26:210. Onu şeytanlar indirmemiştir.

Şeytanlar vahyi dinleyemezler.

 • 15:16HİCİR, 16

  Gökte galaksiler yerleştirdik, ve gözleyenler için onları süsledik.

 • 15:17HİCİR, 17

  Ve onları her kovulmuş şeytandan koruduk.

 • 21:32ENBİYA, 32

  Göğü korunmuş bir tavan yaptık. Buna rağmen onlar ondaki işaretlere ilgisiz durmaktadırlar.

 • 41:12FUSSİLET, 12

  Böylece onları iki günde yedi gök olarak tamamladı ve her göğe özel yasaları bildirdi. Ve biz en aşağıdaki göğü ise lambalarla ve koruma sistemiyle donattık. Bu, Üstün ve herşeyi Bilen'in planıdır.

 • 67:5MÜLK, 5

  En aşağı göğü lambalarla süsledik ve onları şeytanlar için bir taşlama kıldık. Onlara alevli ateş azabını hazırladık.

 • 72:1CİN, 1

  De ki, "Bana vahyedildiğine göre, cinlerden bir grup dinlediler ve şöyle dediler:" "Biz ilginç bir Kuran işittik."

 • 72:2CİN, 2

  "O doğruya iletiyor ve biz ona inandık; bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız."

 • 72:3CİN, 3

  "Rabbimiz çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmemiştir. "

 • 72:4CİN, 4

  "Allah hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi."

 • 72:5CİN, 5

  "İnsanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan uyduramıyacaklarını sanmıştık."

 • 72:6CİN, 6

  "Ne var ki bazı insanlar, bazı cinlere sığınırlardı ve bu da onların azgınlıklarını arttırırdı."

 • 72:7CİN, 7

  "Onlar, tıpkı sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç bir kimseyi göndermeyeceğini sanıyorlardı."

 • 72:8CİN, 8

  "Biz göğe dokunduk ve onu güçlü bekçilerle ve ateş toplarıyla korunmuş bulduk."

 • 72:9CİN, 9

  "Biz orada casusluk için otururduk. Ancak şimdi her kim dinlemek isterse kendisini gözleyen bir ateş topu bulur."

 • 72:10CİN, 10

  "Yerdekiler için bir kötülük mü planlanmıştır, yoksa Rab'leri onlar için bir iyilik mi dilemiştir, bilmiyoruz."

 • 37:6SAFFAT, 6

  Biz en aşağıdaki göğü gezegenler ile süsleyip,

 • 37:7SAFFAT, 7

  Her türlü inatçı şeytana karşı bir koruma yaptık.

 • 37:8SAFFAT, 8

  Yüce topluluğu dinleyemezler; her yandan atılırlar.

 • 37:9SAFFAT, 9

  Kovulurlar; sürekli bir azabı hakketmişlerdir.

 • 37:10SAFFAT, 10

  Bir söz kapan olursa, onu, delici bir ışın izler.

 • 26:210ŞUARA, 210

  Onu şeytanlar indirmemiştir.

 • 26:211ŞUARA, 211

  Onlar bunu ne yaparlar, ne de becerirler.

 • 26:212ŞUARA, 212

  Çünkü onlar işitmekten men edilmişlerdir.

 • 55:33RAHMAN, 33

  Ey insanlar ve cinler topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarını aşmaya gücünüz yetiyorsa, aşıp geçin. Bir yetkiye sahip olmadan geçemezsiniz.

 • 55:35RAHMAN, 35

  Üzerinize ateşten toplar ve ışınlar gönderilir; yardım görmezsiniz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?