22:42. Seni yalanlarlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkları da yalanlamışlardı

Nuh peygamber ve halkı:

 • 7:59ARAF, 59

  Nuh'u halkına gönderdik: "Ey halkım, Allah'a kulluk edin. O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Sizin için büyük günün azabından korkarım," dedi.

 • 7:60ARAF, 60

  Halkının ileri gelenleri, "Seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz," dediler.

 • 7:61ARAF, 61

  Dedi ki: "Halkım, bende bir sapıklık yoktur; ancak ben evrenlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim."

 • 7:62ARAF, 62

  "Size Rabbimin mesajını iletiyor ve size öğüt veriyorum. Sizin bilmediklerinizi Allah aracılığıyla biliyorum."

 • 7:63ARAF, 63

  "Sizi uyarmak için ve erdemli bir hayat sürüp merhamet edilmeniz için sizden bir adama Rabbinizden bir mesajın gelmesine mi şaştınız?"

 • 7:64ARAF, 64

  Onu yalanladılar. Bunun üzerine onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk. Onlar kör bir halktı.

 • 10:71YUNUS, 71

  Onlara Nuh'un tarihini anlat. Halkına şunları demişti: "Ey halkım, durumum ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, ben Allah'a güveniyorum. Ortaklarınız ve liderlerinizle birlikte toplanın, pişman olmayacağınız son kararınızı alın ve bekletmeden bana karşı uygulayın."

 • 10:72YUNUS, 72

  "Yüz çevirirseniz, halbuki ben sizden herhangi bir ücret istememiştim. Benim ücretim ancak Allah'ın üzerinedir. Müslümanlardan olmakla emredildim."

 • 10:73YUNUS, 73

  Onu yalanladılar. Bunun üzerine onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Onları (yeryüzünün) yöneticileri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk. Uyarılanların akıbetine dikkat et.

 • 11:25HUD, 25

  Nuh'u halkına gönderdik: "Doğrusu, sizin için bir uyarıcıyım; apaçık."

 • 11:26HUD, 26

  "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Acı bir günün azabına uğramanızdan korkarım."

 • 11:27HUD, 27

  Halkından inkar eden ileri gelenler, "Seni sadece bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz ve aramızdaki sığ görüşlü ayak takımının dışında kimsenin seni izlemediğini görüyoruz. Sizin bizden herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Tersine, biz sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz," dediler.

 • 11:28HUD, 28

  Dedi ki: "Ey halkım, ya ben Rabbimden gelen kesin bir kanıta sahip isem ve bana bir rahmet vermiş de bunlar gözünüze görünmüyorsa? Siz onu istemezken sizi ona biz mi zorlayacağız?"

 • 11:29HUD, 29

  "Ey halkım, buna karşılık sizden herhangi bir para istemiyorum. Ücretim ancak Allah'tan gelir. İnananları da kovamam; onlar, Rab'leriyle karşılacaklar. Fakat, sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum."

 • 11:30HUD, 30

  "Ey halkım, onları kovarsam Allah'a karşı kim bana yardım edecek? Düşünmez misiniz?"

 • 11:31HUD, 31

  "Allah'ın hazinelerinin yanımda olduğunu söylemiyorum, gizliyi bilmiyorum, melek olduğumu da ileri sürmüyorum. Gözlerinizin horladığı kimselere Allah'ın bir iyilik bağışlamıyacağını da söylemiyorum. Onların gizli düşüncelerini Allah daha iyi bilir. Aksi taktirde zalimlerden olurum."

 • 11:32HUD, 32

  Dediler ki: "Ey Nuh, sen bizimle tartıştın ve bizimle tartışmayı uzattın. Doğru sözlü isen haydi bizi tehdit ettiğin şeyi getir bakalım."

 • 11:33HUD, 33

  Dedi ki: "Onu, dilerse, sizin başınıza ancak Allah getirebilir. Siz engel olamazsınız."

 • 11:34HUD, 34

  "Allah azmanızı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de size o öğüdümün bir yararı olmayacaktır. O' dur Rabbiniz ve siz O'na döndürüleceksiniz."

 • 11:35HUD, 35

  "Bunu (bu aktarılan tarihsel tartışmayı) o uydurdu" mu diyorlar? (Ey Muhammed) De ki: "Onu ben uydurmuş isem, suçumdan ben sorumlu olacağım, ve sizin işlediğiniz suçlarla da benim bir ilişkim yok."

