25:61. Göğe takımyıldızlar vareden ve ona bir lamba ve parlayan bir ay yerleştiren çok yücedir.

Yıldızları yarattı:

 • 6:97EN'AM , 97

  Karanın ve denizin karanlıklarında yollarınızı bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri detaylı olarak açıklamış bulunuyoruz.

 • 7:54ARAF, 54

  Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra otoritesini kurandır. Geceyi, onu durmadan kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar O'nun yönetimine boyun eğmiştir. Yaratılış da, yönetim de O'na aittir. Evrenlerin Rabbi olan Allah ne uludur!

 • 16:12NAHL, 12

  Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize sundu. Yıldızlar da O'nun emri altındadır. Aklını kullanan bir toplum için elbette bunda işaretler vardır.

 • 16:16NAHL, 16

  Ve göze çarpan işaretler... Yıldızlarla da yol bulurlar.

 • 22:18HAC, 18

  Göklerde ve yerde bulunan kimselerin, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan bir çok kişinin Allah'a secde ettiklerini (boyun eğdiklerini) görmez misin? Bir çok kişi de azabı hakketmiştir. Allah'ın alçalttığını hiç kimse onurlu kılamaz. Allah dilediğini yapar.

 • 25:61FURKAN, 61

  Göğe takımyıldızlar vareden ve ona bir lamba ve parlayan bir ay yerleştiren çok yücedir.

 • 53:1NECM, 1

  Düşerken yıldızlara andolsun.

 • 55:6RAHMAN, 6

  Yıldızlar ve ağaçlar secde etmektedirler.

 • 56:75VAKIA, 75

  Yıldızların yerlerine yemin ederim.

 • 77:8MÜRSELAT, 8

  Yıldızlar söndürüldüğü,

 • 81:2TEKVİR, 2

  Yıldızlar sönüp düştüğü zaman,

 • 82:2İNFİTAR, 2

  Gezegenler saçıldığı zaman,

 • 81:15TEKVİR, 15

  Andolsun gizlenen yıldızlara,

 • 81:16TEKVİR, 16

  Akıp deliklerine girenlere.

 • 86:1TARIK, 1

  Göğe ve Tarık'a andolsun.

 • 86:2TARIK, 2

  Tarık'ın ne olduğunu bilir misin?

 • 86:3TARIK, 3

  Parlak yıldızdır.

 • 53:49NECM, 49

  O'dur şira galaksisinin Rabbi.

 • 85:1BURUC, 1

  Andolsun galaksiler sahibi göğe.

 • 15:16HİCİR, 16

  Gökte galaksiler yerleştirdik, ve gözleyenler için onları süsledik.

 • 67:5MÜLK, 5

  En aşağı göğü lambalarla süsledik ve onları şeytanlar için bir taşlama kıldık. Onlara alevli ateş azabını hazırladık.

 • 71:16NUH, 16

  Ayı bunların içinde bir ışık, güneşi de bir lamba yaptı.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?