25:58. Ölümsüz ve Diri olana güven; O'nu överek yücelt. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter.

"Rabbini yüceltip, an": İlişkili

 • 3:41AL-İ İMRAN, 41

  "Rabbim, bana bir alamet ver," dedi. "Alametin, üç gün işaretle anlaşmanın dışında halk ile konuşmamandır. Rabbini çokça an, akşam sabah onu düşün."

 • 7:205ARAF, 205

  Rabbini gönülden yalvararak, gizlice ve sessizce sabah akşam an; gafillerden olma.

 • 7:206ARAF, 206

  Rabbinin yanındakiler, ona kulluk etmekten kaçınıp büyüklenmezler, O'nu yüceltirler ve O'na secde ederler.

 • 15:98HİCİR, 98

  Rabbini yüceltip coşkuyla an ve yerlere kapan.

 • 17:111İSRA, 111

  Ve de ki: "Övgü, Allah'adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zayıflıktan ötürü de bir yardımcısı yoktur." O'nu alabildiğine Yücelt.

 • 18:28KEHF, 28

  Rab'lerinin rızasını dileyerek sabah akşam kulluk edenlerle birlikte olmaya çalış. Dünya hayatının çekici materyallerini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini mesajımızdan gafil kıldığımız ve hevesine uyarak işlerini karıştıran kimseleri izleme.

 • 19:11MERYEM, 11

  Tapınaktan halkının arasına çıktı ve "O'nu sabah akşam düşünüp anın," diye onlara işaretle bildirdi.

 • 20:130TA-HA, 130

  Sözlerine karşı dayanıklı ol, güneşin doğumundan ve batımından önce Rabbini yücelterek an. Geceleyin ve günün her iki ucunda da an ki mutlu olabilesin.

 • 24:36NUR, 36

  (Böyle bir ışık ve hidayet), içlerinde ismi anıldığı için Allah'ın onaylayıp yükselttiği evlerdedir. Orada, O'nu sabah akşam yücelten...

 • 24:36NUR, 36

  (Böyle bir ışık ve hidayet), içlerinde ismi anıldığı için Allah'ın onaylayıp yükselttiği evlerdedir. Orada, O'nu sabah akşam yücelten...

 • 24:37NUR, 37

  Kişiler vardır. Onları, Allah'ı anmaktan, namazı gözetmekten ve zekatı vermekten ne bir iş ne de bir ticaret alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.

 • 24:37NUR, 37

  Kişiler vardır. Onları, Allah'ı anmaktan, namazı gözetmekten ve zekatı vermekten ne bir iş ne de bir ticaret alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.

 • 25:58FURKAN, 58

  Ölümsüz ve Diri olana güven; O'nu överek yücelt. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter.

 • 25:77FURKAN, 77

  De ki, "Duanız olmasa Rabbimin yanında değeriniz yoktur. Yalanlarsanız sonucuna katlanacaksınız."

 • 30:17RUM, 17

  Öyleyse geceleyin bir köşeye çekildiğiniz ve sabahleyin kalktığınız zaman Allah'ı övgüyle anın.

 • 30:18RUM, 18

  Akşam ve öğle tatilinde göklerde ve yerde tüm övgüler O'nadır.

 • 32:15SECDE, 15

  Ayet ve mucizelerimize gerçekten inananlar, onları işittikleri zaman secdeye varırlar ve büyüklük taslamadan Rab'lerini yüceltirler.

 • 32:16SECDE, 16

  Yataklarından kalkıp Rab'lerine saygı ve umutla yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlerden de verirler.

 • 33:41AHZAB, 41

  Ey inananlar Allah'ı çok sık olarak anın.

 • 33:42AHZAB, 42

  O'nu sabah akşam yüceltin.

 • 40:55MÜMİN, 55

  Öyleyse sabret. Çünkü Allah'ın sözü gerçektir. Günahların için de bağışlanma iste ve Rabbini akşam sabah överek yücelt.

 • 48:9FETİH, 9

  Ki siz insanlar, Allah'a ve elçisine inanasınız ve O'na saygı gösteresiniz, O'nu dinleyesiniz ve sabah akşam O'nu yüceltesiniz.

 • 50:39KAF, 39

  Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini överek yücelt.

 • 50:40KAF, 40

  Geceleyin O'nu yücelt ve secdelerin ardından da...

 • 52:48TUR, 48

  Rabbinin hükmü gerçekleşinceye kadar sabret sen gözlerimiz önündesin ve kalktığın zaman Rabbini överek yücelt.

 • 52:49TUR, 49

  Geceleyin ve yıldızlar kaybolurken O'nu yücelt.

 • 56:74VAKIA, 74

  Öyleyse Büyük Rabbinin ismini yücelt.

 • 56:96VAKIA, 96

  Öyleyse Büyük Rabbinin ismini yücelt

 • 69:52HAKKA, 52

  Öyleyse Büyük olan Rabbinin ismini yücelt.

 • 73:8MÜZEMMİL, 8

  Rabbinin ismini an ve tüm gönlünle O'na yönel.

 • 74:3MÜDDESSİR, 3

  Rabbini yücelt.

 • 76:25İNSAN, 25

  Sabah akşam Rabbinin ismini an.

 • 76:26İNSAN, 26

  Geceleyin O'na secde et ve O'nu uzun gecelerde yücelt.

 • 110:3NASR, 3

  Rabbini överek yücelt ve ondan bağışlanma dile. O, tevbeleri sürekli kabul edendir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?