 • 11:36HUD, 36

  Nuh'a vahyedildi: "şu ana kadar inanmış olanların dışında artık halkından hiç kimse inanmayacaktır. Onların tavırları seni üzmesin."

 • 11:37HUD, 37

  "Gözetimimiz altında vahyimizle gemiyi yap. Zalimler için bana baş vurma; onlar suda boğulacaklardır."

 • 11:38HUD, 38

  Gemiyi yapıyorken, halkının ileri gelenleri her yanından geçişte onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: "Bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay ediyoruz."

 • 11:39HUD, 39

  "Alçaltıcı azabın kime geleceğini ve kimin kalıcı azaba mahkum olacağını yakında bileceksiniz."

 • 11:40HUD, 40

  Nihayet emrimiz gelip de gök kaynayıp taşınca, kendisine dedik ki: "Her türden birer çifti, daha önce mahkum edilmiş olanlar hariç, çoluk çocuğunu ve inananları ona yükle." Kendisiyle birlikte inanmış olanlar zaten bir kaç kişiydi.

 • 11:41HUD, 41

  Dedi ki: "Gemiye binin. Akması ve durması Allah'ın adıyladır. Rabbim çok Bağışlayandır, Rahimdir."

 • 11:42HUD, 42

  Gemi, onları tepeler gibi dalgaların arasından geçirirken, Nuh bir kenarda ayrı duran oğluna seslendi: "Yavrum, gel bizimle birlikte bin. Kafirlerle birlik olma."

 • 11:43HUD, 43

  O ise, "Beni sudan koruması için bir tepeye sığınacağım," dedi. (Nuh): "Bugün Allah'ın yargısından koruyacak hiç bir şey yoktur; ancak O'nun acıdıkları hariç," dedi. Dalgalar ikisi arasından geçti; o, boğulanların arasındaydı.

 • 11:44HUD, 44

  Ve denildi ki: "Ey toprak suyunu yut, ey gök sen de tut." Su yatıştı, karar yerine getirildi, Cudi (Judea) üzerine oturdu ve "Zalimler uzak olsunlar!," dendi.

 • 11:45HUD, 45

  Nuh Rabbine seslendi: "Ey Rabbim, oğlum benim ailemdendir, Senin verdiğin söz ise elbette gerçektir ve Sen, yargıda bulunanların en iyisisin."

 • 11:46HUD, 46

  Dedi ki: "Ey Nuh, o senin ailenden olamaz. Bilmediğin bir konuda benden istekte bulunman erdemli bir tavır değildir. Cahillerden olmamanı sana öğütlerim."

 • 11:47HUD, 47

  Dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan bir konuda sana yalvardığım için sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana acımazsan kaybedenlerden olurum."

 • 11:48HUD, 48

  Dendi ki: "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olan uluslara bizden barış ve bereketlerle in. Ayrıca öyle uluslar var ki onları bir süre yaşatacağız ve sonra onlara bizden acı bir azap dokunacaktır."

 • 11:49HUD, 49

  Bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberleridir. Ne sen, ne de senin halkın bundan önce onları bilmezdi. Sabret. Sonuç, erdemlilerindir.

 • 21:76ENBİYA, 76

  Daha önce Nuh da bizi çağırmıştı. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtararak duasına cevap verdik.

 • 21:77ENBİYA, 77

  Ayetlerimizi inkar eden halkına karşı onu destekledik. Onlar, kötü bir toplum olduklarından hepsini boğduk.

 • 23:23MÜMİNUN, 23

  Nuh'u halkına göndermiştik de, "Halkım, Allah'a kulluk ediniz. O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Saygı duyup erdemli davranmaz mısınız?" demişti.

 • 23:24MÜMİNUN, 24

  Halkının ileri gelen inkarcıları, "Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Üzerinize egemen olmak istiyor. Allah dileseydi bir melek indirirdi. İlk atalarımızdan böyle bir şey işitmedik.

 • 23:25MÜMİNUN, 25

  O, sadece deli bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu gözleyin.

 • 23:26MÜMİNUN, 26

  Dedi ki, "Rabbim, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et.

