69:38HAKKA, 38

  Yemin ederim gördüklerinize,

 • 69:39HAKKA, 39

  Ve görmediklerinize,

 • 69:40HAKKA, 40

  Ki bu şerefli bir elçinin (getirdiği) sözdür.

 • 69:41HAKKA, 41

  O bir şair sözü değildir; ne de az inanıyorsunuz?

 • 69:42HAKKA, 42

  Kahin sözü de değildir; ne de az düşünüyorsunuz?

 • 69:43HAKKA, 43

  Evrenlerin Rabbinden indirilmedir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?