25:61. Göğe takımyıldızlar vareden ve ona bir lamba ve parlayan bir ay yerleştiren çok yücedir.

Lamba ne?

 • 10:5YUNUS, 5

  O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir ışık yaptı. Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona evreler düzenleyip belirledi. Allah bunları ancak bir gerçek için yaratmıştır. Bilen bir topluma ayetleri böyle açıklar.

 • 41:12FUSSİLET, 12

  Böylece onları iki günde yedi gök olarak tamamladı ve her göğe özel yasaları bildirdi. Ve biz en aşağıdaki göğü ise lambalarla ve koruma sistemiyle donattık. Bu, Üstün ve herşeyi Bilen'in planıdır.

 • 67:5MÜLK, 5

  En aşağı göğü lambalarla süsledik ve onları şeytanlar için bir taşlama kıldık. Onlara alevli ateş azabını hazırladık.

 • 71:16NUH, 16

  Ayı bunların içinde bir ışık, güneşi de bir lamba yaptı.

 • 78:12NEBE, 12

  Ve üstünüze yedi sağlam (göğü) kurduk.

 • 78:13NEBE, 13

  Parlayan bir lamba yerleştirdik.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?