22:42. Seni yalanlarlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkları da yalanlamışlardı

Nuh peygamberi halkı nasıl yalanladı?

 • 7:59ARAF, 59

  Nuh'u halkına gönderdik: "Ey halkım, Allah'a kulluk edin. O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Sizin için büyük günün azabından korkarım," dedi.

 • 7:60ARAF, 60

  Halkının ileri gelenleri, "Seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz," dediler.

 • 11:25HUD, 25

  Nuh'u halkına gönderdik: "Doğrusu, sizin için bir uyarıcıyım; apaçık."

 • 11:26HUD, 26

  "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Acı bir günün azabına uğramanızdan korkarım."

 • 11:27HUD, 27

  Halkından inkar eden ileri gelenler, "Seni sadece bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz ve aramızdaki sığ görüşlü ayak takımının dışında kimsenin seni izlemediğini görüyoruz. Sizin bizden herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Tersine, biz sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz," dediler.

 • 23:23MÜMİNUN, 23

  Nuh'u halkına göndermiştik de, "Halkım, Allah'a kulluk ediniz. O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Saygı duyup erdemli davranmaz mısınız?" demişti.

 • 23:24MÜMİNUN, 24

  Halkının ileri gelen inkarcıları, "Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Üzerinize egemen olmak istiyor. Allah dileseydi bir melek indirirdi. İlk atalarımızdan böyle bir şey işitmedik.

 • 23:25MÜMİNUN, 25

  O, sadece deli bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu gözleyin.

 • 26:105ŞUARA, 105

  Nuh'un halkı elçileri yalanladı.

 • 26:106ŞUARA, 106

  Kardeşleri Nuh onlara demişti ki, "Dinleyip erdemli davranmaz mısınız?"

 • 26:107ŞUARA, 107

  "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

 • 26:108ŞUARA, 108

  "Allah'ı dinleyip bana uymalısınız."

 • 26:109ŞUARA, 109

  "Buna karşılık sizden herhangi bir ücret te istemiyorum. Benim ücretim, ancak evrenlerin Rabbine aittir."

 • 26:110ŞUARA, 110

  "Allah'ı dinleyip bana uymalısınız."

 • 26:111ŞUARA, 111

  Dediler ki, "Seni izleyenler bayağı ve kötü kimseler iken, nasıl olur da sana inanırız?"

 • 26:112ŞUARA, 112

  Dedi ki, "Onların yaptıklarından bir bilgim yok."

 • 26:113ŞUARA, 113

  "Hesapları, yalnız Rabbime aittir; keşke anlasanız."

 • 26:114ŞUARA, 114

  "Kesinlikle hiç bir inananı kovamam."

 • 26:115ŞUARA, 115

  "Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."

 • 26:116ŞUARA, 116

  Dediler ki, "Bak Nuh, bu davranışına bir son vermezsen taşlananlardan olacaksın."

 • 26:117ŞUARA, 117

  Dedi ki, "Rabbim, halkım beni yalanladı."

 • 54:9KAMER, 9

  Onlardan önce de Nuh'un halkı yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayıp, "Delidir" dediler. Nitekim o engellendi.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?