 • 23:27MÜMİNUN, 27

  Bunun üzerine kendisine şöyle vahyettik: "Gözümüzün önünde ve vahyimize uygun olarak gemiyi yap. Emrimiz gelince, kaynaklar kaynayıp taşınca her çeşit (çiftlik hayvanı) ve aleyhlerine hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni al. Zalimler adına benimle konuşma; onlar boğulacaklardır."

 • 23:28MÜMİNUN, 28

  "Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğinizde, 'Bizi o zalim halktan kurtaran Allah'a övgüler olsun,' de."

 • 23:29MÜMİNUN, 29

  "Ve, 'Rabbim, beni kutlu bir yere indir. Sen indirenlerin en iyisisin,' de."

 • 23:30MÜMİNUN, 30

  Bunda işaretler ve dersler vardır. Biz elbette sizleri denemekteyiz.

 • 25:37FURKAN, 37

  Benzer şekilde, Nuh'un toplumu da elçileri yalanlayınca, halk için bir ders olsun diye onları boğduk. Zalimler için acı bir ceza hazırlamışızdır.

 • 26:105ŞUARA, 105

  Nuh'un halkı elçileri yalanladı.

 • 26:106ŞUARA, 106

  Kardeşleri Nuh onlara demişti ki, "Dinleyip erdemli davranmaz mısınız?"

 • 26:107ŞUARA, 107

  "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 26:108ŞUARA, 108

  "Allah'ı dinleyip bana uymalısınız."

 • 26:109ŞUARA, 109

  "Buna karşılık sizden herhangi bir ücret te istemiyorum. Benim ücretim, ancak evrenlerin Rabbine aittir."

 • 26:110ŞUARA, 110

  "Allah'ı dinleyip bana uymalısınız."

 • 26:111ŞUARA, 111

  Dediler ki, "Seni izleyenler bayağı ve kötü kimseler iken, nasıl olur da sana inanırız?"

 • 26:112ŞUARA, 112

  Dedi ki, "Onların yaptıklarından bir bilgim yok."

 • 26:113ŞUARA, 113

  "Hesapları, yalnız Rabbime aittir; keşke anlasanız."

 • 26:114ŞUARA, 114

  "Kesinlikle hiç bir inananı kovamam."

 • 26:115ŞUARA, 115

  "Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."

 • 26:116ŞUARA, 116

  Dediler ki, "Bak Nuh, bu davranışına bir son vermezsen taşlananlardan olacaksın."

 • 26:117ŞUARA, 117

  Dedi ki, "Rabbim, halkım beni yalanladı."

 • 26:118ŞUARA, 118

  "Benimle onların arasını aç; beni ve beraberimdeki inananları kurtar."

 • 26:119ŞUARA, 119

  Onu ve yanındakileri yüklü bir gemiyle kurtardık.

 • 26:120ŞUARA, 120

  Sonra bunun ardından, geride kalanları boğduk.

 • 26:121ŞUARA, 121

  Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz.

 • 26:122ŞUARA, 122

  Kuşkusuz senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.

 • 29:14ANKEBUT, 14

  Nuh'u, halkına göndermiştik ve onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı. Ancak zulmettikleri için onları tufan yakaladı.

 • 29:15ANKEBUT, 15

  Onu ve gemi halkını kurtarıp herkese ibret yaptık.

 • 37:75SAFFAT, 75

  Nuh bize seslenmişti de ne güzel karşılık vermiştik.

 • 37:76SAFFAT, 76

  Onu ve ailesini o büyük felaketten kurtarmıştık.

 • 37:78SAFFAT, 78

  Ve biz onu daha sonrakiler için bıraktık.

 • 37:79SAFFAT, 79

  Tarih boyunca Nuh'a selam.

 • 54:9KAMER, 9

  Onlardan önce de Nuh'un halkı yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayıp, "Delidir" dediler. Nitekim o engellendi.

 • 54:10KAMER, 10

  Rabbini çağırdı, "Ben yenildim; bana yardım et."

 • 54:11KAMER, 11

  Bunun üzerine göğün kapılarını boşanan sularla açtık.

 • 54:12KAMER, 12

  Yerden de pınarlar fışkırttık. Nihayet sular, daha önce belirlenmiş seviyeye ulaştılar.

