26 ŞUARA

 • 26:1

  TT.S.M.

 • 26:2

  Bunlar (harfler), açıklayıcı kitabın mucizeleridir.

 • 26:3

  İnanmıyorlar diye kendini kahrediyor olabilirsin

 • 26:4

  Dilesek onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğip kalırlar.

 • 26:5

  Her ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir mesaj gelse, mutlaka ondan yüz çevirirler.

 • 26:6

  Yalanladıkları için, eğlenceye aldıkları şeylerin haberleri kendilerine ulaşacaktır.

 • 26:7

  Yeryüzüne bakmazlar mı, onda değişik türden nice güzel bitkiler bitirmişiz.

 • 26:8

  Bunda bir işaret vardır. Ama çokları inanacak değildir.

 • 26:9

  Kuşkusuz senin Rabbin Güçlüdür, Rahimdir.

 • 26:10

  Bir zamanlar Rabbin Musa'ya seslenmişti: "O zalim topluma git."

 • 26:11

  "Firavun'un halkına; dinleyip düzelmiyecekler mi?"

 • 26:12

  Dedi ki, "Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkuyorum."

 • 26:13

  "Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor; kardeşim Harun'u gönder."

 • 26:14

  "Ayrıca, onların yanında suçlu biriyim. Korkarım ki beni öldürsünler."

 • 26:15

  Dedi ki, "Hayır, siz ikiniz ayetler (vahiy ve mucizeler) imizle gidin. Biz sizinle birlikteyiz; dinliyoruz."

 • 26:16

  "İkiniz Firavun'a varıp deyin ki, 'Biz evrenlerin Rabbinin elçileriyiz.' "

 • 26:17

  " 'İsrail oğullarını bizimle birlikte gönder.' "

 • 26:18

  Dedi ki, "Biz seni daha bebekken alıp yetiştirmedik mi ve hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi?"

 • 26:19

  "Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankör birisin."

 • 26:20

  Dedi ki, "O işi yaptığım zaman yanlış yoldaydım."

 • 26:21

  "Sonra, sizden korktuğum için sizden kaçtım ve Rabbim bana bilgelik verip beni elçilikle görevlendirdi."

 • 26:22

  "Başıma kaktığın bu iyilik de, İsrail oğullarını köleleştirmen yüzündendir!"

 • 26:23

  Firavun, "Evrenlerin Rabbi de ne demek?" dedi.

 • 26:24

  Dedi ki, "Kesinlikle inanacaksanız O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir."

 • 26:25

  Etrafındakilere dönerek, "İşitiyor musunuz?" dedi.

 • 26:26

  Dedi ki, "Sizin Rabbiniz ve evvelki atalarınızın Rabbidir."

 • 26:27

  Dedi ki, "Size gönderilen elçi, kesinlikle bir deli."

 • 26:28

  Dedi ki, "Aklınızı kullanıyorsanız, O doğunun, batının ve aralarındakilerin de Rabbidir."

 • 26:29

  Dedi ki, "Benden başka bir tanrı (otorite) edinirsen seni hapis cezasına çarpacağım."

 • 26:30

  Dedi ki, "Size apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?"

 • 26:31

  Dedi ki, "Doğru sözlüysen getir bakalım onu."

 • 26:32

  Değneğini atınca apaçık bir yılan oluverdi.

 • 26:33

  Elini çıkarınca bakanlara bembeyaz görünüverdi.

 • 26:34

  Çevresindeki ileri gelenlere dedi ki, "Bu, gerçekten çok usta bir büyücü imiş."

 • 26:35

  "Büyüsüyle sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne önerirsiniz?"

 • 26:36

  Dediler ki, "Onu ve kardeşini alıkoy ve kentlere toplayıcılar gönder de,"

 • 26:37

  "Sana tüm usta büyücüleri getirsinler."

 • 26:38

  Belirlenmiş günün randevusu için büyücüler bir araya getirildiler.

 • 26:39

  Halka da, "Siz de toplanır mısınız?" denildi.

 • 26:40

  "Büyücüler üstün gelirse onlara uyabiliriz."

