25 FURKAN

 • 25:1

  Tüm dünyaya bir uyarı olarak, Yasalar Kitabını kuluna indiren çok Yücedir.

 • 25:2

  Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Çocuk edinmemiştir, yönetiminde de kendisinin ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış ve en ayrıntılı ölçülerle ona düzen vermiştir.

 • 25:3

  Buna rağmen O'nun yanında, bir şey yaratamıyan, kendileri yaratılan, kendilerine bile yarar ve zarar veremiyen, öldüremiyen, yaşatamıyan ve diriltemiyen bir takım tanrılar edindiler.

 • 25:4

  İnkar edenler, "Bu, başkalarının yardımıyla onun uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir," diyerek haksız ve asılsız bir tez ortaya koydular.

 • 25:5

  Dediler, "Yazıp durduğu şey evvelkilerin masallarıdır; gece gündüz kendisine dikte edilmektedir."

 • 25:6

  De ki, "Onu, göklerin ve yerin gizliliklerini bilen indirmiştir. O, Bağışlayandır, Rahimdir."

 • 25:7

  Ve dediler, "Nasıl olur da bu elçi yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Kendisiyle birlikte uyarıcı olarak bir melek inseydi ya!"

 • 25:8

  "Yahut kendisine bir hazine atılsaydı, veya kendisinin bir bahçesi olsaydı ve ondan yeseydi!" Hatta zalimler, "Siz, büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz," dediler.

 • 25:9

  Bak, senin için ne örnekler verdiler de saptılar, yolu asla bulamıyacaklardır.

 • 25:10

  Dilerse sana, bunlardan daha iyi olan, içlerinden ırmaklar akan cennetler (bahçeler) ve köşkler verebilen O çok yücedir.

 • 25:11

  Doğrusu, onlar Saati (dünyanın sonunu) yalanladılar. Saati yalanlayanlara alevli cehennemi hazırladık.

 • 25:12

  Cehennem onları uzaktan görünce, onun öfkesini ve uğultusunu işitirler.

 • 25:13

  Zincirlenmiş olarak onun dar bir yerinden atıldıkları zaman ölümü çağırırlar

 • 25:14

  Bu gün bir ölüm değil, birçok ölüm çağırın.

 • 25:15

  De ki, "Bu mu, yoksa erdemlilere bir karşılık ve dönüş yeri olarak söz verilmiş ebedi cennet mi daha iyi?"

 • 25:16

  Onlar orada ebedi olarak dilediklerini elde ederler. Bu, Rabbin'in mutlak surette gerçekleşecek sözüdür.

 • 25:17

  Onları ve onların Allah'tan başka kulluk/hizmet ettiklerini topladığı gün, "Bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa onlar mı yolu saptılar?" der.

 • 25:18

  "Sen yücesin, senin yanında kimseyi veliler kabul etmek bize yakışmaz. Fakat, sen onlara ve atalarına nimetler bağışladın. Nihayet, onlar mesajı unutup yozlaşan bir toplum oldular," diye karşılık verdiler.

 • 25:19

  Onlar sizin bu söylediklerinizi yalanlamış bulunuyorlar. Siz ne veto edebilir, ne de yardım edebilirsiniz. Hatta sizden zulmeden olursa ona da büyük bir azap tattırırız.

 • 25:20

  Senden önce gönderdiğimiz tüm elçiler de yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Sizi birbiriniz için bir sınav yaptık; dayanabilecek misiniz? Rabbin Görendir.

 • 25:21

  Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, "Bize ya melekler inmeli, yahut Rabbimizi görmeliyiz!," dediler. Kendi kendilerine büyüklük taslamışlar ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdi.

 • 25:22

  Melekleri gördükleri gün, suçlular için iç açıcı bir gün olmayacaktır. "Tümüyle kuşatıldık," derler.

 • 25:23

  Yapmış oldukları işlere bakar ve onları tamamıyla etkisiz hale getiririz.

