25:45. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığına dikkat ettin mi? Nitekim dileseydi onu hareketsiz de yapardı. Nitekim, güneşi ona delil kıldık (gölgenin varlığını ışığa bağlı kıldık).

Gölgeler oluşturdu:

 • 25:45FURKAN, 45

  Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığına dikkat ettin mi? Nitekim dileseydi onu hareketsiz de yapardı. Nitekim, güneşi ona delil kıldık (gölgenin varlığını ışığa bağlı kıldık).

 • 28:24KASAS, 24

  Onlar için suladı, sonra gölgeye çekildi ve, "Rabbim, senin bana bağışlayacağın her şeye muhtacım," dedi.

 • 35:19FATIR, 19

  Kör ile gören bir olmaz.

 • 35:20FATIR, 20

  Ne karanlıklar ile ışık.

 • 35:21FATIR, 21

  Ne gölge ile sıcaklık.

 • 2:57BAKARA, 57

  Sizi bulutlarla gölgelendirmiş ve sizin için menna ve bıldırcın indirmiştik: "Size verdiğimiz iyi rızıklardan yiyin." Fakat onlar bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı.

 • 16:81NAHL, 81

  Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler oluşturdu. Sizin için dağları sığınak yaptı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve sizi savaşlarınızda koruyacak elbiseler hazırladı. Teslim olasınız diye nimetlerini size böyle tamamlıyor.

 • 16:48NAHL, 48

  Allah'ın yarattığı şeylere bakmıyorlar mı ki, gölgeleri Allah'a secde ederek sağdan ve soldan sürünerek gidip gelir

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?