 • 26:41

  Büyücüler geldiklerinde Firavun'a, "Eğer biz üstün gelirsek bize bir ücret ödenecek mi?" dediler.

 • 26:42

  "Evet," dedi, "Hatta siz benim konseyime gireceksiniz."

 • 26:43

  Musa onlara, "Atacağınızı atın," dedi.

 • 26:44

  İplerini ve değneklerini attılar, "Firavun'un onuru için biz üstün geleceğiz," dediler.

 • 26:45

  Sonra Musa değneğini attı; hemen onların uydurduklarını yutmaya başladı.

 • 26:46

  Büyücüler secdeye kapandılar.

 • 26:47

  Dediler, "Evrenlerin Rabbine inandık,"

 • 26:48

  "Musa'nın ve Harun'un Rabbine..."

 • 26:49

  Dedi ki, "Ben size izin vermeden mi ona inandınız? O, size büyücülüğü öğreten ustanız olmalı. şimdi göreceksiniz: Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım."

 • 26:50

  "Umurumuzda değil," dediler, "Biz zaten Rabbimize döneceğiz."

 • 26:51

  "İlk inananlar olduğumuz için umarız ki Rabbimiz hatalarımızı bağışlar."

 • 26:52

  Musa'ya, "Kullarımı yola çıkar, siz izleneceksiniz," diye vahyettik.

 • 26:53

  Firavun, kentlere kitle propagandacıları gönderdi:

 • 26:54

  "Bunlar küçük bir çetedir."

 • 26:55

  "Bize karşı öfkeyle ayaklanmaktadırlar."

 • 26:56

  "Biz ise çoğunluk olarak alarmda olmalıyız."

 • 26:57

  Sonunda, onları çıkardık: Bahçelerden, çeşmelerden,

 • 26:58

  Hazinelerden, yüksek makamlardan...

 • 26:59

  Daha sonra onları İsrail oğullarına miras yaptık.

 • 26:60

  Onları doğuya doğru izlediler.

 • 26:61

  Her iki topluluk birbirini görünce, Musa'nın arkadaşları, "İşte yakalanıyoruz," dediler.

 • 26:62

  "Asla. Rabbim benimle birliktedir; bana bir çıkış yolu gösterecektir," dedi.

 • 26:63

  Musa'ya, "Değneğini denize vur," diye vahyettik. Bunun üzerine yarıldı ve her bölüm koca bir tepe gibi oldu.

 • 26:64

  Sonra, diğerlerini yaklaştırdık.

 • 26:65

  Musa'yı ve kendisiyle beraber olan herkesi kurtardık.

 • 26:66

  Sonra, diğerlerini boğduk.

 • 26:67

  Elbette bunda bir ders vardır; ama çokları inanmazlar.

 • 26:68

  Kuşkusuz, senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.

 • 26:69

  Onlara İbrahim'in tarihini anlat.

 • 26:70

  Babasına ve halkına, "Neye tapıyorsunuz?" demişti.

 • 26:71

  "Heykellere tapıyoruz; biz kendimizi onlara adamış bulunuyoruz," dediler.

 • 26:72

  "Kendilerini çağırdığınızda sizi işitiyorlar mı?" dedi,

 • 26:73

  "Yahut size yarar veya zarar verebiliyorlar mı?"

 • 26:74

  "Hayır; ancak biz atalarımızın böyle yaptıklarını gördük," dediler.

 • 26:75

  "Peki," dedi, "Tapmakta olduklarınızı gördünüz mü,"

 • 26:76

  "Siz ve geçmiş atalarınız?"

 • 26:77

  "Onlar benim düşmanımdır; yalnız Evrenlerin Rabbi hariç;"

 • 26:78

  "Beni yaratan ve bana yol gösteren O'dur."

 • 26:79

  "Beni yediren ve içiren O'dur."

 • 26:80

  "Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur."

 • 26:81

  "Beni öldüren ve sonra dirilten O'dur."

 • 26:82

  " Yargı gününde, kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur."

 • 26:83

  "Rabbim, bana bilgelik ver ve beni iyiler arasına kat."

 • 26:84

  "Beni, sonraki nesiller için iyi bir örnek kıl."

