22:42. Seni yalanlarlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkları da yalanlamışlardı

Muhammed Peygamber, halkı yalanlıyor, inanmıyor diye kendini kahredercesine sorumlu tuttu. Rabbimiz, geçmiş halkların da elçilere böyle davrandığını, elçinin görevinin sadece vahyi bildirmek olduğunu ve inanmayanlardan sorumlu olmadığını bildirerek elçisini rahatlattı.

 • 10:41YUNUS, 41

  Seni yalanlarlarsa de ki: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız ise size! Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim."

 • 4:80NİSA, 80

  Elçiye uyan Allah'a uymuş olur. Kim yüz çevirirse çevirsin; biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.

 • 5:68MAİDE, 68

  De, "Kitaplılar! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça hiçbir dayanağınız olmaz." Rabbinden sana indirilenler, onların çoğunun azgınlık ve inkarını arttırır. İnkarcı toplum için kendini üzme.

 • 6:33EN'AM , 33

  Söyledikleri şeylerin seni üzdüğünü biliyoruz. O zalimler seni değil Allah'ın ayetlerini reddediyor.

 • 6:34EN'AM , 34

  Senden önceki elçileri de yalancılıkla suçladılar. Yalanlanmalara karşı direndiler. Zaferimiz ulaşıncaya dek sıkıntı çektiler. Allah'ın sistemi değişmeyecek. Nitekim elçilerin tarihi sana ulaşmış bulunuyor.

 • 6:35EN'AM , 35

  Yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bilesin ki, yerin içine bir delik açmaya ya da göğe merdiven dayamaya gücün yetse de bir mucize ortaya koysan yine kâr etmez.. Allah dileseydi onları doğru yola toplardı. Öyleyse cahillerden olma.

 • 6:66EN'AM , 66

  Gerçek olmasına rağmen senin halkın bunu yalanladı. De ki: "Ben üzerinizde gözetici değilim."

 • 15:95HİCİR, 95

  Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.

 • 15:97HİCİR, 97

  Söylediklerinden ötürü göğsünün daraldığını biliyoruz.

 • 18:29KEHF, 29

  De ki, "Bu gerçek senin Rabbindendir." Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için onları çepeçevre saracak bir ateş hazırladık. Onlar her ne zaman feryad ederek yardım isteseler, derişik asit gibi yüzleri haşlayan bir su sunulur. Ne kötübir içecek, ne kötü bir son!

 • 21:5ENBİYA, 5

  Hatta, "Boş hayallerdir," "Onu o uydurmuş," ve "O bir şairdir, daha önceki elçiler gibi o da bize mucizeler getirsin," dediler.

 • 21:6ENBİYA, 6

  Bunlardan önce yok ettiğimiz toplumlardan hiç biri inanmamıştı. şimdi bunlar mı inanacak?

 • 11:120HUD, 120

  Gönlünü pekiştirmek için elçilerin tarihlerinden sana yeterince aktarmaktayız. Bunda, senin için gerçek, ve inananlar için de bir aydınlatma ve uyarı gelmiştir.

 • 26:3ŞUARA, 3

  İnanmıyorlar diye kendini kahrediyor olabilirsin

 • 18:6KEHF, 6

  Bu söze inanmazlarsa onların ardından kendini sorumlu tutarak suçlayacaksın, üzüleceksin (öyle mi)?

 • 35:22FATIR, 22

  Ne de diriler ile ölüler birdir. Allah, kim/kimi dilerse ona işittirir. Sen mezarlarda bulunanlara işittiremezsin.

 • 35:23FATIR, 23

  Sen ancak bir uyarıcısın.

 • 35:24FATIR, 24

  Seni bir müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Her toplum içinde mutlaka bir uyarıcı gelmiştir.

 • 35:8FATIR, 8

  Kötü işi, kendisine süslenip de onu güzel gören kimseye ne dersin? Allah dileyeni saptırır ve dileyeni yola iletir. Öyleyse onlar için kendini üzüp durma. Allah onların yaptıklarını iyi Bilir.

 • 15:88HİCİR, 88

  Onlardan bazılarına verdiklerimizi kıskanma ve onlardan (inkarcılardan) ötürü de üzülme. İnananlara kanatlarını indir.

 • 11:12HUD, 12

  "Ona bir hazine, yahut onunla birlikte bir melek inmeli değil miydi," dedikleri için belki göğsün daralacak ve sana vahyedilenin bir kısmını terkedeceksin. Sen yalnız bir uyarıcısın; Allah her şeyi kontrol edendir.

 • 3:184AL-İ İMRAN, 184

  Seni yalanlarlarsa (şaşma), senden önce apaçık deliller, Zeburlar (Tanrı sevgisini dile getiren ilahiler) ve aydınlatıcı kitap getiren elçiler de yalanlanmıştı.

 • 51:52ZARİYAT, 52

  İşte böyle, onlardan öncekilere her ne zaman bir elçi geldiyse, "Bu, bir büyücüdür," yahut "Bu bir delidir," derlerdi.

 • 51:53ZARİYAT, 53

  Bunu (söylemeyi) birbirlerine öğütlediler mi? Doğrusu, onlar sınırı aşan bir topluluktur.

 • 51:54ZARİYAT, 54

  Onlardan yüz çevir; sen kınanacak değilsin.

 • 51:55ZARİYAT, 55

  Hatırlat, çünkü hatırlatmak inananlara yarar sağlar.

 • 16:82NAHL, 82

  Yüz çevirirlerse, sana düşen, yalnızca (mesajı) açık bir biçimde iletmektir.

 • 2:119BAKARA, 119

  Biz seni, gerçekle, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu değilsin.

 • 94:1İNŞİRAH, 1

  Göğsünü genişletip seni sakinleştirmedik mi?

 • 94:2İNŞİRAH, 2

  Üzerindeki yükünü indirmedik mi?

 • 94:3İNŞİRAH, 3

  Ki belini bükmüştü.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?