25:45. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığına dikkat ettin mi? Nitekim dileseydi onu hareketsiz de yapardı. Nitekim, güneşi ona delil kıldık (gölgenin varlığını ışığa bağlı kıldık).

25:45 ile ilişkili ayet:

  • 16:48NAHL, 48

    Allah'ın yarattığı şeylere bakmıyorlar mı ki, gölgeleri Allah'a secde ederek sağdan ve soldan sürünerek gidip gelir

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?