 • 26:85

  "Beni, Nimetler Cennetine varis olanlardan yap."

 • 26:86

  "Babamı bağışla, zira o sapıtmış bulunuyor."

 • 26:87

  "Diriliş gününde beni utandırma."

 • 26:88

  O gün, paranın ve çocukların yararı olmayacaktır.

 • 26:89

  Allah'a mükemmel bir kalp ile gelenler hariç.

 • 26:90

  Erdemlilere cennet sunulacaktır.

 • 26:91

  Azgınlar için de cehennem ortaya konacaktır.

 • 26:92

  Onlara şöyle denir, "Hani taptıklarınız nerede -"

 • 26:93

  "- O Allah'tan başka? Size şimdi yardım edebiliyorlar mı? Kendilerine bile yardımları dokunabiliyor mu?"

 • 26:94

  Azgınlarla birlikte tepetakla oraya atılacaklardır

 • 26:95

  İblis'in tüm askerleri de...

 • 26:96

  Orada çekişerek şöyle konuşacaklar:

 • 26:97

  "Allah'a andolsun, biz gerçekten çok açık bir sapıklık içinde imişiz."

 • 26:98

  "Çünkü sizi evrenlerin Rabbine denk tutuyorduk."

 • 26:99

  "Bizi saptıranlar suçlulardı."

 • 26:100

  "şimdi bizim ne şefaatçımız var."

 • 26:101

  "Ne de yakın bir dostumuz."

 • 26:102

  "Bir şansımız daha olsaydı da, inananlar olsaydık."

 • 26:103

  Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz.

 • 26:104

  Kuşkusuz senin Rabbin Üstündür, Rahim'dir.

 • 26:105

  Nuh'un halkı elçileri yalanladı.

 • 26:106

  Kardeşleri Nuh onlara demişti ki, "Dinleyip erdemli davranmaz mısınız?"

 • 26:107

  "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 26:108

  "Allah'ı dinleyip bana uymalısınız."

 • 26:109

  "Buna karşılık sizden herhangi bir ücret te istemiyorum. Benim ücretim, ancak evrenlerin Rabbine aittir."

 • 26:110

  "Allah'ı dinleyip bana uymalısınız."

 • 26:111

  Dediler ki, "Seni izleyenler bayağı ve kötü kimseler iken, nasıl olur da sana inanırız?"

 • 26:112

  Dedi ki, "Onların yaptıklarından bir bilgim yok."

 • 26:113

  "Hesapları, yalnız Rabbime aittir; keşke anlasanız."

 • 26:114

  "Kesinlikle hiç bir inananı kovamam."

 • 26:115

  "Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."

 • 26:116

  Dediler ki, "Bak Nuh, bu davranışına bir son vermezsen taşlananlardan olacaksın."

 • 26:117

  Dedi ki, "Rabbim, halkım beni yalanladı."

 • 26:118

  "Benimle onların arasını aç; beni ve beraberimdeki inananları kurtar."

 • 26:119

  Onu ve yanındakileri yüklü bir gemiyle kurtardık.

 • 26:120

  Sonra bunun ardından, geride kalanları boğduk.

 • 26:121

  Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz.

 • 26:122

  Kuşkusuz senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.

 • 26:123

  Ad (halkı) da elçileri yalanladı.

 • 26:124

  Kardeşleri Hud onlara demişti ki, "Erdemli davranmaz mısınız?"

 • 26:125

  "Ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 26:126

  "Allah'ı dinleyip bana uyun."

 • 26:127

  "Buna karşılık sizden herhangi bir ücret te istemiyorum. Benim ücretim, ancak evrenlerin Rabbine aittir."

 • 26:128

  "Her tepenin üzerine bir işaret (bir yapı) yerleştirip oyalanıyor musunuz?"

 • 26:129

  "Ebedi kalırsınız diye sağlam yapılar mı edinirsiniz?"

 • 26:130

  "Yakaladığınız vakit acımasız yakalıyorsunuz."

 • 26:131

  "Allah'ı dinleyip bana uymalısınız."

 • 26:132

  "Bildiğiniz her şeyi size vereni dinleyin."

 • 26:133

  "Size çiftlik hayvanları ve çocuklar verdi."