 • 25:24

  O gün cennet halkının kalacağı yer çok daha iyi olup daha güzel haberler işiteceklerdir.

 • 25:25

  Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün,

 • 25:26

  İşte o gün, yönetim tümüyle ve mutlak olarak Rahman'ındır. İnkarcılar için zor bir gün olacaktır.

 • 25:27

  O gün zalim kimse (üzüntüden) elini ısırıp şöyle der: "Keşke, elçi ile birlikte aynı yolu tutsaydım."

 • 25:28

  "Vay bana, keşke falancayı arkadaş edinmeseydim."

 • 25:29

  "Beni, bana ulaşan mesajdan saptırdı. Gerçekten, şeytan insanı yarı yolda bırakır."

 • 25:30

  Elçi de, "Rabbim, halkım Kuran'ı terketti," der.

 • 25:31

  Biz ayrıca her peygambere suçlulardan bir düşman var ettik. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

 • 25:32

  İnkarcılar, "Kuran, ona neden bir defada indirilmedi," dediler. Biz böylece onu belleğine yerleştirmekte ve onu belirlenmiş bir dizilişe göre okumaktayız.

 • 25:33

  Onların sana yönelttikleri her teze karşı, biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

 • 25:34

  Cehenneme zorla sürülenler, en kötü yere ve en çarpık yola sahip olanlardır

 • 25:35

  Biz Musa'ya kitabı vermiş ve kardeşi Harun'u da kendisine yardımcı olarak atamıştık.

 • 25:36

  "Siz ikiniz, ayetlerimizi yalanlayan şu topluma gidin," dedik. Bunun ardından onları yakıp yok ettik.

 • 25:37

  Benzer şekilde, Nuh'un toplumu da elçileri yalanlayınca, halk için bir ders olsun diye onları boğduk. Zalimler için acı bir ceza hazırlamışızdır.

 • 25:38

  Ad, Semud, Res halkı ve bunların arasında bir çok nesilleri de...

 • 25:39

  Hepsine yeterli örnekler vermiştik, sonunda hepsini kırdık geçirdik

 • 25:40

  Felaket yağmuruna tutulmuş bulunan ülkenin (Sodom) yanından geçmiş bulunuyorlar. Onu görmediler mi? Aslında onlar yeniden dirilmeye inanmıyorlardı.

 • 25:41

  Seni her gördüklerinde seni alaya alırlar: "Allah'ın elçi olarak gönderdiği kişi bu mu?"

 • 25:42

  "Direnmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan saptırıp ayıracaktı." Azabı gördüklerinde kimin gerçekten sapık yolda olduğunu öğreneceklerdir.

 • 25:43

  Egosunu tanrı edinen kişiyi gördün mü? Sen mi ona avukatlık edeceksin?

 • 25:44

  Onların çoğunun gerçekten işittiklerini yahut anladıklarını mı sanıyorsun? Onlar sadece çiftlik hayvanları gibidir; hayır, yolca daha da sapıktırlar.

 • 25:45

  Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığına dikkat ettin mi? Nitekim dileseydi onu hareketsiz de yapardı. Nitekim, güneşi ona delil kıldık (gölgenin varlığını ışığa bağlı kıldık).

 • 25:46

  Sonra onu yavaş yavaş çekip alırız.

 • 25:47

  Ve O, geceyi size bir örtü, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de bir dirilme zamanı yapandır.

 • 25:48

  Ve O, rahmetinden önce müjdeleyici olarak rüzgarları gönderendir. Ve biz gökten tertemiz bir su indiririz.

 • 25:49

  Ki onunla ölü bir ülkeyi diriltelim ve yarattığımız nice çiftlik hayvanlarını ve insanları onunla sulayalım.

 • 25:50

  Öğüt almaları için onu aralarında dağıtıp çevirdik. Ne var ki insanların çoğunluğu nankörlükte diretmektedir.

