25:59. O ki gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı ve sonra tüm otoritesini kurdu. Rahman'dır; O'nu iyi bilenlere sor.

Kur'an'a göre zaman görecelidir:

  • 22:47HAC, 47

    O azabı çabuk getirmen için sana meydan okuyorlar. Allah sözünü bozmaz. Rabbinin katında bir gün, onların hesabıyla bin sene gibidir.

  • 32:5SECDE, 5

    Gökten yere kadar bütün işleri O kontrol eder. Sonra sizin saydığınızdan bin yıla eşit bir gün içinde kendisine yükselirler.

  • 70:4MEARİC, 4

    Melekler ve ruh (vahiy/komutlar/Cebrail), elli bin yıla eşit bir gün içinde O'na yükselir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?