26:195. Apaçık Arapça bir dille.

Allah Mesajı anlaşılması için toplumunun diliyle gönderir:

 • 12:2YUSUF, 2

  Onu Arapça bir Kuran olarak indirdik ki anlayasınız.

 • 13:37RAD, 37

  Böylece onu Arapça bir yasa olarak indirdik. Sana gelen bilgiden sonra onların keyfine uyarsan Allah'a karşı ne bir dostun ne de bir koruyucun olamaz.

 • 14:4İBRAHİM, 4

  Biz her elçiyi ancak halkının diliyle göndeririz ki onlara bildirebilsin. Allah dileyeni/dilediğini saptırır, dileyeni/dilediğini de doğruya ulaştırır. O, Güçlüdür, Bilgedir.

 • 19:97MERYEM, 97

  Bunu senin dilinle kolaylaştırdık; onunla erdemlileri müjdeleyesin ve inatçı toplumu uyarasın diye.

 • 20:113TA-HA, 113

  Biz, böylece onu Arapça bir Kuran olarak indirdik. Erdemli davranırlar veya onlar için bir öğüt olur diye onda geleceğin haberlerini çeşitli biçimlerde açıkladık.

 • 26:193ŞUARA, 193

  Onu Güvenilir Ruh (Cebrail) indirmiştir.

 • 26:194ŞUARA, 194

  Senin kalbine... Uyarıcılardan biri olasın diye.

 • 26:195ŞUARA, 195

  Apaçık Arapça bir dille.

 • 26:196ŞUARA, 196

  Daha önceki kitaplarda da anılmıştır.

 • 39:27ZÜMER, 27

  Biz bu Kuran'da, insanlara, her türlü örneği verdik ki öğüt alsınlar

 • 39:28ZÜMER, 28

  Arapça, pürüzsüz bir Kuran, belki erdemli olurlar

 • 41:3FUSSİLET, 3

  Bilen bir topluluk için, Arapça bir Kuran olarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır.

 • 41:44FUSSİLET, 44

  Onu yabancı dilde bir Kuran kılsaydık, "Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi?" diyeceklerdi. İster yabancı dil, ister Arapça olsun, de ki, "O, inananlar için (dilleri sözkonusu olmaksızın) bir rehber ve şifadır. İnanmıyanların ise kulaklarında ağırlık vardır. Onlara sanki uzak bir yerden sesleniliyor gibi onlara kapalıdır."

 • 43:3ZÜHRUF, 3

  Anlamanız için onu kusursuz bir dile sahip bir Kuran yaptık.

 • 44:58DUHAN, 58

  Öğüt alsınlar diye senin dilinle onu kolaylaştırdık.

 • 46:12AHKAF, 12

  Bundan önce Musa'nın kitabı rehber ve rahmet idi. Bu, zalimleri uyarmak ve güzel davrananlara bir müjde olmak üzere Arapça indirilmiş doğrulayıcı bir kitaptır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?