 • 25:51

  Dileseydik her kente bir uyarıcı gönderirdik

 • 25:52

  Öyleyse, inkarcılara uyma ve bununla (bu Kuran ile) onlara karşı büyük bir cihad ile savaşım ver.

 • 25:53

  O, iki denizi salmıştır; bu taze ve tatlıdır, şu tuzlu ve acıdır. Her ikisinin arasına, karışmalarını engelleyen sağlam bir engel koymuştur.

 • 25:54

  Ve O, sudan bir insan yarattı ve ona soy sop verdi. Rabbin her şeye gücü yetendir.

 • 25:55

  Allah'ın yanısıra kendilerine ne yarar ve ne de zarar veremiyenlere de kulluk ediyorlar. İnkarcı kimse Rabbine karşı çıkandır.

 • 25:56

  Biz seni bir müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan başka bir görevle göndermedik.

 • 25:57

  De ki, "Ben görevime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece, Rabbine ulaşacak yolu arayanlar olmanızı istiyorum."

 • 25:58

  Ölümsüz ve Diri olana güven; O'nu överek yücelt. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter.

 • 25:59

  O ki gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı ve sonra tüm otoritesini kurdu. Rahman'dır; O'nu iyi bilenlere sor.

 • 25:60

  Onlara, "Rahman'a secde edin," dendiği zaman, "Rahman da neymiş? Senin bize karşı savunduğun şeye mi secde edeceğiz?" derler. Ve bu, ancak onların nefretini arttırır.

 • 25:61

  Göğe takımyıldızlar vareden ve ona bir lamba ve parlayan bir ay yerleştiren çok yücedir.

 • 25:62

  O, geceyi ve gündüzü birbirini izler yaptı; öğüt almak veya şükretmek isteyenler için...

 • 25:63

  Rahman'ın kulları öyle kimselerdir ki yeryüzünde gösterişsizce yürürler. Cahiller kendilerine laf atınca da barış önerirler.

 • 25:64

  Gecenin yalnızlığında Rab'lerine secde edip düşünceye dalarlar.

 • 25:65

  Ve onlar şöyle derler, "Rabbimiz, cehennem cezasını bizden çevir. Onun cezası korkunçtur."

 • 25:66

  "O kötü bir durak ve kötü bir yerdir."

 • 25:67

  Onlar verirken savurganlık ve cimrilik yapmaz, ikisi arasında dengeli harcarlar.

 • 25:68

  Onlar, Allah ile birlikte başka tanrılar çağırmazlar; Allah'ın yasakladığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Bunları işleyen, günahların faturasını öder.

 • 25:69

  Diriliş günü cezaları katlanır ve horlanmış olarak orada ebedi kalırlar

 • 25:70

  Ancak inanıp erdemli bir yaşam sürenler hariç. Allah onların günahlarını iyiliklere çevirir. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 25:71

  Tevbe edip iyi davrananlar ise Allah'a gereği gibi dönmüş olur

 • 25:72

  Onlar yalan tanıklıkta bulunmazlar. Boş sözlerle karşılaştıklarında önemsemeyip geçerler.

 • 25:73

  Kendilerine Rab'lerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.

 • 25:74

  Onlar ki, "Rabbimiz, eşlerimizi, çocuklarımızı bizim için bir mutluluk kaynağı yap ve bizi önde giden erdemlilerden kıl," derler.

 • 25:75

  Bunlar, sabrettiklerinden ötürü cennet odalarıyla ödüllendirilirler; orada mutlu bir yaşam ve barışa kavuşturulurlar.

 • 25:76

  Orada ebedi kalıcıdırlar. Ne güzel bir duraktır, ne güzel bir yerdir.

 • 25:77

  De ki, "Duanız olmasa Rabbimin yanında değeriniz yoktur. Yalanlarsanız sonucuna katlanacaksınız."

Paylaş
Tweet'le