 • 26:134

  "Üstelik bahçeler, pınarlar..."

 • 26:135

  "Sizin için müthiş bir günün cezasından korkarım."

 • 26:136

  Dediler ki, "Öğüt versen de vermesen de bizce birdir."

 • 26:137

  "Bu, bizden öncekilerin izlediği yaşantı biçimidir."

 • 26:138

  "Biz, cezalandýrýlacak da deðiliz."

 • 26:139

  Böylece onu yalanladılar. Nihayet biz de onları yok ettik. Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz.

 • 26:140

  Kuşkusuz senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.

 • 26:141

  Semud (halkı) da elçileri yalanladı.

 • 26:142

  Kardeşleri Salih onlara demişti ki, "Erdemli olmaz mısınız?"

 • 26:143

  "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 26:144

  "Allah'ı dinleyip bana uymalısınız."

 • 26:145

  "Buna karşılık sizden bir ücret te istemiyorum. Benim ücretimi ancak evrenlerin Rabbi öder."

 • 26:146

  "şurada güvenlik içinde mi bırakılacaksınız?"

 • 26:147

  "Bahçeler, pınarlar, "

 • 26:148

  "Ekinler ve olgun meyveli hurmalıklar içindesiniz."

 • 26:149

  "Ve dağlardan lüks köşkler yontuyorsunuz."

 • 26:150

  "Allah'ı dinleyip beni izlemelisiniz."

 • 26:151

  "Sınırı aşanların emrine uymayın."

 • 26:152

  "Onlar yeryüzünde iyilik değil kötülük işlerler."

 • 26:153

  Dediler ki, "Sen büyülenmişsin."

 • 26:154

  "Sen bizim gibi bir insansın. Doğru sözlü isen bize bir mucize getir bakalım."

 • 26:155

  Dedi ki, "İşte şu deve. Onun su içeceği belli bir zamanı vardır. Sizin de su içeceğiniz belli bir gününüz vardır."

 • 26:156

  "Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün cezasına çarpılırsınız."

 • 26:157

  Nihayet onu kestiler; ancak pişman oldular.

 • 26:158

  Ve ceza onları yakaladı. Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz."

 • 26:159

  Kuşkusuz senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.

 • 26:160

  Lut'un halkı da elçileri yalanladı.

 • 26:161

  Kardeşleri Lut onlara demişti ki, "Erdemli olmayacak mısınız?"

 • 26:162

  "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 26:163

  "Allah'ı dinleyip bana uyun."

 • 26:164

  "Buna karşı sizden herhangi bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim ancak evrenlerin Rabbine aittir."

 • 26:165

  "Siz halkın arasından erkeklere mi yöneliyorsunuz?"

 • 26:166

  "Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi terkederek? Siz gerçekten haddi çok aşan bir toplumsunuz."

 • 26:167

  Dediler, "Bak Lut, bu tavrına son vermezsen sürülenlerden olacaksın."

 • 26:168

  Dedi ki, "Ben, bu davranışınızı iğrenç buluyorum."

 • 26:169

  "Rabbim, beni ve ailemi bu yaptıklarından kurtar."

 • 26:170

  Onu ve tüm ailesini kurtardık

 • 26:171

  Yalnız bir yaşlı kadın hariç; geride kalanlardan idi.

 • 26:172

  Sonra diğerlerini yerle bir ettik.

 • 26:173

  Üzerlerine bir çeşit yağmur yağdırdık; uyarılanların yağmuru ne felaketli bir yağmurdur.

 • 26:174

  Bunda bir ders var; ancak çokları inanmaz.

 • 26:175

  Kuşkusuz senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.

 • 26:176

  Eyke halkı da elçileri yalanladı.

 • 26:177

  Kardeşleri şuayb onlara demişti ki, "Erdemli olmayacak mısınız?"

 • 26:178

  "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 26:179

  "Allah'ı dinleyin ve beni izleyin."

 • 26:180

  "Buna karşı sizden herhangi bir ücret te istemiyorum. Benim ücretim ancak evrenlerin Rabbine aittir."

 • 26:181

  "Ölçüyü tam uygulayın. Kandıranlardan olmayın."