 • 54:13KAMER, 13

  Onu ağaç lifleri ile (bağlanmış) kütükler üzerinde taşıdık.

 • 54:14KAMER, 14

  Reddedilmiş olan kişiye bir ödül olarak gözetimimiz altında akıp gidiyordu.

 • 54:15KAMER, 15

  Bunu bir ders olarak bıraktık. Öğüt alan yok mudur?

 • 54:16KAMER, 16

  Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış!

 • 66:10TAHRİM, 10

  Allah inkarcılara, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verir. İki erdemli kulumuzun nikahı altında bulunuyorlardı; ancak onlara ihanette bulundular. Kocaları Allah'tan gelen hiç bir şeyi o ikisinden savamadı. İkisine de, "Girenlerle birlikte cehenneme girin," denildi.

 • 71:1NUH, 1

  "Kendilerine acı azap gelmezden önce halkını uyar," diye Nuh'u halkına gönderdik.

 • 71:2NUH, 2

  Dedi ki “Ey halkım! Doğrusu, sizin için bir uyarıcıyım; apaçık."

 • 71:3NUH, 3

  "Allah'a kulluk edin, O'nu sayın ve beni izleyin."

 • 71:4NUH, 4

  "Ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz, Allah'ın verdiği süre gelince ertelenmez; bir bilseydiniz.

 • 71:5NUH, 5

  Dedi ki, "Rabbim, ben halkımı gece gündüz çağırdım."

 • 71:6NUH, 6

  "Ne var ki, çağrım onların kaçışını arttırmaktan başka şeye yaramadı."

 • 71:7NUH, 7

  "Her ne zaman senin onları bağışlaman için onları çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına örttüler, direndiler, büyüklendikçe büyüklendiler."

 • 71:8NUH, 8

  "Sonra onları açıkça çağırdım."

 • 71:9NUH, 9

  " Sonra onlara ilan ettim, gizliden gizliye de konuştum."

 • 71:10NUH, 10

  "Dedim ki, 'Rabbinizden bağışlanma dileyin; O çok Bağışlayandır.' "

 • 71:11NUH, 11

  " 'Size gökten bol yağmur göndersin.' "

 • 71:12NUH, 12

  " 'Size bol para ve çocuklarla desteklesin, size bahçeler ve ırmaklar versin.' "

 • 71:13NUH, 13

  Size ne oluyor ki Allah'a saygı göstermek istemiyorsunuz?

 • 71:14NUH, 14

  Oysa sizi evrimler halinde yaratan O'dur.

 • 71:15NUH, 15

  Allah'ın yedi göğü tabakalar halinde nasıl yarattığını görmez misiniz?

 • 71:16NUH, 16

  Ayı bunların içinde bir ışık, güneşi de bir lamba yaptı.

 • 71:17NUH, 17

  Ve Allah sizi topraktan bir bitki olarak bitirdi.

 • 71:18NUH, 18

  Sonra sizi ona döndürecek ve sizi tekrar çıkaracaktır.

 • 71:19NUH, 19

  Allah yeryüzünü sizin için bir yerleşim yeri yaptı.

 • 71:20NUH, 20

  Ki orada geniş yollarda gidesiniz.

 • 71:21NUH, 21

  Nuh dedi ki, "Rabbim, onlar bana karşı geldiler ve parası, çocukları kendisine sadece zarar veren bir kimseye uydular."

 • 71:22NUH, 22

  "Ve hatta büyük tuzaklar kurdular."

 • 71:23NUH, 23

  "Dediler ki, 'Tanrılarınızı terketmeyin. Ne Vedd'i, ne Suva'ı, ne Yeğus'u, Yeuk'u ve Nesr'i bırakmayın.' "

 • 71:24NUH, 24

  "Çok kişiyi saptırdılar. Öyleyse, sen de zalimlerin şaşkınlığını arttır."

 • 71:25NUH, 25

  Suçlarından ötürü boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcı da bulamadılar.

 • 71:26NUH, 26

  Nuh dedi ki, "Rabbim, yeryüzünde bir tek inkarcı bırakma."

 • 71:27NUH, 27

  "Onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve ancak bayağı inkarcılar doğururlar."

 • 71:28NUH, 28

  "Rabbim, beni, anamı babamı, evime inanan olarak girenleri, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin ise ancak yıkımlarını arttır."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?