 • 26:182

  "Doğru ölçek ile tartınız."

 • 26:183

  "Halkın hakkını kısmayın ve yeryüzünde kötülük işleyerek karışıklık çıkarmayın."

 • 26:184

  "Sizi ve önceki nesilleri yaratanı sayıp dinleyin."

 • 26:185

  Dediler ki, "Sen büyülenmişsin."

 • 26:186

  "Sen sadece bizim gibi bir insansın ve biz senin yalan söylediğine inanıyoruz."

 • 26:187

  "Doğru sözlü isen üzerimize gökten kütleler indir."

 • 26:188

  Dedi ki, "Rabbim sizin ne yaptığınızı çok iyi bilir."

 • 26:189

  Onu yalanladılar ve sonuç olarak Sayvan Gününün cezası kendilerini yakaladı; müthiş bir günün cezasıydı.

 • 26:190

  Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz.

 • 26:191

  Kuşkusuz, senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.

 • 26:192

  Bu, evrenlerin Rabbinin indirdiği vahiydir.

 • 26:193

  Onu Güvenilir Ruh (Cebrail) indirmiştir.

 • 26:194

  Senin kalbine... Uyarıcılardan biri olasın diye.

 • 26:195

  Apaçık Arapça bir dille.

 • 26:196

  Daha önceki kitaplarda da anılmıştır.

 • 26:197

  İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmiş olması onlar için yeterli bir delil oluşturmuyor mu?

 • 26:198

  Onu bir takım yabancılara indirseydik,

 • 26:199

  Ve onu onlara okusaydı ona inanmıyacaklardı.

 • 26:200

  İşte biz onu suçluların kalplerine böylece (yabancı bir dil gibi) sokarız.

 • 26:201

  Acı azabı görünceye kadar ona inanmazlar.

 • 26:202

  Onlara ansızın, beklemedikleri bir anda gelecektir.

 • 26:203

  O zaman, "Bize biraz daha süre verilmez mi?" derler.

 • 26:204

  Onlar, hâlâ cezamıza karşı meydan mı okuyorlar?

 • 26:205

  Gördüğün gibi, biz onları yıllarca yaşatsak

 • 26:206

  Ve sonra kendilerine söz verilen başlarına gelse,

 • 26:207

  O tattıkları nimetler kendilerine bir yarar sağlamaz.

 • 26:208

  Biz uyarıcıları olmayan hiç bir kenti yok etmedik.

 • 26:209

  Bu bir uyarı ve mesajdır; çünkü biz haksızlık etmeyiz.

 • 26:210

  Onu şeytanlar indirmemiştir.

 • 26:211

  Onlar bunu ne yaparlar, ne de becerirler.

 • 26:212

  Çünkü onlar işitmekten men edilmişlerdir.

 • 26:213

  Allah ile birlikte bir başka tanrı çağırma; yoksa cezalandırılırsın.

 • 26:214

  Sana en yakın olan insanları uyar.

 • 26:215

  Ve seni izleyen inananlara kanadını indir.

 • 26:216

  Sana karşı gelirlerse, "Yaptıklarınızdan uzağım," de.

 • 26:217

  Üstün ve Rahman olana güven.

 • 26:218

  O ki (ibadet ve düşünme için) kalktığın/uyandığın zaman seni görür.

 • 26:219

  Ve senin secde edenler arasındaki hareketini de.

 • 26:220

  Çünkü O İşitendir, Bilendir.

 • 26:221

  Şeytanların kime indiğini size bildireyim mi?

 • 26:222

  Onlar her günahkar iftiracıya iner.

 • 26:223

  Kulak verirler; ancak çoğu yalancıdır.

 • 26:224

  Şairler(e gelince), onlara da sapıklar uyarlar.

 • 26:225

  Onların her vadide koştuklarını (duruma göre yön değiştirdiklerini) görmez misin?

 • 26:226

  Ve onlar yapmadıkları şeyleri söylerler.

 • 26:227

  Ancak inananlar, erdemli davrananlar, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa karşı mücadele edenler hariç. Zalimler, nasıl bir devrim ile devrileceklerini bileceklerdir.

Paylaş
Tweet'le